PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2021

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  04.01.2021  Normativ  
 2  Reactualizare componență comitetul local pentru situații de urgență  04.01.2021  Normativ  
 3  Stabilire salariu de bază   01.02.2021 Arion Florentina  15.01.2021  Individual  
4 Stabilire salariu de bază  01.02.2021 Călin Elena  15.01.2021  Individual  
 5  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Elena  15.01.2021  Individual  
 6  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Ion  15.01.2021  Individual  
 7  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Enescu Maria  15.01.2021  Individual  
 8  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Gabăr Maria  15.01.2021  Individual  
 9  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Ivan Ion  15.01.2021  Individual  
10 Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Mihai Maria  15.01.2021  Individual  
 11  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nica Maria  15.01.2021  Individual  
 12  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nuțu Ion  15.01.2021  Individual  
 13  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Nuțu Maria  15.01.2021  Individual  
 14 Stabilire  salariu de bază 01.02.2021 Ungureanu Lavinia  15.01.2021  Individual  
 15  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Vladu Vasilica Viorica  15.01.2021  Individual  
 16  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Vasilescu Dumitru  21.01.2021  Individual  
17 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Tudor Dumitru 21.01.2021 Individual  
18 Acordare ajutor de încălzire familii, altele  decât cele beneficiare de ajutor social 22.01.2021 Individual  
19 

