PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2022

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Încetare contract individual de muncă Călin Elena  11.01.2022  Individual  
2 Acordare  ajutor social  Gâjulete Vasile 12.01.2022 Individual  
3 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 19.01.2022 Normativ  
4 Acordare stimulent educațional familiei Tudor Ionela 20.01.2022 Individual  
5 Încetare acordare indemnizație  persoană cu handicap  grav Ilisei Didina 20.01.2022 Individual  
6 Acordare indeminiație susținerea familiei  Tudor Ionela 21.01.2022 Individual  
7 Acordare ajutor social familiei Dumtrașcu Vasile 28.01.2022 Individual  
8 Acordare  ajutor de urgență Iacob Ioana-Daliana 31.01.2022  Individual  
9 Încetare supliment energie Linte Constantin 31.01.2022 Individual  
10 Acordare ajutor încălzire  persoane nebenificare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
11 Acordare  ajutor  de încălzire  persoane beneficiare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
12 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 03.02.2022 Normativ  
13 Constituire comisie de evluare performanțe individuale ale secretarului general al comunei 03.02.2022 Normativ  
14 Constituire comisie de evaluare oferte  privind achizițiile publice 03.02.2022 Normativ  
15 Încetare ajutor social Pițigoi Ioana 09.02.2022 Individual  
16 Acordare  alocație susținerea familiei Popescu Claudia-Alexandra 09.02.2022 Individual  
17 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dumitrașcu Vasile 09.0.2022 Individual  
 18  Acordare  ajutor social Ungureanu ion 11.02.2022   Individual  
19   Modificare cuantum alocație susținerea  familiei Neamțu Cramen Giorgiana  11.02.2022  Individual  
20  Stabilire  indemnizație lunară Primar  16.02.2022   Individual  
 21  Stabilire indemnizație lunară Viceprimar 16.02.2022   Individual  
 22 Stabilire venituri salariale lunare secretar general 16.02.2022   Individual  
 23 Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022  Individual  
 24  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022  Individual  
 25  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022   Individual  
 26  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022   Individual  
27 Stabilire venituri salariale lunare inspector principal 16.02.2022 Individual  
28 Stabilire venituri slariale lunare inspector asistent 16.02.2022 Individual  
29 Stabilire venituri salariale lunare inspector    compartiment mediu 16.02.2022 Individual  
30 Stabilire venituri salariale lunare guard 16.02.2022 Individual  
31 Stabilire venituri salariale lunare  paznic pășuni 16.02.2022 Individual  
32 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
 33 Stabilire venituri salariale lunare șofer  16.02.2022 Individual  
34 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
35 Stabilire venituri salariale lunare buldoexcavatorist 16.02.2022 Individual  
36 Stabilire venituri salariale lunare bibliotecar 16.02.2022 Individual  
37 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 24.02.2022 Normativ  
38  Încetare activitate asistent  personal Deaconu Ion  28.02.2022   Individual  
 39 Optare pt. acordare  indemnizație  persoană cu handicap Deaconu Nicolae  28.02.2022  Individual   
40  Organizarea, implementarea și  menținerea  SCIM, în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 28.02.2022 Normativ   
41 Încetare  ajutor social Dincă Mihaela 28.02.2022 Individual  
42 Acordare ajutor încălzire Gâjulete Vasile 28.02.2022 Individual   
 43  Încetare  supliment  energie Dincă Mihaela 28.02.2022   Individual  
44  Încetare supliment energie Pițigoi Ioana  28.02.2022   Individual  
 45  Reglementarea utilizării focului deschis pe teritoriul Comunei  și în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 01.03.2022   Normativ  
 46  Acordare  ajutor urgență Dragomir Gheorghe 03.03.2022   Individual  
47   Comisie casare obiecte de inventar și milloace fixe 03.03.2022   Normativ  
48 Constituyire comisie  recepție  bunuri achiziționate  de Primăria Comunei Beislăvești 04.03.2022 Normativ  
49 Stabilire și organizare locuri special amenajate pt. ARA în cadrul RPL 2021 07.03.2022 Normativ  
50 Modificare cuantum ajutor social 07.03.2022 Individual  
51 Modificare cuantum alocație susținerea familiei 07.03.2022 Individual  
52 Apobare plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 09.03.2022 Normativ  
53 Încetare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia 11.03.2022 Individual  
54 Încetare ajutor social Trocaru Constanin 14.03.2022 Individual  
55 Convocare  Consiliul local în ședință  ordinară 17.03.2022 Normativ  
56 Modificare cuantum   și nr. persoane  alocație susținerea familiei  Crețu Maria 21.03.2022 Individual  
57 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea familiei Șerban  Luminița 21.03.2022 Individual  
58 Încetare plată  supliment energie Trocaru Constantin 22.03.2022 Individual  
59 Încetare plată supliment energie  Garofă  Viorica 22.03.2022 Individual  
60 Acordare ajutor  încălzire  familie  Mesea  Elena-Iuliana 22.03.2022 Individual  
61  Aprobarea declarației privind asumarea agendei de integritate, a Planului de integritate, desemnarea  coordonatorului și responsabililor  implemnetare SNA 25.03.2022   Normativ  
 62  Încetare ajutor social Șerban Constantin 28.03.2022   Individual  
 63  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 28.03.2022   Individual  
64 Încetare supliment energie Ungureanu Ion 29.03.2022 Individual  
65 Încetrae supliment energie Șerban Constantin 31.03.2022 Individual  
 66 Semnarea documentelor de plată  05.04.2022   Normativ  
67 Delegare atribuții și responsabilități pe perioada concediului medical 06.04.2022 Normativ  
68  Desemnare împuterniciți ai primarului pentru  constatare contravenții și aplicare sancțiuni pe mediu  06.04.2022  Normativ  
69   Modificare cuantum , nr. persoane și titular ajutor social  Văcălie Constantin 06.04.2022   Individual  
70 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 11.04.2022 Normativ  
71  Constituire comisie recepție teren  sport 14.04.2022   Normativ  
72 Convocare consiliul local în ședimță ordinară 18.04.2022 Normativ  
73 Desemnare persoane care să exercite controlul financiar preventiv 20.04.2022 Normativ  
74 Modificare Art. 1 al Dispoziției  nr. 17/2022 a Primarului comunei Berislăvești 26.04.2022 Individual  
75 Angajarea doamnei Necșoiu Marinela ca asistent personal 26.04.2022 Individual  
 76  Constituire  comisie recepție pt. ob. de investiție  Amenajare Curte  primărie 06.05.2022   Normativ  
77   Constituire  comisie recepție pt. ob. de investiții Executare gard primărie și montare bănci 06.05.2022  Normativ  
78  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 06.05.2022 Individual  
 79  Comisie recepție de lucrări de consolidare și punre în siguranță a podețului peste torentul Valea Calului 11.05.2022   Normativ  
 80  Desemnare gestionar bunuri Comuna Berislăvești -teren sport Vărzărie și teren sport școală 12.05.2022   Normativ  
81 Convocare consiliul local în ședință ordinară 17.05.2022 Normativ  
82  Desemnare persoane împuternicite de primar pt. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru persoanele care refuză recenzarea 18.05.2022 Normativ  
83  Aprobarea regulamentului intern pt acordarea voucherelor de vacanță 19.05.2022 Normativ  
 84 Acordare ajutor  social doamnei Mărunțelu Alexandrina  25.05.2022   Individual  
85   Angajare în funcție de asistent personal a domnului Mitu Ion 30.05.2022   Individual  
86   Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Deaconu Nicolae 30.05.2022   Individual  
 87  Acordare ajutor de urgență deaconu Gheorghița 31.05.2022   Individual  
 88

  Reactualizare comisie selecționare arhivă

02.06.2022   Normativ  
89   Încetare ajutor social Gherghina Elena 09.06.2022   Individual  
90   Delegare atribuții secretar general pe perioada concedilui de odihnă 09.06.2022   Normativ  
91   Încetare ajutor social Constantinescu Vasile 17.06.2022   Individual  
 92  Convocare consiliul local în ședință ordinară  17.06.2022   Normativ  
93   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Bădescu Nicolae 27.06.2022   Individual  
 94  Acordare  ajutor social Constantinescu Toma-Marian 27.06.2022   Individual  
 95  Acordare  indemnizație  persoană cu handicap grav Ivan Gheorghe 28.06.2022   Individual  
 96   Constituire comisie evaluare oferte lucrări de reparații drum comunal Dc 15 28.06.2022   Normativ  
 97 Sesemnarea pesoanei responsabile   cu aplicarea  prevederior referitoare  la combatarea  buruienii ambrozia  12.07.2022   Normativ  
98   Acordare ajutor social Gherghina Elena 21.07.2022   Individual  
 99  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 22.07.2022   Normativ  
100   Acordare ajutor social  familiei Udrea Ion 25.07.2022   Individual  
101 Încetare plată ajutor social  Văcălie Cristian Florin 25.07.2022  Individual  
102 Încetare plată ajutor social  Dumitrașcu Nicolae 26.07.2022 Individual  
103   Acordare ajutor social  Văcălie Mariana 26.07.2022   Individual  
104 Acordare ajutor social Gheorghe Cornelia 26.07.2022 Individual  
105 Acordare ajutor urgență Dumoitrașcu Gabriela 26.07.2022 Individual  
106 Acordare  ajutor social Șerban Constantin 28.07.2022 Individual  
107 Angajare asistent pesonal Deaconeasa Mariana Delia 28.07.2022 Individual  
108 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bădescu Vasile 29.07.2022 Individual  
109 Încetare indemnizație persoana cu handicap grav Nuțu Gabriela-Raluca 29.07.2022 Individual  
 110 Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Dincă mMarin  08.08.2022   Individual  
111 Încetare  alocație susținerea familiei Marinescu Lina  08.08.2022   Individual  
 112 Desemnare persoană responsabilă la nivel u.a.t. Comuna Berislăvești să raproteze în platforma SALT  09.08.2022   Normativ  
113 Comisie inventariere materie impozabilă la nivelul u.a.t. Comuna Berislăvești 09.08.2022 Normativ  
114 Încetare stimulent energie electrică Marinescu Lina 09.08.2022 Individual  
115 Încetare stimulent energie electrică Dincă Marin 09.08.2022 Individual  
116 Încetare stimulent energie electrică Ivan Viorica 09.08.2022 Individual  
117 Încetare stimulent energie electrică Duimitrașcu Nicolae 09.08.2022 Individual  
118   Încetare ajutor social Gîjulete Vasile  11.08.2022 Individual  
119  Convocare Cosiliul local în ședință ordinară 16.08.2022   Normativ  
120   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Durescu Elena 17.08.2022   Individual  
121   Încetare supliment energie  electrică Gîjulete Vasile 17.08.2022   Individual  
122   Acordare ajutor de înmormântare Gîjulete Vasile 17.08.2022   Individual  
123  Numire  curator   Dumitru Roberta Giovana și Dumitru Davide-Ion 22.08.2022   Individual  
124   Numire reprezentant primar în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 22.08.2022   Normativ  
125 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 29.08.2022 Normativ  
126 Încetare contract individual de muncă Deaconeasa Delia Mariana 31.08.2022 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 31.08.2022 Individual  
128  Acordare ajutor social Moldovan Sergiu Marian 09.09.2022   Individual  
129   Constituire comisie  recpție obiectiv Execuție lucrări de  construcție intersecții laterale la 703 G 12.09.2022   Normativ  
 130  Încetare alocație pt. susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 13.09.2022  Individual  
131 Încetare contract individual de muncă Necșoiu Marinela 16.09.2022 Individual  
132 Angajarea doamnei Găbrian Mariana ca asistent personal 20.09.2022 Individual  
133 Acordre indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 20.09.2022 Individual  
134 Desemnare persoană responsabilă cu identificarea  funcțiilor sensibile la nivel u.a.t. Comuna Berislăvești 21.09.2022 Normativ  
135 Constituire comisie  de evaluare oferte la obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local  în Comuna Berislăvești 21.09.2022 Normativ  
136 Acordare ajutor social Văcălie Cristian Florin 23.09.2022 Individual  
 137  Acordare  ajutor  social Văcălie Elena-Ionela 23.09.2022   Individual  
138 Acordare  alocație  susținerea  familiei Văcălie Elena-Ionela 23.09.2022 Individual  
139 Acordare ajutor social Lupulețu Petre 23.09.2022 Individual  
140 Convocare  Consiliullocal în ședință ordinară 23.09.2022 Normativ  
141 Constituire comisie evaluare oferte pt. obiectivul de investiții construcție anexă  magazie parter  primărie 23.09.2022 Normativ  
142 Încetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familei d.lui Tomița Constantin 23.09.2022 Individual  
143 Acordarea stimulentului educațional 23.09.2022 Individual  
144 Modificarea Dispoziției  124/2022 a Primarului comunei Berislăvești cu privire la desemnarea  reprezentantului în CA al Școlii Gimnaziale 27.09.2022 Normativ  
145 Suspendare raport de serviciu  al doamnei Mitu Alexandra Cristina pe perioada creșterii copilululi până la vârsta de doi ani 28.09.2022 Individual  
146 Delegare atribuții și responsabilității pe perioada  concediului  pt. creșterea copilului  al doamnei Mitu Alexandra Cristina 28.09.2022 Normativ  
147 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 14.10.2022 Normativ  
148  Acordare ajutor social Tudosescu Floarea 21.10.2022   Individual  
149   Acordare indemnizație persoană cu handicap  grav Ploscaru Floarea 21.10.2022   Individual  
150  Convocare Consiliul local în ședință ordinară pe luna octombrie 2022 24.10.2022   Normativ  
151  Constituore Comisie verificare concordanță între lucrările decontate și lucrările efectuate la obiectivele de investiții 25.10.2022   Normativ  
152  Modificare cuantum și nr. persoane  alutor social Tudor Elena 31.10.2022   Individual  
153  Acordare tichete  grădiniță  Văcălie Elena-Ionela 31.10.2022  Individual  
154  Acordare ajutor de urgență Stanca Mariea 31.10.2022   Individual  
155  Constituire  Comisie  de recepție la  terminarea lucrărilor  la ob. de investiții Reparație  magazie Cămin cultural Robaia 02.11.2022   Normativ  
 156  Constituire comisie de recepție  la terminarea lucrărilor la ob. de investiții lucrări de reparații drumuri comunale 02.11.2022   Normativ  
 157  Convocare consiliul local în ședință extraordinară 17.11.2022  14.11.2022  Normativ  
158   Constituire comisieconcur  și soluțonare contestații 17.11.2022   Normativ  
159 Acordare ajutor încălzire 21.11.2022 Individual  
160 Angajare asistent personal Tomița Constantin 21.11.10222 Individual  
161 Acordare alocație  susținerea familiei Conteș Elena 21.11.2022 Individual  
162 Încetare indemnizație persoană cu handicap ghrav Dumitru Elena 21.11.2022 Individual  
163 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan P Ion 21.11.2022 Individual  
164 Inventariere patrimoniu uat Comuna Berislăvești pe anul 2022 22.11.2022 Normativ  
165 Convocare Consiliul local Berislăvești în ședință ordinară 22.11.2022 Normativ  
166 Constituire  comisie de recepție ob de investiție anexă  magazie primărie 24.11.2022 Normativ  
167  Constituire comisie concurs și soluționare contestații 24.11.2022   Normativ  
168   Încetare indemnizație persoană cu handicap grav  Roșca Elena 28.11.2022   Individual  
169   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Anghel Andrew Ionuț 29.11.2022   Individual  
 170  Constituire comisie recepție ob. de investiție igienizare  sediu primărie și cămin cultural 12.12.2022  Normativ  
171   Convocare consiliul local  în ședință  ordinară 13.12.2022   Normativ  
172   Constituire comisie recepție Extindere rețea alimentare și branșamente str. Căprucești 16.12.2022   Normativ  
173   Încetare indemnizație persoană cu handicap Urluiescu Elena 20.12.2022   Individual  
174   Acordare ajutor de încălzire  21.12.2022   Individual  
175   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Chirca Elena 27.12.2022   Individual  
176 Acordare alocație complementară Tomița Constantin 28.12.2022 Individual  
177 Constitire comisie recepție  ob. de investiție Construire platformă antiderapant 28.12.2022 Normativ  
178 Stabilire salariu de bază 0.01.2023 Arion Florentina 29.12.2022 Individual  
179 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Deaconu Elena 29.12.2022 Individual  
180 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Enescu Maria 29.12.2022 Individual  
181 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Găbrian Mariana 29.12.2022 Individual  
182 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Mitu Ion 29.12.2022 Individual  
183 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Nica Maria 29.12.2022 Individual  
184 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Nuțu Ion 29.12.2022 Individual  
185 Stabilire salariu de bază 01,01.2023 Ungureanu Lavinia 29.12.2022 Individual  
186   Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Tomița Constantin 29.12.2022   Individual  
187 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Iacob Mariana 29.12. 2022 Individual  
188 Promovare grad superior Mitu  Maria Raluca 29.12.2022 Individual  
189 Promovare grad superior Ivan Elena 29.12.2022 Individual  
190-230 Stabilire cuantum indemnizație persoane cu handicap grav începând cu  01.01.2023 29.12.2022   Individual  
         
         
         
         
         
         

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis