PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Program de audiente

ROMÂNIA
JUDEŢUL VÂLCEA
COMUNA BERISLĂVEŞTI
PRIMAR,


PROGRAMUL DE AUDIENŢE


Viceprimar cu atributii de Primar- Popescu Nicolae, miercuri: 8,00

 Secretar - CERNEA MARIA vineri: 8,00


Audienţa se acordă la cererea persoanei interesate, realizată în scris sau telefonic , la telefon: 0250/753061, sau 0250/753077.


Acte necesare pentru inscriere:
    -buletin de identitate/carte de identitate,
    -acte doveditoare cu privire la obiectul audienţei,
    -acte doveditoare cu privire la demersurile făcute anterior.


Audienţele încep de la orele specificate mai sus şi durează până la ultimul cetăţean înscris , durata acestora depinzând de numărul persoanlor înscrise.