Convocare consiliul local în ședință ordinară

22.01.2021 Normativ  
20  Constituire  Comisie  Achiziție  echipament  mobil  I.T. tablete pt. uz școlar  27.01.2021  Normativ  
 21 Încetare contract individual de muncă Potereaș  Alexandru   29.01.2021  Individual  
 22  Încetare ajutor social Clenci Floarea Georgiana  29.01.2021  Individual  
 23  Încetare  alocație susținerea familiei Gurămultă Elena  29.01. 2021  Individual  
 24  Desemnarea persoanei responsabile  cu completarea  și transmiterea în Revisal   04.02.2021  Normativ  
25 Încetare alocație susținerea familiei  Vîlcu Ana-Johana 04.02.2021 Individual  
26 Încetarea alocației susținerea familiei Budeică Nicolae 04.02.2021 Individual  
27 Încetare indmnizație persoană cu handicap grav Stăneci Gheorghe 11.02.2021 Individual  
28 Acordare ajutor social Călin  Nicolae 17.02.2021 Individual  
29 Convocare Consiliul local  în ședință ordinară 19.02.2021 Normativ  
 30  Modificare Dispoziție nr. 3/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 31  Modificare Dispoziție nr. 4/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 32  Modificare Dispoziția nr. 5/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
33 Modificare Dispoziție  nr. 6/2021  a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
34 Modificare Dispoziție nr. 7/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
35 Modificare Dispoziție nr. 8/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
36 Modificare Dispoziție  nr.9/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
37 Modificare Dispoziție nr. 10/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
38 Modificare Dispoziție nr. 11/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
39 Modificare Dispoziție nr. 12/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
40 Modificare Dispoziție nr. 13/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
41 Modificare Dispoziție nr. 14/2021 A Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
42 Modificare Dispoziție nr. 15/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
43 Acordare ajutor social Dumitrașcu Nicolae 24.02.2021 Individual  
44 Modificare cuantum  și nr. persoane Alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 24.02.2021 Individual  
45 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 24.02.2021 Individual  
46 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Ungureanu Ana-Maria 24.02.2021 Individual  
47  Stabilire indemnizație primar, începând cu 01.091.2021 26.02.2021 Individual  
48 Stabilire indemnizație viceprimar ,începând cu ata de 01.01.2021 26.02.2021 Individual  
49 Constituire comisie evluare  oferte achiziții directe 26.02.2021 Normativ  
50 Constituire Comisie evaluare  performanțe individuale secretar general 08.03.2021 Normativ  
51 Desemnare persoane responsabile  muncă în folosul comunității 10.03.2021 Normativ  
52 Acordare ajutor social Șerban Constantin 10.03.2021 Individual  
53 Încetare contract individual de muncă Ivan Vasile 11.03.2021 Individual  
54 Încetare ajutor social  Linte Dumitru 16.03.2021 Individual  
55 Acordare indemnizație persoană cu handicap Bucur Floarea 16.03.2021 Individual  
56 Încetare indemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 22.03.2021 Individual  
57 Convocare Consiliul local în ședință ordinară  22.03.2021 Normativ  
58 Încetare contract de muncă Ivan Ion 25.03.2021 Individual  
59  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 29.03.2021 Individual  
60 Modificare cuantum și nr persoane alocație susținerea familiei Jurj larisa Elena 31.03.2021 Individual  
61 Acordare alocație susținerea familiei Vladu Vasilica Viorica 31.03.2021 Individual  
62 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 31.03.2021 Individual  
63 Încetare inemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 31.03.2021 Individual  
64 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 02.04.2021 Normativ  
65 Acordare gradație  corespunzătoare  Popa Ioana 07.04.2021 Individual  
66 Desemnare persoană pentru exercitarea CFP 12.04.2021 Normativ  
67 Modificare raport de servicu al doamnei Mitu Maria Raluca 15.04.2021 Individual  
68 Convocare Consiliul local  în ședință  ordinară 15.04.2021 Normativ  
69 Revocare Dispoziția nr. 67/2021 a Primarului Comunei Beislăvești 16.04.2021 Individual  
70 Constituire Comisie recpție  ob. Modernizare  infrastructură rutieră de interes local 20.04.2021 Normativ  
71 Modificare cuantum și număr persoane Tudor Elena 23.04.2021 Individual  
72 Încetare ajutor social Ceaușoiu Denisa Elena 23.04.2021 Individual  
73 Completare Art.II al Dispoziției nr. 30/2021 26.04.2021  Individual  
74 Completare Art.II al Dispoziției nr. 31/2021  26.04.2021  Individual  
 75  Completare Art.II al Dispoziției nr. 32/2021  26.04.2021  Individual  
 76  Completare Art. II al Dispoziției nr. 33/2021  26.04.2021  Individual  
 77 Completare Art. II al Dispoziției nr. 34/2021   26.04.2021  Individual  
 78  Completare Art. II al Dispoziției nr. 35/2021  26.04.2021  Individual  
 79 Completare Art. II al Dispoziției nr. 36/2021   26.04.2021  Individual  
 80  Completare Art. II al Dispoziției nr. 37/2021  26.04.2021 Individual   
 81  Completare Art.II al Dispoziției nr. 38/2021  26.04.2021  Individual  
 82  Completatre Art. II al Dispoziției nr. 39/2021  26.04.2021 Individual   
 83 Completatre Art. II al Dispoziției nr.40/2021   26.04.2021  Individual  
84 Completare Art. II al Dispoziției nr. 41/2021 26.04.2021 Individual   
85 Completare Art. II  al Dsispoziței nr. 42/2021 26.04.2021 Individual  
 86  Stabilire drpturi salariale 01.01.2021-secretar general  26.04.2021  Individual  
 87 Stabilire drepturi salariale  01.01.2021 Iorga Ana  26.04.2021   Individual  
 88 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Vasilica   26.04.2021 Individual   
 89  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Carmen  26.04.2021  Individual  
 90  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Popa Ioana  26.04.2021  Individual  
91   Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Alexandra cristina  26.04.2021  Individual  
 92  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Maria Raluca  26.04.2021  Individual  
 93  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Lupu Elena  26.04.2021  Individual  
 94 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Iacob Mariana  26.04.2021  Individual  
 95  Stabilire drepturi  salariale 01.01.2021 Iacob Ion Giani   26.04.2021 Individual   
 96  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Ion  26.04.2021  Individual  
 97  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Sorin  26.04.2021  Individual  
 98  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Gherghina Vasile -Viorel  26.04.2021 Individual   
 99  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Cârstinoiu Marian Razvan  26.04.2021  Individual  
 100  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Necșoiu Carmen 26.04.2021   Individual  
 101  Exercitare control financiar preventiv  27.04.2021  Normativ  
 102  Plan de servicii pentru  Gruianu Georgiana Florina  06.05.2021  Individual  
 103  Delegare atribuții situații de urgență  06.052021  Normativ  
 104  Desemnare responsabil cu evidență militară  06.05.2021  Normativ  
 105  Constituire Comisie  pentru probleme de apărare  06.05.2021  Normativ  
 106  Nominalizare agenți economici care vor distribui produse raționalizate către poulație   06.05.2021 Normativ   
 107  Desemnare agent de inundații la nivelul Comunei Berislăvești   12.05.2021  Normativ  
 108  Desemnare  angajat care să procedeze la eliberare carnet de producător  14.05.2021  Normativ  
 109  Optare  indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Petre  18.05.2021  Individual  
 110 Constituire comisie recepție   18.05.2021  Normativ  
 111  Convocare consiliul local în ședință ordinară pe luna mai/2021  20.05.2021  Normativ  
 112  Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ungureanu Gheorghe  24.05.2021  Individual  
113 Completare Dispoziție nr. 110/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 26.05.2021 Normativ  
114 Acordare  stimulent educațional 10.06.2021 Individual  
115 Constituire Comisie analiză dosare  pt. declarare  stare  insolvabilitate 18.06.2021 Normativ  
116 Convocare consiliul local în ședință ordinară 22.06.2021 Normativ  
117 Acordare indemnizație persoană cu handicap  Nuțu C Marin 22.06.2021 Individual  
118 Încetare ajutor social Călin Nicolae 23.06.2021 Individual  
119 Constituire comisie lucrări modernizare drumuri de interes  local în Comuna Berislăvești 23.06.2021 Normativ  
120 Încetare alocație susținerea familiei Ioniță Mariana 24.06.2021 Individual  
121 Încetarea alocație susținerea familiei  Nical Daniela 24.06.2021 Individual  
122 Încetare contract individual de muncă Gabăr Maria 24.06.2021 Individual  
123 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 25.06.2021 Individual  
124 Modificare cuantum  alocație  susținerea familiei   Neamțu Carmen Georgiana 28.06.2021 Individual  
125 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Oprea Ionela 30.06.2021 Individual  
126 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bucur Floarea 01.07.2021 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 01.07.2021 Individual  
128 Modificare cuantum și nr. persoane ajutor social Tudor Elena 07.05.2021 Individual  
129 Modificare titular dosar ajutor social Văcălie Mariana 08.07.2021 Individual  
130 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Călin Gheorghe 13.07.2021 Individual  
131 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Elena 20.07.2021 Individual  
132 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 23.07.2021 Normativ  
133 Încetare  contract individual de muncă Nuțu Maria 26.07.2021 Individual  
134 Optare indemnizație  persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 26.07.2021 Individual  
135 Constituire comisie disciplină la nivelul Comunei Berislăvești 27.07.2021 Normativ  
136 Constituire comisie paritară la nivelul Comunei berislăvești 27.07.2021 Normativ  
137  Delegare atribuții  pe eprioada concediului de odihnă f.p Rădulescu Vasilica 30.07.2021 Normativ  
138 Delegare atribuții pe perioada concediului de odihnă al f.p. Iorga Ana 30.07.2021 Normativ  
139 Desemnare persoană monitprizare situații  incompatibilitate pantouflage 08.02.2021 Normativ  
140 desemnare persoană responsabilă cu formuarele de integritate aferente procedurilor de atribuire 08.02.2021 Normativ  
141 Constituire  comisie achiziție execuție lucrări pt. realizarea amenaărilor la ob. Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă 17.08.2021 Normativ  
142 Delegare atribuții viceprimar 19.08.2021 Normativ  
143 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Crețu maria 25.08.2021 Individual  
144 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dincă Vasile 30.08.2021 Individual  
145 Încetarea alocție susținerea familiei Popescu Gheorghița 31.08.2021 Individual  
146 Încetarea alocației susținerea familiei  Ungureanu Ana-Maria 31.08.2021 Individual  
147 Încetarea alocației de susținere familiei Ceaușoiu Denisa ionela 31.08.2021 Individual  
148 Desemnare reprezentant legal al primarului  în CA al Școlii gimnaziale , Comuna Berislăvești 02.09.2021 Normativ  
149 Constituire Comisie  evaluare  oferte pentru vânzare teren imobil domeniul privat 08.09.2021 Normativ  
150 Delegare atribuții pe perioada  concediului de odihnă al secretarului general 08.09.2021 Normativ  
151 Acordare ajutor de urgență  Moțoc  Vasile-daniel 09.09.2021 Individual  
152 Consvocare Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2021 Normativ  
153 Constituire comisie de disciplină la nivelul Comunei Berislăvești  și Comuna Runcu 24.09.2021 Normativ  
154 Acordare alocație susținerea familiei  Mesea Elena-Iuliana 28.09.2021 Individaul  
155 Acordare ajutor social familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
156 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
 157 Convocare consiliul local în ședință extraordinară   08.10.2021  Normativ  
 158  Reactualizarea componență comitet local pentru situații de urgență  12.10.2021  Normativ  
 159  Încetare contract individual de muncă Mihai Maria  18.10.2021  Individual  
 160  Acordare ajutor de încălzire familii beneficiare de ajutor social  18.10.2021  Individual  
 161  Acordare ajutor de urgență Trocaru Constantin  19.10.2021  Individual  
 162  Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.10.2021  Normativ  
163 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Căpruci Nicolae 22.10.2021 Individual  
164 Acordare iondemnizație persoană cu handicap grav cantu Dumitru 26.10.2021 Individual  
165 Acordare ajutor social familiei Popa Vasile 26.10.2021 Individual  
166 Desemnare reprezentant  UAT Comuna Berislăvești pt. supraveghere lucrări pe drumuri 26.10.2021 Normativ  
167  Acordare  alocație susținerea familiei  Popescu Gheorghița 27.10.2021 Individual  
168  Acordare  ajutor social Popa Ana Maria 28.10.2021 Individual  
169 Acordare ajutor social Trocaru Constantin 28.10.2021 Individual  
 170  Acordare ajutor social Călin Nicolae  28.10.2021  Individual  
 171 Acordare alocație suisținerea familiei Ticu Ion   28.10.2021  Individual  
 172  Reactualizare comisie   pentru Recensământul populației  29.10.2021  Normativ  
 173  Constituire Comisie  evaluare oferte vânzare  imobil  din domeniul privat 29.10.2021   Normativ  
 174  Convocarea Consiliului local în ședină extraordinară  29.10.2021  Normativ  
 175 Constituire Comisie inventariere patrimoniu   12.11.2021 Normativ   
 176  Acordare  alocație  susținerea  familiei  Tudosescu Elisabeta  17.11.2021 Individual  
 177  Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Duțulete Gheorghe 17.11.2021   Individual  
 178  Revocare Dispoziția  nr. 155/2021 a primarului Comunei Berislăvești  17.11.2021  Individual  
 179  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară  19.11.2021  Normativ  
 180  Acordare ajutor încălzire beneficiari ajutor social  19.11.2021  Individual  
181 Acordare ajutor social familiei Mesea Elena-Iuliana 22.11.2021 Individual  
182 Modificare  cuantum  și nr. de persoane ajutor social Dincă Vasile 22.11.2021 Individual  
183 Acordare ajutor încălzire pt consumatorii vulnerabili 22.11.2021 Individual  
 184  Acordare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia  25.11.2021  Individual  
 185  Constituire comisie evaluare oferte vanzare teren domeniul privat  25.11.2021  Normativ  
 186  Recuperare zi de muncă liberă 29.11.2021  26.11.2021 Normativ   
 187  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  07.12.2021  Normativ  
 188  Constituire comisie   ob. de investiții Grădiniță cu program normal  07.12.2021  Normativ  
 189  Desemnare  gestionar Grădiniță cu program prlungit 14.12.2021   Normativ  
190 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 14.12.2021 Normativ  
191 Acordare ajutor social Dumitru Gheorghe 16.12.2021 Individual  
192 Acordare ajutor de urgență Călin Gheorghe 16.12.2021 Individual  
193 Acordare ajutor urgență Iorga Maria 16.1.2.2021 Individual  
194 Încetare  alocație susținerea familiei Garofă Viorica 16.12.2021 Individual  
195 Revocarea Dispoziției nr. 167/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 16.12.2021 Individual  
         
         

 

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2022

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Încetare contract individual de muncă Călin Elena  11.01.2022  Individual  
2 Acordare  ajutor social  Gâjulete Vasile 12.01.2022 Individual  
3 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 19.01.2022 Normativ  
4 Acordare stimulent educațional familiei Tudor Ionela 20.01.2022 Individual  
5 Încetare acordare indemnizație  persoană cu handicap  grav Ilisei Didina 20.01.2022 Individual  
6 Acordare indeminiație susținerea familiei  Tudor Ionela 21.01.2022 Individual  
7 Acordare ajutor social familiei Dumtrașcu Vasile 28.01.2022 Individual  
8 Acordare  ajutor de urgență Iacob Ioana-Daliana 31.01.2022  Individual  
9 Încetare supliment energie Linte Constantin 31.01.2022 Individual  
10 Acordare ajutor încălzire  persoane nebenificare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
11 Acordare  ajutor  de încălzire  persoane beneficiare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
12 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 03.02.2022 Normativ  
13 Constituire comisie de evluare performanțe individuale ale secretarului general al comunei 03.02.2022 Normativ  
14 Constituire comisie de evaluare oferte  privind achizițiile publice 03.02.2022 Normativ  
15 Încetare ajutor social Pițigoi Ioana 09.02.2022 Individual  
16 Acordare  alocație susținerea familiei Popescu Claudia-Alexandra 09.02.2022 Individual  
17 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dumitrașcu Vasile 09.0.2022 Individual  
 18  Acordare  ajutor social Ungureanu ion 11.02.2022   Individual  
19   Modificare cuantum alocație susținerea  familiei Neamțu Cramen Giorgiana  11.02.2022  Individual  
20  Stabilire  indemnizație lunară Primar  16.02.2022   Individual  
 21  Stabilire indemnizație lunară Viceprimar 16.02.2022   Individual  
 22 Stabilire venituri salariale lunare secretar general 16.02.2022   Individual  
 23 Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022  Individual  
 24  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022  Individual  
 25  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022   Individual  
 26  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022   Individual  
27 Stabilire venituri salariale lunare inspector principal 16.02.2022 Individual  
28 Stabilire venituri slariale lunare inspector asistent 16.02.2022 Individual  
29 Stabilire venituri salariale lunare inspector    compartiment mediu 16.02.2022 Individual  
30 Stabilire venituri salariale lunare guard 16.02.2022 Individual  
31 Stabilire venituri salariale lunare  paznic pășuni 16.02.2022 Individual  
32 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
 33 Stabilire venituri salariale lunare șofer  16.02.2022 Individual  
34 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
35 Stabilire venituri salariale lunare buldoexcavatorist 16.02.2022 Individual  
36 Stabilire venituri salariale lunare bibliotecar 16.02.2022 Individual  
37 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 24.02.2022 Normativ  
38  Încetare activitate asistent  personal Deaconu Ion  28.02.2022   Individual  
 39 Optare pt. acordare  indemnizație  persoană cu handicap Deaconu Nicolae  28.02.2022  Individual   
40  Organizarea, implementarea și  menținerea  SCIM, în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 28.02.2022 Normativ   
41 Încetare  ajutor social Dincă Mihaela 28.02.2022 Individual  
42 Acordare ajutor încălzire Gâjulete Vasile 28.02.2022 Individual   
 43  Încetare  supliment  energie Dincă Mihaela 28.02.2022   Individual  
44  Încetare supliment energie Pițigoi Ioana  28.02.2022   Individual  
 45  Reglementarea utilizării focului deschis pe teritoriul Comunei  și în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 01.03.2022   Normativ  
 46  Acordare  ajutor urgență Dragomir Gheorghe 03.03.2022   Individual  
47   Comisie casare obiecte de inventar și milloace fixe 03.03.2022   Normativ  
48 Constituyire comisie  recepție  bunuri achiziționate  de Primăria Comunei Beislăvești 04.03.2022 Normativ  
49 Stabilire și organizare locuri special amenajate pt. ARA în cadrul RPL 2021 07.03.2022 Normativ  
50 Modificare cuantum ajutor social 07.03.2022 Individual  
51 Modificare cuantum alocație susținerea familiei 07.03.2022 Individual  
52 Apobare plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 09.03.2022 Normativ  
53 Încetare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia 11.03.2022 Individual  
54 Încetare ajutor social Trocaru Constanin 14.03.2022 Individual  
55 Convocare  Consiliul local în ședință  ordinară 17.03.2022 Normativ  
56 Modificare cuantum   și nr. persoane  alocație susținerea familiei  Crețu Maria 21.03.2022 Individual  
57 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea familiei Șerban  Luminița 21.03.2022 Individual  
58 Încetare plată  supliment energie Trocaru Constantin 22.03.2022 Individual  
59 Încetare plată supliment energie  Garofă  Viorica 22.03.2022 Individual  
60 Acordare ajutor  încălzire  familie  Mesea  Elena-Iuliana 22.03.2022 Individual  
61  Aprobarea declarației privind asumarea agendei de integritate, a Planului de integritate, desemnarea  coordonatorului și responsabililor  implemnetare SNA 25.03.2022   Normativ  
 62  Încetare ajutor social Șerban Constantin 28.03.2022   Individual  
 63  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 28.03.2022   Individual  
64 Încetare supliment energie Ungureanu Ion 29.03.2022 Individual  
65 Încetrae supliment energie Șerban Constantin 31.03.2022 Individual  
 66 Semnarea documentelor de plată  05.04.2022   Normativ  
67 Delegare atribuții și responsabilități pe perioada concediului medical 06.04.2022 Normativ  
68  Desemnare împuterniciți ai primarului pentru  constatare contravenții și aplicare sancțiuni pe mediu  06.04.2022  Normativ  
69   Modificare cuantum , nr. persoane și titular ajutor social  Văcălie Constantin 06.04.2022   Individual  
70 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 11.04.2022 Normativ  
71  Constituire comisie recepție teren  sport 14.04.2022   Normativ  
72 Convocare consiliul local în ședimță ordinară 18.04.2022 Normativ  
73 Desemnare persoane care să exercite controlul financiar preventiv 20.04.2022 Normativ  
74 Modificare Art. 1 al Dispoziției  nr. 17/2022 a Primarului comunei Berislăvești 26.04.2022 Individual  
75 Angajarea doamnei Necșoiu Marinela ca asistent personal 26.04.2022 Individual  
         
         
         
         
         
         

 

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  04.01.2021  Normativ  
 2  Reactualizare componență comitetul local pentru situații de urgență  04.01.2021  Normativ  
 3  Stabilire salariu de bază   01.02.2021 Arion Florentina  15.01.2021  Individual  
4 Stabilire salariu de bază  01.02.2021 Călin Elena  15.01.2021  Individual  
 5  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Elena  15.01.2021  Individual  
 6  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Ion  15.01.2021  Individual  
 7  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Enescu Maria  15.01.2021  Individual  
 8  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Gabăr Maria  15.01.2021  Individual  
 9  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Ivan Ion  15.01.2021  Individual  
10 Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Mihai Maria  15.01.2021  Individual  
 11  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nica Maria  15.01.2021  Individual  
 12  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nuțu Ion  15.01.2021  Individual  
 13  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Nuțu Maria  15.01.2021  Individual  
 14 Stabilire  salariu de bază 01.02.2021 Ungureanu Lavinia  15.01.2021  Individual  
 15  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Vladu Vasilica Viorica  15.01.2021  Individual  
 16  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Vasilescu Dumitru  21.01.2021  Individual  
17 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Tudor Dumitru 21.01.2021 Individual  
18 Acordare ajutor de încălzire familii, altele  decât cele beneficiare de ajutor social 22.01.2021 Individual  
19 

Convocare consiliul local în ședință ordinară

22.01.2021 Normativ  
20  Constituire  Comisie  Achiziție  echipament  mobil  I.T. tablete pt. uz școlar  27.01.2021  Normativ  
 21 Încetare contract individual de muncă Potereaș  Alexandru   29.01.2021  Individual  
 22  Încetare ajutor social Clenci Floarea Georgiana  29.01.2021  Individual  
 23  Încetare  alocație susținerea familiei Gurămultă Elena  29.01. 2021  Individual  
 24  Desemnarea persoanei responsabile  cu completarea  și transmiterea în Revisal   04.02.2021  Normativ  
25 Încetare alocație susținerea familiei  Vîlcu Ana-Johana 04.02.2021 Individual  
26 Încetarea alocației susținerea familiei Budeică Nicolae 04.02.2021 Individual  
27 Încetare indmnizație persoană cu handicap grav Stăneci Gheorghe 11.02.2021 Individual  
28 Acordare ajutor social Călin  Nicolae 17.02.2021 Individual  
29 Convocare Consiliul local  în ședință ordinară 19.02.2021 Normativ  
 30  Modificare Dispoziție nr. 3/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 31  Modificare Dispoziție nr. 4/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 32  Modificare Dispoziția nr. 5/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
33 Modificare Dispoziție  nr. 6/2021  a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
34 Modificare Dispoziție nr. 7/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
35 Modificare Dispoziție nr. 8/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
36 Modificare Dispoziție  nr.9/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
37 Modificare Dispoziție nr. 10/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
38 Modificare Dispoziție nr. 11/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
39 Modificare Dispoziție nr. 12/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
40 Modificare Dispoziție nr. 13/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
41 Modificare Dispoziție nr. 14/2021 A Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
42 Modificare Dispoziție nr. 15/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
43 Acordare ajutor social Dumitrașcu Nicolae 24.02.2021 Individual  
44 Modificare cuantum  și nr. persoane Alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 24.02.2021 Individual  
45 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 24.02.2021 Individual  
46 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Ungureanu Ana-Maria 24.02.2021 Individual  
47  Stabilire indemnizație primar, începând cu 01.091.2021 26.02.2021 Individual  
48 Stabilire indemnizație viceprimar ,începând cu ata de 01.01.2021 26.02.2021 Individual  
49 Constituire comisie evluare  oferte achiziții directe 26.02.2021 Normativ  
50 Constituire Comisie evaluare  performanțe individuale secretar general 08.03.2021 Normativ  
51 Desemnare persoane responsabile  muncă în folosul comunității 10.03.2021 Normativ  
52 Acordare ajutor social Șerban Constantin 10.03.2021 Individual  
53 Încetare contract individual de muncă Ivan Vasile 11.03.2021 Individual  
54 Încetare ajutor social  Linte Dumitru 16.03.2021 Individual  
55 Acordare indemnizație persoană cu handicap Bucur Floarea 16.03.2021 Individual  
56 Încetare indemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 22.03.2021 Individual  
57 Convocare Consiliul local în ședință ordinară  22.03.2021 Normativ  
58 Încetare contract de muncă Ivan Ion 25.03.2021 Individual  
59  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 29.03.2021 Individual  
60 Modificare cuantum și nr persoane alocație susținerea familiei Jurj larisa Elena 31.03.2021 Individual  
61 Acordare alocație susținerea familiei Vladu Vasilica Viorica 31.03.2021 Individual  
62 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 31.03.2021 Individual  
63 Încetare inemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 31.03.2021 Individual  
64 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 02.04.2021 Normativ  
65 Acordare gradație  corespunzătoare  Popa Ioana 07.04.2021 Individual  
66 Desemnare persoană pentru exercitarea CFP 12.04.2021 Normativ  
67 Modificare raport de servicu al doamnei Mitu Maria Raluca 15.04.2021 Individual  
68 Convocare Consiliul local  în ședință  ordinară 15.04.2021 Normativ  
69 Revocare Dispoziția nr. 67/2021 a Primarului Comunei Beislăvești 16.04.2021 Individual  
70 Constituire Comisie recpție  ob. Modernizare  infrastructură rutieră de interes local 20.04.2021 Normativ  
71 Modificare cuantum și număr persoane Tudor Elena 23.04.2021 Individual  
72 Încetare ajutor social Ceaușoiu Denisa Elena 23.04.2021 Individual  
73 Completare Art.II al Dispoziției nr. 30/2021 26.04.2021  Individual  
74 Completare Art.II al Dispoziției nr. 31/2021  26.04.2021  Individual  
 75  Completare Art.II al Dispoziției nr. 32/2021  26.04.2021  Individual  
 76  Completare Art. II al Dispoziției nr. 33/2021  26.04.2021  Individual  
 77 Completare Art. II al Dispoziției nr. 34/2021   26.04.2021  Individual  
 78  Completare Art. II al Dispoziției nr. 35/2021  26.04.2021  Individual  
 79 Completare Art. II al Dispoziției nr. 36/2021   26.04.2021  Individual  
 80  Completare Art. II al Dispoziției nr. 37/2021  26.04.2021 Individual   
 81  Completare Art.II al Dispoziției nr. 38/2021  26.04.2021  Individual  
 82  Completatre Art. II al Dispoziției nr. 39/2021  26.04.2021 Individual   
 83 Completatre Art. II al Dispoziției nr.40/2021   26.04.2021  Individual  
84 Completare Art. II al Dispoziției nr. 41/2021 26.04.2021 Individual   
85 Completare Art. II  al Dsispoziței nr. 42/2021 26.04.2021 Individual  
 86  Stabilire drpturi salariale 01.01.2021-secretar general  26.04.2021  Individual  
 87 Stabilire drepturi salariale  01.01.2021 Iorga Ana  26.04.2021   Individual  
 88 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Vasilica   26.04.2021 Individual   
 89  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Carmen  26.04.2021  Individual  
 90  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Popa Ioana  26.04.2021  Individual  
91   Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Alexandra cristina  26.04.2021  Individual  
 92  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Maria Raluca  26.04.2021  Individual  
 93  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Lupu Elena  26.04.2021  Individual  
 94 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Iacob Mariana  26.04.2021  Individual  
 95  Stabilire drepturi  salariale 01.01.2021 Iacob Ion Giani   26.04.2021 Individual   
 96  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Ion  26.04.2021  Individual  
 97  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Sorin  26.04.2021  Individual  
 98  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Gherghina Vasile -Viorel  26.04.2021 Individual   
 99  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Cârstinoiu Marian Razvan  26.04.2021  Individual  
 100  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Necșoiu Carmen 26.04.2021   Individual  
 101  Exercitare control financiar preventiv  27.04.2021  Normativ  
 102  Plan de servicii pentru  Gruianu Georgiana Florina  06.05.2021  Individual  
 103  Delegare atribuții situații de urgență  06.052021  Normativ  
 104  Desemnare responsabil cu evidență militară  06.05.2021  Normativ  
 105  Constituire Comisie  pentru probleme de apărare  06.05.2021  Normativ  
 106  Nominalizare agenți economici care vor distribui produse raționalizate către poulație   06.05.2021 Normativ   
 107  Desemnare agent de inundații la nivelul Comunei Berislăvești   12.05.2021  Normativ  
 108  Desemnare  angajat care să procedeze la eliberare carnet de producător  14.05.2021  Normativ  
 109  Optare  indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Petre  18.05.2021  Individual  
 110 Constituire comisie recepție   18.05.2021  Normativ  
 111  Convocare consiliul local în ședință ordinară pe luna mai/2021  20.05.2021  Normativ  
 112  Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ungureanu Gheorghe  24.05.2021  Individual  
113 Completare Dispoziție nr. 110/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 26.05.2021 Normativ  
114 Acordare  stimulent educațional 10.06.2021 Individual  
115 Constituire Comisie analiză dosare  pt. declarare  stare  insolvabilitate 18.06.2021 Normativ  
116 Convocare consiliul local în ședință ordinară 22.06.2021 Normativ  
117 Acordare indemnizație persoană cu handicap  Nuțu C Marin 22.06.2021 Individual  
118 Încetare ajutor social Călin Nicolae 23.06.2021 Individual  
119 Constituire comisie lucrări modernizare drumuri de interes  local în Comuna Berislăvești 23.06.2021 Normativ  
120 Încetare alocație susținerea familiei Ioniță Mariana 24.06.2021 Individual  
121 Încetarea alocație susținerea familiei  Nical Daniela 24.06.2021 Individual  
122 Încetare contract individual de muncă Gabăr Maria 24.06.2021 Individual  
123 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 25.06.2021 Individual  
124 Modificare cuantum  alocație  susținerea familiei   Neamțu Carmen Georgiana 28.06.2021 Individual  
125 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Oprea Ionela 30.06.2021 Individual  
126 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bucur Floarea 01.07.2021 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 01.07.2021 Individual  
128 Modificare cuantum și nr. persoane ajutor social Tudor Elena 07.05.2021 Individual  
129 Modificare titular dosar ajutor social Văcălie Mariana 08.07.2021 Individual  
130 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Călin Gheorghe 13.07.2021 Individual  
131 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Elena 20.07.2021 Individual  
132 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 23.07.2021 Normativ  
133 Încetare  contract individual de muncă Nuțu Maria 26.07.2021 Individual  
134 Optare indemnizație  persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 26.07.2021 Individual  
135 Constituire comisie disciplină la nivelul Comunei Berislăvești 27.07.2021 Normativ  
136 Constituire comisie paritară la nivelul Comunei berislăvești 27.07.2021 Normativ  
137  Delegare atribuții  pe eprioada concediului de odihnă f.p Rădulescu Vasilica 30.07.2021 Normativ  
138 Delegare atribuții pe perioada concediului de odihnă al f.p. Iorga Ana 30.07.2021 Normativ  
139 Desemnare persoană monitprizare situații  incompatibilitate pantouflage 08.02.2021 Normativ  
140 desemnare persoană responsabilă cu formuarele de integritate aferente procedurilor de atribuire 08.02.2021 Normativ  
141 Constituire  comisie achiziție execuție lucrări pt. realizarea amenaărilor la ob. Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă 17.08.2021 Normativ  
142 Delegare atribuții viceprimar 19.08.2021 Normativ  
143 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Crețu maria 25.08.2021 Individual  
144 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dincă Vasile 30.08.2021 Individual  
145 Încetarea alocție susținerea familiei Popescu Gheorghița 31.08.2021 Individual  
146 Încetarea alocației susținerea familiei  Ungureanu Ana-Maria 31.08.2021 Individual  
147 Încetarea alocației de susținere familiei Ceaușoiu Denisa ionela 31.08.2021 Individual  
148 Desemnare reprezentant legal al primarului  în CA al Școlii gimnaziale , Comuna Berislăvești 02.09.2021 Normativ  
149 Constituire Comisie  evaluare  oferte pentru vânzare teren imobil domeniul privat 08.09.2021 Normativ  
150 Delegare atribuții pe perioada  concediului de odihnă al secretarului general 08.09.2021 Normativ  
151 Acordare ajutor de urgență  Moțoc  Vasile-daniel 09.09.2021 Individual  
152 Consvocare Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2021 Normativ  
153 Constituire comisie de disciplină la nivelul Comunei Berislăvești  și Comuna Runcu 24.09.2021 Normativ  
154 Acordare alocație susținerea familiei  Mesea Elena-Iuliana 28.09.2021 Individaul  
155 Acordare ajutor social familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
156 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
 157 Convocare consiliul local în ședință extraordinară   08.10.2021  Normativ  
 158  Reactualizarea componență comitet local pentru situații de urgență  12.10.2021  Normativ  
 159  Încetare contract individual de muncă Mihai Maria  18.10.2021  Individual  
 160  Acordare ajutor de încălzire familii beneficiare de ajutor social  18.10.2021  Individual  
 161  Acordare ajutor de urgență Trocaru Constantin  19.10.2021  Individual  
 162  Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.10.2021  Normativ  
163 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Căpruci Nicolae 22.10.2021 Individual  
164 Acordare iondemnizație persoană cu handicap grav cantu Dumitru 26.10.2021 Individual  
165 Acordare ajutor social familiei Popa Vasile 26.10.2021 Individual  
166 Desemnare reprezentant  UAT Comuna Berislăvești pt. supraveghere lucrări pe drumuri 26.10.2021 Normativ  
167  Acordare  alocație susținerea familiei  Popescu Gheorghița 27.10.2021 Individual  
168  Acordare  ajutor social Popa Ana Maria 28.10.2021 Individual  
169 Acordare ajutor social Trocaru Constantin 28.10.2021 Individual  
 170  Acordare ajutor social Călin Nicolae  28.10.2021  Individual  
 171 Acordare alocație suisținerea familiei Ticu Ion   28.10.2021  Individual  
 172  Reactualizare comisie   pentru Recensământul populației  29.10.2021  Normativ  
 173  Constituire Comisie  evaluare oferte vânzare  imobil  din domeniul privat 29.10.2021   Normativ  
 174  Convocarea Consiliului local în ședină extraordinară  29.10.2021  Normativ  
 175 Constituire Comisie inventariere patrimoniu   12.11.2021 Normativ   
 176  Acordare  alocație  susținerea  familiei  Tudosescu Elisabeta  17.11.2021 Individual  
 177  Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Duțulete Gheorghe 17.11.2021   Individual  
 178  Revocare Dispoziția  nr. 155/2021 a primarului Comunei Berislăvești  17.11.2021  Individual  
 179  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară  19.11.2021  Normativ  
 180  Acordare ajutor încălzire beneficiari ajutor social  19.11.2021  Individual  
181 Acordare ajutor social familiei Mesea Elena-Iuliana 22.11.2021 Individual  
182 Modificare  cuantum  și nr. de persoane ajutor social Dincă Vasile 22.11.2021 Individual  
183 Acordare ajutor încălzire pt consumatorii vulnerabili 22.11.2021 Individual  
 184  Acordare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia  25.11.2021  Individual  
 185  Constituire comisie evaluare oferte vanzare teren domeniul privat  25.11.2021  Normativ  
 186  Recuperare zi de muncă liberă 29.11.2021  26.11.2021 Normativ   
 187  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  07.12.2021  Normativ  
 188  Constituire comisie   ob. de investiții Grădiniță cu program normal  07.12.2021  Normativ  
 189  Desemnare  gestionar Grădiniță cu program prlungit 14.12.2021   Normativ  
190 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 14.12.2021 Normativ  
191 Acordare ajutor social Dumitru Gheorghe 16.12.2021 Individual  
192 Acordare ajutor de urgență Călin Gheorghe 16.12.2021 Individual  
193 Acordare ajutor urgență Iorga Maria 16.1.2.2021 Individual  
194 Încetare  alocație susținerea familiei Garofă Viorica 16.12.2021 Individual  
195 Revocarea Dispoziției nr. 167/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 16.12.2021 Individual  
         
         

 

Dispozitiile primarului

Dispozitiile primarului

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

           
           
           

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2021

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 2  Implementarea  proiectului achiziție de echipament  IT mobile, de tip tablată pentru uz școlar și alte  echipamente /dispozitive pentru desfășurarea activităților didactice  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 3  Aprobarea prelungirii duratei de execuție  și a scrisorii  de garanție aferente proiectului Modernizare infrastructură  rutieră în Comuna Berislăvești,  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 4  Însușirea inventarului cu bunurile care  aparțin Comunei Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 5  Aprobarea rețelei  școlare pt anul școlar 2021-2022 în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 6  Aprobarea prelungirii  duratei de execuție a contractului și  a scrisorii de garanție în cadrulmProiectului Înființare  grădiniță cu program  prelungit în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 7  Actualizare indicatori ai  proiectului ce face  obiectul cererii de finanțare Achiziție echipamente IT mobile și alte dispozitive electronice  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 8  Aprobarea prelungirii contractului de acoperirea costurilor nete pentru colectare și transport, stocarea și sortarea deșeurilor  de ambalaje  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 9  Aprobarea asocierii UAT Comuna Berislăvști cu UAT Comuna Sălătrucel pentru implementarea  proiectului Înfiinațre sistem inteligent de distribuire a gazelor naturale  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 10 Alegere președinte de ședință   29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 11  Utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 12  Aprobarea  procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor  persoane fizice /persoane juridice, conform art. 265 din legea nr. 207/2015 26.02.2021   Primar  Normativ Descarcă
 13  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor pentru prestarea  activității/muncii neremunerate în folosul comunității  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 14  Desemnarea a doi consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluator în cadrul comisiei  de evaluare a performanțelor Secretarului General al U.A.T. Comuna Berislăvești  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 15  Aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2020  26.02.2021  Primar  Normativ

Descarcă

 16 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru Situații de Urgență 26.02.2021 Primar  Normativ  
 17 Modificarea și completarea  Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 26.02.2021 Primar Normativ  
 18  Aprobarea acordului de colaborare pentru acoperirea  costului pentru colectarea și transportul, stocarea  și sortarea deșeurilor menajere între UAT Comuna Berislăvești, SC MUSTAȚĂ Construct SRL și ECOSMART UNION  SA  26.02.2021  Primar  Normativ  
19 Modificarea  Hotărârii  nr. 68/2019 a Consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la însușirea acordului de colaborarea privind organizarea și exercitarea activității de  audit  public intern 26.02.2021 Primar Normativ  
20 Alegere președinte de ședință 31.03.2021 Primar Normativ  
21 Aprobarea numărului și cuantumului pentru bursele școlare 31.03.2021 Primar Normativ  
22 Încetarea de drept înainte  de expirarea  duratei  normale a mandatului de consilier local 31.03.2021 Primar Individual  
23 Modificarea  Hotărârii nr.  17/2021 a consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la consumul de carburanți 31.03.2021  Primar  Normativ  
 24  Dezmembrare teren proprietatea Comunei Berislăvești 31.03.2021  Primar  Normativ  
 25  Aprobare  prelungire  durată de execuție a contractului de finanțare încheiat  cu AFIR și aprobare  prelungire Scrisoare de garanție  pentru proiectul Modernizare  instfrastructură rutieră  07.04.2021  Primar  Normativ  
 26  Aprobare  buget local  al Comunei Berislăveștin pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 27  Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 28  Stabilirea cuantumului indemnizației lunare  pentru consilierii locali  22.04.2021  Primar  Normativ  
 29  Aprobarea  organigramei și a ststului de funcții  al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.04.2021  Primar  Normativ  
 30  Aprobare salarii de bază pentru funcțioarii  publici și personalul contractual  22.04. 2021  Primar  Normativ  
 31  Completare hotărâre  nr. 16/2020 a Consiliului local al comunei Berislăvești cu privire la texele și impozitele locale  22.04.2021   Primar  Normativ  
 32  Indexarea impozitelor  și taxelor  locale pentru anul 2022 cu rata inflației  de 2,6%  22.04.2021  Primar  Normativ   
 33  Actualizarea  componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ  22.04.2021  Primar  Normativ  
34 Aprobarea  achiziționării  Serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică 22.04.2021 Primar Normativ  
35 Rectificare buget local 28.05.2021 Primar Normativ  
36 Aprobarea contului de execuție al bugetului local  la 31.03.2021 28.05.2021 Primar Normativ  
37 Aprobare prelungire Contract încheiat cu AFIR pentru Grădinița cu program prelungit 28.05.2021 Primar Normativ  
38  Modificarea organigramei și nr. de personal și R.O.F. al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență  28.05.2021 Primar Normativ  
39 Aprobare Strategie de  dezvoltare a Comunei Berislăvești 2021-2027 28.05.2021 Primar Normativ  
40 Aprobare notă conceptuală și temă proiectare pt. obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local în Comuna Berislăvești 28.05.2021 Primar Normativ  
41 Alegere președinte de ședință 28.05.2021 Primar Normativ  
42 Închiriere Cămin Cultural Scăueni și Foișor pct Vărzărie 28.05.2021 Primar Normativ  
43 Exprimare acord de principiu referitor la vânzarea a două imobile 28.05.2021 Primar Normativ  
44 Aprobare  norme  procedurale privind   vânzarea prin licitație  publică a  bunurilor  imobile  din  domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.06.2021 Primar Normativ  
45 Aprobare vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8978 mp teren extravilan 29.06.2021 Primar Normativ  
46 Apriobarea vânzării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5282 mp , teren extravialn 29.06.2021 Primar Normativ  
47 Scoaterea din evidența fiscală  a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență la 31.12.2018 29.06. 2021 Primar Normativ  
48 Mandatare  reprezentant Comuna Berislăvești în AG ADI APA VÂLCEA 29.06.2021 Primar Normativ  
49 Aprobare achiziție execuție lucrări de împrejmuire teren  și amenajare loc de joacă 29.06.2021 Primar Normativ  
50 Vânzare prin licitație publică a  unui teren în  suprafață de 5.282 mp teren 29.06.2021 Primar Normativ  
51 Vânzare suprafață de teren 8978mp   teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
52 Vânzare suprafață de teren 5282 mp teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
 53  Aprobare raport activitate  asistenți personali pe semestrul I/2021 30.07.2021  Primar Normativ  
 54 Aprobare contului de  încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021  30.07.2021  Primar  Normativ  
 55  Rectificare buget local  30.07.2021  Primar  Normativ  
 56  Solicitare publică a Primarului  comunei Berislăvești, pentru acordarea unui  ajutor financiar în sumă de  1.200.000 lei 30.07.2021   Primar  Normativ  
 57  Desființare punte pietonală pct Valea Mamului  30.07.2021  Primar  Normativ  
 58  Desemnare reprezentant ADI APA VALCEA  30.07.2021  Primar  Normativ  
 59  Desemnare consilieri locali în  Comisia de evaluare  oferte și Comisia de contestații  30.07.2021  Primar  Normativ  
 60  Alegere președinte de ședință  30.09.2021  Primar  Normativ  
 61  Desemnare reprezentant Consiliul local  în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale berislăvești  30.09.2021  Primar  Normativ  
62 Aprobarea sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate la ob. de investiții Înființare rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 30.09.2021 Primar Normativ  
63 Rectificare buget local 30.09.2021 Primar Normativ  
64 Aprobarea vânzării prin licitație publică   cu strigare a unui teren în suprafață de  8978 mp teren în pct Vărzărie  30.09.2021 Primar Normativ  
65 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață d  5.282 mp teren pct Vărzărie 30.09.2021 Primar Normativ  
66 Aprobare cuantum burse școlare pentru anul școlar 2021-2022 pt. elevii din învățământul gimnazial 30.09.2021 Primar Normativ  
67 Aprobare cerere de  finanțare și a devizului general  pt. obiectivul de investiții Modernizare  druuri comunale și d interes local în Comuna Berislăvești, prin   PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
68 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului  general pt. ob. de investiții  Înființare  rețea  canalizare menajeră prin PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
69 Asigurare  cofinanțare de la bugetul  local pt. cheltuielile care nu sunt  eligibile prin PNI Înființare  rețea canalizare menajeră 14.10.2021 Primar Normativ  
70 Rectificare buget local 14.10.2021 Primar Normativ  
71 Împuternicire primar pentru  a depune cerere de acordare eșalonare  28.10.2021 Primar Normativ  
72 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la data de 30.09.2021 28.10.2021 Primar Normativ  
73 Desemnarea reprezentantului consiliului local  în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de director al școlii  28.10.2021 Primar Normativ  
74 Aprobarea încetării contractului de concesiune  Lăutaru Nicolae Mircea 28.10.2021 Primar Individual  
75 Aprobarea încetării Contractului de concesiune cu Ivan Ionuț Bogdan 28.10.2021 Primar Individual  
76 Aprobare acceptare ofertă de donație având ca obiect investiția Execuție  extindere rețea alimentare cu apă 28.10.2021 Primar Normativ  
77 Rectificare buget local 11.02.2021 Primar Normativ  
 78  Aprovizionare  cu material antiderapat  pt sezonul rece  11.02.2021  Primar  Normativ  
79 Aprobarea sumei de 300.000 lei pentru proiectare și construire teren sport 11.02.2021 Primar Normativ  
80 Aprobare dezmembrare și alipire imobile 11.02.2021 Primar Normativ  
81 Aprobarea sumei de 55.000 lei +tva pt. achiziționare servicii pt. întcomire DALI și audit energetic a infrastructurii de iluminat public. 11.02.2021 Primar Normativ  
82 Aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 26.11.2021 Primar Normativ  
83 Aprobarea completării  hotărârii nr. 49/2021 privind Nomenclatura Stadală 26.11.2021 Primar Normativ  
84 Aprobarea sumei pentrunoganizarea Pomului de Crăciun 26.11.2021 Primar Normativ  
85 Rectificare buget local 26.11.2021 Primar Normativ  
86 Trecere imobil din domeniul privat al uat în domeniul public al uat 26.11.2021 Primar Normativ  
87 Instrumentare proiect  lucrări consolidare  torent Valea Calului 26.11.2021  Primar  Normativ  
 88  Alegere președinte de ședință  26.11.2021  Primar  Normativ  
 89  Participarea la Programul  privind  creșterea eficienții energetice  a infrastructurii de iluminat  public, aprobare DALI și indicatori tehnico economici  10.12.2021  Primar  Normativ  
 90  Aprobarea taxelor și impozitelor  locale pentru anul 2022  22.12.2021  Primar  Normativ

 

91 Stabilirea cuantumului ajutorului de urgență pentru anul 2022 22.12. 2021  Primar Normativ  
92 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 22.12.2021 Primar Normativ  
93 Rectificare bugetului local 22.12.2021  Primar  Normativ  
94 Aprobarea prelungirii perioadei  de delegare a serviciului de salubriazare al comunei și fluxului  tehnologic 22.12.2021 Primar Normativ  
95 Completarea Hotărârii  nr. 47/2021 a Consiliului local al Comunei Berislăvești privind scoaterea  din evidența fiscală  a persoanelor  fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate 22.12.2021 Primar Normativ  
 96 Încheierea  unui contract  în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din Comuna Berislăvești   22.12.2021  Primar  Normativ  
           

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2022

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Însușirea inventarului bunurilorbunurilor care aparțin Comunei Berislăvești 27.01.2022  Primar  Normativ  
2 Aprobarea Raportului de activitate desfășurat de asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I/2021 27.01.2022 Primar Normativ  
Aprobarea rețelei școlare  pentru anul școlar  2022-2023 27.01.2022 Primar Normativ  
4 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2021 27.01.2022 Primar  Normativ  
5 Aprobarea utilizării excedentului bugetar  27.01.2022 Primar Normativ  
6 Modificarea hotărârii  nr. 34/2019 a  Consiliului local al Comunei Berislăvești 27.01.2022 Primar Normativ  
7 Desemnarea a doi consilieri  locali care vor avea calitatea de evaluatori  în cadrul   Comisiei de evalșuare a sceretarului general  27.01.2022 Primar Normativ  
 Aprobarea bugetului local al Comunei Berislăvești pe anul 2022 10.02.2022  Primar  Normativ  
 9  Aprobarea Planului  anual de achiziții publice pe anul 2022  10.02.2022  Primar  Normativ  
10   Aprobarea organigrami și a statului de funcții din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
11   Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului și serviciilor din subordinea Consiliului local  10.02.2022  Primar  Normativ  
12   Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022 Primar  Normativ  
 13  Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de Urgență al Comunei Berilăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
 14  Alegerea președintelui de ședință  10.02.2022  Primar  Normativ  
 15   Rectificare buget local  28.02.2022  Primar  Normativ  
 16   Desemnare reprezentant consiliul local în Comisia de interviu la concursul  pt. ocuparea funcției de director la școala  gimnazială  28.02 .2022  Primar  Individual  
 17 Rectificarea bugetului local 24.03.2022 Primar Normativ  
 18  Aprobarea  asocierii uat Berislăvești cu uat sălătrucel pentru proiectul Înființare sistem inteligent de distribuție a  gazelor naturale  în Parteneriatul Sălătrucel(Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
 19   Aprobarea cererii de finanțare și a deviului general pt. ob. Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în parteneriatul Sălătrucel (Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
20   Actualizare indicatori proiect Achiziție echipamente IT mobile de tip tablete școlare  24.03.2022  Primar  Normativ  
21 Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții Amenajare curte primărie   14.04.2022  Primar  Normativ  
 22

Acordare mandat special reprezentantului  Comunei Berislăvești în AG ADI APA Vâlcea

în vederea expărimării  votutlui cu privire  la modificarea și completarea  ,prin Act adițional a Contractului de delegare  nr. 1/2008

 26.04.2022  Primar  Normativ  
23   Acordare mandat special reprezentantului Comunei Berislăvești în vederea exprimării votului în AG ADI APA Vâlcea  26.04.2022  Primar  Normativ  
24  Însușirea Raportului informării și consultării publicului în etapa elaborării pentru actualizarea PUG și aprobarea extinderii suprafeței de extravilan a Comunei Berislăvești.  26.04.2022  Primar  Normativ  
25   Trecere  din  domeniul public al Comunei  Berislăvești  în domeniul privat al Comunei Berislăvești     26.04.2022  Primar  Normativ  
26   Dezmembrare imobil în domeniul  privat al Comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
27  Stabilirea Zilei comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
28  Aprobarea completării cap. VII-Alte taxe locale   al Hotărârii nr.  90/2021 a Consiliului local al Comunei Berislăvești privind   nivelul impozitelor ,taxelor  și al altor sume cuvenite   bugetului local pe anul 2022  26.04.2022  Primar Normativ   
29   Acceptarea  ofertei de donație  având ca obiectiv investiția  Execuție  extindere rețea de apă potabilă pe starda Năsturești, în satul Berislăvești,   26.04.2022  Primar  Normativ  
 30  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea  unor măsuri  pentru păstrarea   ordinii și curățeniei în Comuna Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
 31 Acord de principiu pentru  reabilitare termică Școala Gimnazială ,Comuna Berislăvești și  Căminul Cultural scăueni   26.04.2022  Primar  Normativ  
 32 Rectificarea  bugetului local și actualizarea listelor de investiți  pe surse de finanțare pentru anul 2022   26.-4.2022  Primar  Normativ  
 33  Aprobarea indexării impozitelor și taxelor  locale  pentru  anul 2023 cu rata inflației   26.04.2022  Primar  Normativ  
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 2  Implementarea  proiectului achiziție de echipament  IT mobile, de tip tablată pentru uz școlar și alte  echipamente /dispozitive pentru desfășurarea activităților didactice  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 3  Aprobarea prelungirii duratei de execuție  și a scrisorii  de garanție aferente proiectului Modernizare infrastructură  rutieră în Comuna Berislăvești,  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 4  Însușirea inventarului cu bunurile care  aparțin Comunei Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 5  Aprobarea rețelei  școlare pt anul școalr 2021-2022 în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 6  Aprobarea prelungirii  duratei de execuție a contractului și  a scrisorii de garanție în cadrulmProiectului Înființare  grădiniță cu program  prelungit în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 7  Actualizare indicatori ai  proiectului ce face  obiectul cererii de finanțare Achiziție echipamente IT mobile și alte dispozitive electronice  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 8  Aprobarea prelungirii contractului de acoperirea costurilor nete pentru colectare și transport, stocarea și sortarea deșeurilor  de ambalaje  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 9  Aprobarea asocierii UAT Comuna Berislăvști cu UAT Comuna Sălătrucel pentru implementarea  proiectului Înfiinațre sistem inteligent de distribuire a gazelor naturale  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 10 Alegere președinte de ședință   29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 11  Utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 12  Aprobarea  procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor  persoane fizice /persoane juridice, conform art. 265 din legea nr. 207/2015 26.02.2021   Primar  Normativ Descarcă
 13  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor pentru prestarea  activității/muncii neremunerate în folosul comunității  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 14  Desemnarea a doi consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluator în cadrul comisiei  de evaluare a performanțelor Secretarului General al U.A.T. Comuna Berislăvești  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 15  Aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2020  26.02.2021  Primar  Normativ

Descarcă

 16 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru Situații de Urgență 26.02.2021 Primar  Normativ  
 17 Modificarea și completarea  Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 26.02.2021 Primar Normativ  
 18  Aprobarea acordului de colaborare pentru acoperirea  costului pentru colectarea și transportul, stocarea  și sortarea deșeurilor menajere între UAT Comuna Berislăvești, SC MUSTAȚĂ Construct SRL și ECOSMART UNION  SA  26.02.2021  Primar  Normativ  
19 Modificarea  Hotărârii  nr. 68/2019 a Consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la însușirea acordului de colaborarea privind organizarea și exercitarea activității de  audit  public intern 26.02.2021 Primar Normativ  
20 Alegere președinte de ședință 31.03.2021 Primar Normativ  
21 Aprobarea numărului și cuantumului pentru bursele școlare 31.03.2021 Primar Normativ  
22 Încetarea de drept înainte  de expirarea  duratei  normale a mandatului de consilier local 31.03.2021 Primar Individual  
23 Modificarea  Hotărârii nr.  17/2021 a consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la consumul de carburanți 31.03.2021  Primar  Normativ  
 24  Dezmembrare teren proprietatea Comunei Berislăvești 31.03.2021  Primar  Normativ  
 25  Aprobare  prelungire  durată de execuție a contractului de finanțare încheiat  cu AFIR și aprobare  prelungire Scrisoare de garanție  pentru proiectul Modernizare  instfrastructură rutieră  07.04.2021  Primar  Normativ  
 26  Aprobare  buget local  al Comunei Berislăveștin pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 27  Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 28  Stabilirea cuantumului indemnizației lunare  pentru consilierii locali  22.04.2021  Primar  Normativ  
 29  Aprobarea  organigramei și a ststului de funcții  al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.04.2021  Primar  Normativ  
 30  Aprobare salarii de bază pentru funcțioarii  publici și personalul contractual  22.04. 2021  Primar  Normativ  
 31  Completare hotărâre  nr. 16/2020 a Consiliului local al comunei Berislăvești cu privire la texele și impozitele locale  22.04.2021   Primar  Normativ  
 32  Indexarea impozitelor  și taxelor  locale pentru anul 2022 cu rata inflației  de 2,6%  22.04.2021  Primar  Normativ   
 33  Actualizarea  componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ  22.04.2021  Primar  Normativ  
34 Aprobarea  achiziționării  Serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică 22.04.2021 Primar Normativ  
35 Rectificare buget local 28.05.2021 Primar Normativ  
36 Aprobarea contului de execuție al bugetului local  la 31.03.2021 28.05.2021 Primar Normativ  
37 Aprobare prelungire Contract încheiat cu AFIR pentru Grădinița cu program prelungit 28.05.2021 Primar Normativ  
38  Modificarea organigramei și nr. de personal și R.O.F. al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență  28.05.2021 Primar Normativ  
39 Aprobare Strategie de  dezvoltare a Comunei Berislăvești 2021-2027 28.05.2021 Primar Normativ  
40 Aprobare notă conceptuală și temă proiectare pt. obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local în Comuna Berislăvești 28.05.2021 Primar Normativ  
41 Alegere președinte de ședință 28.05.2021 Primar Normativ  
42 Închiriere Cămin Cultural Scăueni și Foișor pct Vărzărie 28.05.2021 Primar Normativ  
43 Exprimare acord de principiu referitor la vânzarea a două imobile 28.05.2021 Primar Normativ  
44 Aprobare  norme  procedurale privind   vânzarea prin licitație  publică a  bunurilor  imobile  din  domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.06.2021 Primar Normativ  
45 Aprobare vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8978 mp teren extravilan 29.06.2021 Primar Normativ  
46 Apriobarea vânzării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5282 mp , teren extravialn 29.06.2021 Primar Normativ  
47 Scoaterea din evidența fiscală  a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență la 31.12.2018 29.06. 2021 Primar Normativ  
48 Mandatare  reprezentant Comuna Berislăvești în AG ADI APA VÂLCEA 29.06.2021 Primar Normativ  
49 Aprobare achiziție execuție lucrări de împrejmuire teren  și amenajare loc de joacă 29.06.2021 Primar Normativ  
50 Vânzare prin licitație publică a  unui teren în  suprafață de 5.282 mp teren 29.06.2021 Primar Normativ  
51 Vânzare suprafață de teren 8978mp   teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
52 Vânzare suprafață de teren 5282 mp teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
 53  Aprobare raport activitate  asistenți personali pe semestrul I/2021 30.07.2021  Primar Normativ  
 54 Aprobare contului de  încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021  30.07.2021  Primar  Normativ  
 55  Rectificare buget local  30.07.2021  Primar  Normativ  
 56  Solicitare publică a Primarului  comunei Berislăvești, pentru acordarea unui  ajutor financiar în sumă de  1.200.000 lei 30.07.2021   Primar  Normativ  
 57  Desființare punte pietonală pct Valea Mamului  30.07.2021  Primar  Normativ  
 58  Desemnare reprezentant ADI APA VALCEA  30.07.2021  Primar  Normativ  
 59  Desemnare consilieri locali în  Comisia de evaluare  oferte și Comisia de contestații  30.07.2021  Primar  Normativ  
 60  Alegere președinte de ședință  30.09.2021  Primar  Normativ  
 61  Desemnare reprezentant Consiliul local  în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale berislăvești  30.09.2021  Primar  Normativ  
62 Aprobarea sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate la ob. de investiții Înființare rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 30.09.2021 Primar Normativ  
63 Rectificare buget local 30.09.2021 Primar Normativ  
64 Aprobarea vânzării prin licitație publică   cu strigare a unui teren în suprafață de  8978 mp teren în pct Vărzărie  30.09.2021 Primar Normativ  
65 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață d  5.282 mp teren pct Vărzărie 30.09.2021 Primar Normativ  
66 Aprobare cuantum burse școlare pentru anul școlar 2021-2022 pt. elevii din învățământul gimnazial 30.09.2021 Primar Normativ  
67 Aprobare cerere de  finanțare și a devizului general  pt. obiectivul de investiții Modernizare  druuri comunale și d interes local în Comuna Berislăvești, prin   PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
68 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului  general pt. ob. de investiții  Înființare  rețea  canalizare menajeră prin PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
69 Asigurare  cofinanțare de la bugetul  local pt. cheltuielile care nu sunt  eligibile prin PNI Înființare  rețea canalizare menajeră 14.10.2021 Primar Normativ  
70 Rectificare buget local 14.10.2021 Primar Normativ  
71 Împuternicire primar pentru  a depune cerere de acordare eșalonare  28.10.2021 Primar Normativ  
72 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la data de 30.09.2021 28.10.2021 Primar Normativ  
73 Desemnarea reprezentantului consiliului local  în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de director al școlii  28.10.2021 Primar Normativ  
74 Aprobarea încetării contractului de concesiune  Lăutaru Nicolae Mircea 28.10.2021 Primar Individual  
75 Aprobarea încetării Contractului de concesiune cu Ivan Ionuț Bogdan 28.10.2021 Primar Individual  
76 Aprobare acceptare ofertă de donație având ca obiect investiția Execuție  extindere rețea alimentare cu apă 28.10.2021 Primar Normativ  
77 Rectificare buget local 11.02.2021 Primar Normativ  
 78  Aprovizionare  cu material antiderapat  pt sezonul rece  11.02.2021  Primar  Normativ  
79 Aprobarea sumei de 300.000 lei pentru proiectare și construire teren sport 11.02.2021 Primar Normativ  
80 Aprobare dezmembrare și alipire imobile 11.02.2021 Primar Normativ  
81 Aprobarea sumei de 55.000 lei +tva pt. achiziționare servicii pt. întcomire DALI și audit energetic a infrastructurii de iluminat public. 11.02.2021 Primar Normativ  
82 Aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 26.11.2021 Primar Normativ  
83 Aprobarea completării  hotărârii nr. 49/2021 privind Nomenclatura Stadală 26.11.2021 Primar Normativ  
84 Aprobarea sumei pentrunoganizarea Pomului de Crăciun 26.11.2021 Primar Normativ  
85 Rectificare buget local 26.11.2021 Primar Normativ  
86 Trecere imobil din domeniul privat al uat în domeniul public al uat 26.11.2021 Primar Normativ  
87 Instrumentare proiect  lucrări consolidare  torent Valea Calului 26.11.2021  Primar  Normativ  
 88  Alegere președinte de ședință  26.11.2021  Primar  Normativ  
 89  Participarea la Programul  privind  creșterea eficienții energetice  a infrastructurii de iluminat  public, aprobare DALI și indicatori tehnico economici  10.12.2021  Primar  Normativ  
           

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis