PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2021

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  04.01.2021  Normativ  
 2  Reactualizare componență comitetul local pentru situații de urgență  04.01.2021  Normativ  
 3  Stabilire salariu de bază   01.02.2021 Arion Florentina  15.01.2021  Individual  
4 Stabilire salariu de bază  01.02.2021 Călin Elena  15.01.2021  Individual  
 5  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Elena  15.01.2021  Individual  
 6  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Ion  15.01.2021  Individual  
 7  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Enescu Maria  15.01.2021  Individual  
 8  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Gabăr Maria  15.01.2021  Individual  
 9  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Ivan Ion  15.01.2021  Individual  
10 Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Mihai Maria  15.01.2021  Individual  
 11  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nica Maria  15.01.2021  Individual  
 12  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nuțu Ion  15.01.2021  Individual  
 13  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Nuțu Maria  15.01.2021  Individual  
 14 Stabilire  salariu de bază 01.02.2021 Ungureanu Lavinia  15.01.2021  Individual  
 15  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Vladu Vasilica Viorica  15.01.2021  Individual  
 16  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Vasilescu Dumitru  21.01.2021  Individual  
17 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Tudor Dumitru 21.01.2021 Individual  
18 Acordare ajutor de încălzire familii, altele  decât cele beneficiare de ajutor social 22.01.2021 Individual  
19 

Convocare consiliul local în ședință ordinară

22.01.2021 Normativ  
20  Constituire  Comisie  Achiziție  echipament  mobil  I.T. tablete pt. uz școlar  27.01.2021  Normativ  
 21 Încetare contract individual de muncă Potereaș  Alexandru   29.01.2021  Individual  
 22  Încetare ajutor social Clenci Floarea Georgiana  29.01.2021  Individual  
 23  Încetare  alocație susținerea familiei Gurămultă Elena  29.01. 2021  Individual  
 24  Desemnarea persoanei responsabile  cu completarea  și transmiterea în Revisal   04.02.2021  Normativ  
25 Încetare alocație susținerea familiei  Vîlcu Ana-Johana 04.02.2021 Individual  
26 Încetarea alocației susținerea familiei Budeică Nicolae 04.02.2021 Individual  
27 Încetare indmnizație persoană cu handicap grav Stăneci Gheorghe 11.02.2021 Individual  
28 Acordare ajutor social Călin  Nicolae 17.02.2021 Individual  
29 Convocare Consiliul local  în ședință ordinară 19.02.2021 Normativ  
 30  Modificare Dispoziție nr. 3/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 31  Modificare Dispoziție nr. 4/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 32  Modificare Dispoziția nr. 5/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
33 Modificare Dispoziție  nr. 6/2021  a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
34 Modificare Dispoziție nr. 7/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
35 Modificare Dispoziție nr. 8/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
36 Modificare Dispoziție  nr.9/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
37 Modificare Dispoziție nr. 10/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
38 Modificare Dispoziție nr. 11/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
39 Modificare Dispoziție nr. 12/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
40 Modificare Dispoziție nr. 13/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
41 Modificare Dispoziție nr. 14/2021 A Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
42 Modificare Dispoziție nr. 15/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
43 Acordare ajutor social Dumitrașcu Nicolae 24.02.2021 Individual  
44 Modificare cuantum  și nr. persoane Alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 24.02.2021 Individual  
45 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 24.02.2021 Individual  
46 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Ungureanu Ana-Maria 24.02.2021 Individual  
47  Stabilire indemnizație primar, începând cu 01.091.2021 26.02.2021 Individual  
48 Stabilire indemnizație viceprimar ,începând cu ata de 01.01.2021 26.02.2021 Individual  
49 Constituire comisie evluare  oferte achiziții directe 26.02.2021 Normativ  
50 Constituire Comisie evaluare  performanțe individuale secretar general 08.03.2021 Normativ  
51 Desemnare persoane responsabile  muncă în folosul comunității 10.03.2021 Normativ  
52 Acordare ajutor social Șerban Constantin 10.03.2021 Individual  
53 Încetare contract individual de muncă Ivan Vasile 11.03.2021 Individual  
54 Încetare ajutor social  Linte Dumitru 16.03.2021 Individual  
55 Acordare indemnizație persoană cu handicap Bucur Floarea 16.03.2021 Individual  
56 Încetare indemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 22.03.2021 Individual  
57 Convocare Consiliul local în ședință ordinară  22.03.2021 Normativ  
58 Încetare contract de muncă Ivan Ion 25.03.2021 Individual  
59  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 29.03.2021 Individual  
60 Modificare cuantum și nr persoane alocație susținerea familiei Jurj larisa Elena 31.03.2021 Individual  
61 Acordare alocație susținerea familiei Vladu Vasilica Viorica 31.03.2021 Individual  
62 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 31.03.2021 Individual  
63 Încetare inemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 31.03.2021 Individual  
64 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 02.04.2021 Normativ  
65 Acordare gradație  corespunzătoare  Popa Ioana 07.04.2021 Individual  
66 Desemnare persoană pentru exercitarea CFP 12.04.2021 Normativ  
67 Modificare raport de servicu al doamnei Mitu Maria Raluca 15.04.2021 Individual  
68 Convocare Consiliul local  în ședință  ordinară 15.04.2021 Normativ  
69 Revocare Dispoziția nr. 67/2021 a Primarului Comunei Beislăvești 16.04.2021 Individual  
70 Constituire Comisie recpție  ob. Modernizare  infrastructură rutieră de interes local 20.04.2021 Normativ  
71 Modificare cuantum și număr persoane Tudor Elena 23.04.2021 Individual  
72 Încetare ajutor social Ceaușoiu Denisa Elena 23.04.2021 Individual  
73 Completare Art.II al Dispoziției nr. 30/2021 26.04.2021  Individual  
74 Completare Art.II al Dispoziției nr. 31/2021  26.04.2021  Individual  
 75  Completare Art.II al Dispoziției nr. 32/2021  26.04.2021  Individual  
 76  Completare Art. II al Dispoziției nr. 33/2021  26.04.2021  Individual  
 77 Completare Art. II al Dispoziției nr. 34/2021   26.04.2021  Individual  
 78  Completare Art. II al Dispoziției nr. 35/2021  26.04.2021  Individual  
 79 Completare Art. II al Dispoziției nr. 36/2021   26.04.2021  Individual  
 80  Completare Art. II al Dispoziției nr. 37/2021  26.04.2021 Individual   
 81  Completare Art.II al Dispoziției nr. 38/2021  26.04.2021  Individual  
 82  Completatre Art. II al Dispoziției nr. 39/2021  26.04.2021 Individual   
 83 Completatre Art. II al Dispoziției nr.40/2021   26.04.2021  Individual  
84 Completare Art. II al Dispoziției nr. 41/2021 26.04.2021 Individual   
85 Completare Art. II  al Dsispoziței nr. 42/2021 26.04.2021 Individual  
 86  Stabilire drpturi salariale 01.01.2021-secretar general  26.04.2021  Individual  
 87 Stabilire drepturi salariale  01.01.2021 Iorga Ana  26.04.2021   Individual  
 88 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Vasilica   26.04.2021 Individual   
 89  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Carmen  26.04.2021  Individual  
 90  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Popa Ioana  26.04.2021  Individual  
91   Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Alexandra cristina  26.04.2021  Individual  
 92  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Maria Raluca  26.04.2021  Individual  
 93  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Lupu Elena  26.04.2021  Individual  
 94 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Iacob Mariana  26.04.2021  Individual  
 95  Stabilire drepturi  salariale 01.01.2021 Iacob Ion Giani   26.04.2021 Individual   
 96  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Ion  26.04.2021  Individual  
 97  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Sorin  26.04.2021  Individual  
 98  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Gherghina Vasile -Viorel  26.04.2021 Individual   
 99  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Cârstinoiu Marian Razvan  26.04.2021  Individual  
 100  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Necșoiu Carmen 26.04.2021   Individual  
 101  Exercitare control financiar preventiv  27.04.2021  Normativ  
 102  Plan de servicii pentru  Gruianu Georgiana Florina  06.05.2021  Individual  
 103  Delegare atribuții situații de urgență  06.052021  Normativ  
 104  Desemnare responsabil cu evidență militară  06.05.2021  Normativ  
 105  Constituire Comisie  pentru probleme de apărare  06.05.2021  Normativ  
 106  Nominalizare agenți economici care vor distribui produse raționalizate către poulație   06.05.2021 Normativ   
 107  Desemnare agent de inundații la nivelul Comunei Berislăvești   12.05.2021  Normativ  
 108  Desemnare  angajat care să procedeze la eliberare carnet de producător  14.05.2021  Normativ  
 109  Optare  indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Petre  18.05.2021  Individual  
 110 Constituire comisie recepție   18.05.2021  Normativ  
 111  Convocare consiliul local în ședință ordinară pe luna mai/2021  20.05.2021  Normativ  
 112  Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ungureanu Gheorghe  24.05.2021  Individual  
113 Completare Dispoziție nr. 110/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 26.05.2021 Normativ  
114 Acordare  stimulent educațional 10.06.2021 Individual  
115 Constituire Comisie analiză dosare  pt. declarare  stare  insolvabilitate 18.06.2021 Normativ  
116 Convocare consiliul local în ședință ordinară 22.06.2021 Normativ  
117 Acordare indemnizație persoană cu handicap  Nuțu C Marin 22.06.2021 Individual  
118 Încetare ajutor social Călin Nicolae 23.06.2021 Individual  
119 Constituire comisie lucrări modernizare drumuri de interes  local în Comuna Berislăvești 23.06.2021 Normativ  
120 Încetare alocație susținerea familiei Ioniță Mariana 24.06.2021 Individual  
121 Încetarea alocație susținerea familiei  Nical Daniela 24.06.2021 Individual  
122 Încetare contract individual de muncă Gabăr Maria 24.06.2021 Individual  
123 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 25.06.2021 Individual  
124 Modificare cuantum  alocație  susținerea familiei   Neamțu Carmen Georgiana 28.06.2021 Individual  
125 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Oprea Ionela 30.06.2021 Individual  
126 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bucur Floarea 01.07.2021 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 01.07.2021 Individual  
128 Modificare cuantum și nr. persoane ajutor social Tudor Elena 07.05.2021 Individual  
129 Modificare titular dosar ajutor social Văcălie Mariana 08.07.2021 Individual  
130 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Călin Gheorghe 13.07.2021 Individual  
131 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Elena 20.07.2021 Individual  
132 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 23.07.2021 Normativ  
133 Încetare  contract individual de muncă Nuțu Maria 26.07.2021 Individual  
134 Optare indemnizație  persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 26.07.2021 Individual  
135 Constituire comisie disciplină la nivelul Comunei Berislăvești 27.07.2021 Normativ  
136 Constituire comisie paritară la nivelul Comunei berislăvești 27.07.2021 Normativ  
137  Delegare atribuții  pe eprioada concediului de odihnă f.p Rădulescu Vasilica 30.07.2021 Normativ  
138 Delegare atribuții pe perioada concediului de odihnă al f.p. Iorga Ana 30.07.2021 Normativ  
139 Desemnare persoană monitprizare situații  incompatibilitate pantouflage 08.02.2021 Normativ  
140 desemnare persoană responsabilă cu formuarele de integritate aferente procedurilor de atribuire 08.02.2021 Normativ  
141 Constituire  comisie achiziție execuție lucrări pt. realizarea amenaărilor la ob. Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă 17.08.2021 Normativ  
142 Delegare atribuții viceprimar 19.08.2021 Normativ  
143 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Crețu maria 25.08.2021 Individual  
144 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dincă Vasile 30.08.2021 Individual  
145 Încetarea alocție susținerea familiei Popescu Gheorghița 31.08.2021 Individual  
146 Încetarea alocației susținerea familiei  Ungureanu Ana-Maria 31.08.2021 Individual  
147 Încetarea alocației de susținere familiei Ceaușoiu Denisa ionela 31.08.2021 Individual  
148 Desemnare reprezentant legal al primarului  în CA al Școlii gimnaziale , Comuna Berislăvești 02.09.2021 Normativ  
149 Constituire Comisie  evaluare  oferte pentru vânzare teren imobil domeniul privat 08.09.2021 Normativ  
150 Delegare atribuții pe perioada  concediului de odihnă al secretarului general 08.09.2021 Normativ  
151 Acordare ajutor de urgență  Moțoc  Vasile-daniel 09.09.2021 Individual  
152 Consvocare Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2021 Normativ  
153 Constituire comisie de disciplină la nivelul Comunei Berislăvești  și Comuna Runcu 24.09.2021 Normativ  
154 Acordare alocație susținerea familiei  Mesea Elena-Iuliana 28.09.2021 Individaul  
155 Acordare ajutor social familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
156 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
 157 Convocare consiliul local în ședință extraordinară   08.10.2021  Normativ  
 158  Reactualizarea componență comitet local pentru situații de urgență  12.10.2021  Normativ  
 159  Încetare contract individual de muncă Mihai Maria  18.10.2021  Individual  
 160  Acordare ajutor de încălzire familii beneficiare de ajutor social  18.10.2021  Individual  
 161  Acordare ajutor de urgență Trocaru Constantin  19.10.2021  Individual  
 162  Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.10.2021  Normativ  
163 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Căpruci Nicolae 22.10.2021 Individual  
164 Acordare iondemnizație persoană cu handicap grav cantu Dumitru 26.10.2021 Individual  
165 Acordare ajutor social familiei Popa Vasile 26.10.2021 Individual  
166 Desemnare reprezentant  UAT Comuna Berislăvești pt. supraveghere lucrări pe drumuri 26.10.2021 Normativ  
167  Acordare  alocație susținerea familiei  Popescu Gheorghița 27.10.2021 Individual  
168  Acordare  ajutor social Popa Ana Maria 28.10.2021 Individual  
169 Acordare ajutor social Trocaru Constantin 28.10.2021 Individual  
 170  Acordare ajutor social Călin Nicolae  28.10.2021  Individual  
 171 Acordare alocație suisținerea familiei Ticu Ion   28.10.2021  Individual  
 172  Reactualizare comisie   pentru Recensământul populației  29.10.2021  Normativ  
 173  Constituire Comisie  evaluare oferte vânzare  imobil  din domeniul privat 29.10.2021   Normativ  
 174  Convocarea Consiliului local în ședină extraordinară  29.10.2021  Normativ  
 175 Constituire Comisie inventariere patrimoniu   12.11.2021 Normativ   
 176  Acordare  alocație  susținerea  familiei  Tudosescu Elisabeta  17.11.2021 Individual  
 177  Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Duțulete Gheorghe 17.11.2021   Individual  
 178  Revocare Dispoziția  nr. 155/2021 a primarului Comunei Berislăvești  17.11.2021  Individual  
 179  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară  19.11.2021  Normativ  
 180  Acordare ajutor încălzire beneficiari ajutor social  19.11.2021  Individual  
181 Acordare ajutor social familiei Mesea Elena-Iuliana 22.11.2021 Individual  
182 Modificare  cuantum  și nr. de persoane ajutor social Dincă Vasile 22.11.2021 Individual  
183 Acordare ajutor încălzire pt consumatorii vulnerabili 22.11.2021 Individual  
 184  Acordare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia  25.11.2021  Individual  
 185  Constituire comisie evaluare oferte vanzare teren domeniul privat  25.11.2021  Normativ  
 186  Recuperare zi de muncă liberă 29.11.2021  26.11.2021 Normativ   
 187  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  07.12.2021  Normativ  
 188  Constituire comisie   ob. de investiții Grădiniță cu program normal  07.12.2021  Normativ  
 189  Desemnare  gestionar Grădiniță cu program prlungit 14.12.2021   Normativ  
190 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 14.12.2021 Normativ  
191 Acordare ajutor social Dumitru Gheorghe 16.12.2021 Individual  
192 Acordare ajutor de urgență Călin Gheorghe 16.12.2021 Individual  
193 Acordare ajutor urgență Iorga Maria 16.1.2.2021 Individual  
194 Încetare  alocație susținerea familiei Garofă Viorica 16.12.2021 Individual  
195 Revocarea Dispoziției nr. 167/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 16.12.2021 Individual  
         
         

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis