PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2023

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare consiliul local în ședință extraordinară 04.01.2023  Normativ   
 2  Constituirea unității locale de Sprijin la nivelul  local al u.a.t. Comuna Berilăvești 10.01.2023  Normativ   
 3 Aprobare regulament propiru cuprinzând  măsurile metodologice ,organizatorice,  termenele  și circulația proiectelor de dispoziții și  a dispozițiilor  10.01.2023  Normativ  
 4  Încetare ajutor social Marin Vasile 18.01.2023   Individual  
5 Încetare indemnizație  Durescu Elena, persoană cu handicap grav 18.01.2023 Individual  
6 Încetare indemnizație Ivan Petre,persoană cu handicap grav 18.01.2023 Individual  
7 Încetare ajutor social Păun Cosmina Lenuța 18.01.2023 Individual  
8 Acordare ajutor  social Necșoiu Nicolae 18.01.2023 Individual  
9 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 18.01.2023 Individual  
10 Acordare ajutor de încălzire 20.01.2023 Individual  
11 Convocare  consiliul local în ședință ordinară  20.01.2023 Normativ  
12 Modificare cuantum șiu număr persoane  la ajutor social fam.Văcălie Elena Ionela 27.01.2023 Individual  
13 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Văcălie Elena-Ionela 27.01.2023 Individual  
14 Încetare alocație susținerea familiei Radu Aurica 27.01.2023 Individual  
15 Angajarea doamnei Deaconu maria ca asistent personal 27.01.2023 Individual  
16 Constituire  comisie constatare  și evaluare pagube produse culturilor agricole,silvice, animalelor domestice și autovehicolelor 31.01.2023 Normativ  
17 Acordare alocație susținerea familiei  Moțoc Alina-Maria 31.01.2023 Individual  
18 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Deaconu Elena 31.01.2023 Individual  
19 Constituire comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Berislăvești 06.02.2023 Normativ  
20   Angajarea doamnei Teleșpan Elena  ca aistent personal 09.02.2023  Individual   
 21  Aprobarea Planului  de prgătire  în domeniul situațiilor de urgență al Comunei Berislăvești pe anul 2023 15.02.2023   Normativ  
22 Acordare stimulent educațional-tichete grădiniță 15.02.2023 Individual  
23 Desemnare funcționar public însărcinat  cu  exeturaea atribuțiilor de  executor fiscal 15.02.2023 Normativ  
24 Recuperare prejudiciu reprezentând  creanțe ale bugetului local 15.02.2023 Normativ  
25 Acordare ajutor de urgență Dumitru Violeta 16.02.2023 Individual  
26 Acordare ajutor de urgență Pătru Vasile 16.02.2023 Individual  
27 Încetare acordare alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 17.02.2023 Individual  
28  Acordare ajutor de încălzire 20.02.2023  Individual   
29   Încetare acordare alocație susținerea familiei Popa Ana Maria 21.02.2023  Individual   
30   Încetare acordare alocație susținerea familiei Marin Vasile 21.02.2023  Individual   
 31 Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.02.2023  Normativ   
32   Constituire comisie pentru exercitarea  controlului propiru privind disciplina  în construcții și a urbanismului 27.02.2023  Normativ   
 33  Acordare ajutor social Popa Petre 27.02.2023  Individual   
 34  Acordare ajutor social Mitu Constantin 27.02.2023   Individual  
35   Stabilire indemnizație lunară primar 28.02.2023  Individual  
 36  Stabilire indemnizație lunară viceprimar  28.02.2023  Individual  
 37 Stabilire venituri salariale secretar general  28.02.2023  Individual   
38    Stabilire venituri salariale Ivan Carmen 28.02.2023  Individual   
39   Stabilire venituri salariale Iorga Ana   28.02.2023 Individual   
 40 Stabilire venituri salariale  Rădulescu Vasilica  28.02.2023  Individual   
41   Stabiliore venituri salariale Popa Ioana 28.02.2023  Individual   
 42  Stabilire venituri salariale Mitu Maria Raluca 28.02.2023  Individual   
43   Stabilire venituri salariale Ivan Elena 28.02.2023   Individual  
 44  Stabilire venituri salariale Necșoiu Carmen 28.02.2023  Individual   
45   Stabilire venituri salariale Iacob Mariana 28.02.2023   Individual  
46 Stabilire venituri salariale Ivan Ion 28.02.2023 Individual  
47  Stabilire venituri salariale Rădulescu Sorin  28.02.2023  Individual   
48 Stabilire venituri salariale Gherghina Vasile Viorel 28.02.2023 Individual  
49 Stabilire venituri salariale Cîrstinoiu Marian Răzvan 28.02.2023 Individual  
50 Stabilire venituri salariale Iacob Ion Giani 28.02.2023 Individual  
51 Acordare alocație susținerea familiei Popa Petre 28.02.2023 Individual  
52 Stabilire cuantumuri alocație susținerea familiei 06.03.2023 Individual  
53  Angajare asistent personal  Volintiru Elena-Ramona 06.03.2023   Individual  
 54  Stabilire cuantum venit minim garantat 06.03.2023   Individual  
55   Constituire comisie evaluare oferte ob. de investiții Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 07.03.2023   Normativ  
56 Constituire comisie verificare pășuni 09.03.2023 Normativ  
57 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 09.03.2023 Normativ  
58 Modificare cuantum și număr persoane Crețu Maria 20.03.2023 Individual  
59 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ploscaru Floarea 20.03.2023 Individual  
60 Acordare ajutor de încălzire 20.03.2023 Individual  
 61  Modificare cuantum  stimulent educațional 20.03.2023  Individual   
62   Convocare consiliul local în ședință ordinară 24.03.2023  Normativ   
 63  Constituire comisie casare  obiecte de inventar și mijloace fixe 24.03.2023  Normativ  
64 Încetare indemnizație persoană cu handicp grav Oprea Maria 27.03.2023 Individual  
65 Reactualizre componență Comitetului local pt. situații de urgență 27.03.2023 Normativ  
66 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Popescu Elena 27.03.2023 Individual  
67 Stabilire cuantum indemnizație primar (perioadă implementare proiecte) 27.03.2023 Individual  
 68  Stabilire cuantum indemnizție viceprimar (perioadă implementare proiecte) 27.03.023  Individual  
69 Nominalizare  personal din cadrul  Primăriei în cadrul echipei  de implementare proiecte 27.03.2023 Individual  
70 Acordare tichet social pe suport electronic pentru cupluri mamă nou-născut, pe perioada 01.01.- 31.03. 2023 31.03.2023 Individual  
71

Constituire comisie recepție finală ob. de investiții Refacere drumuri și podețe-Pod Beton armat Valea Mamului

05.04.2023  Normativ   
72   Constituire  comisie de recepție ob. de investiții Reparație  scenă Cămin Cultural Dângești 07.04.2023  Normativ   
73   Convocare consiliul local în ședință extraordinară 13.04.2023  Normativ   
74 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 18.04.2023 Normativ  
 75  Modifiocare cuantum  alocație susținerea familiei Popa Florina 25.04.2023   Individual  
76   Modificare   nume titular, număr persoane și cuantum alocație susținerea familiei Nica Elena-Ionela  25.04.2023 Individual   
77   Modificare  nume titular, număr persoane și cuantum  ajutor sosial familiei Nica Elena-Ionela  25.04.2023  Individual  
78  Desemnare  persoană împuternicită  să semneze cererea  de însriere în  derularea Programului privind  casarea autovehiculelor uzate  25.04.2023 Individual   
79   Stabilire indemnizație  Primar 25.04.2023   Individual  
 80  Stabilire indemnizație  viceprimar 25.04.2023   Individual  
81   Stabilire venituri salariale Cernea Maria 25.04.2023  Individual   
 82  Stabilire venituri salariale Ivan Carmen 25.04.2023   Individual  
83   Stabilire venituri salariale Iorga Ana 25.04.2023  Individual   
 84  Stabilire venituri salariale Rădulescu Vasilica 25.04.2023  Individual   
85   Stabilire venitur salariale Popa Ioana 25.04.2023  Individual   
 86  Stabilire venituri salariale Mitu Maria Raluca 25.04.2023  Individual   
 87  Stabilire venituri salariale Ivan Elena 25.04.2023   Individual  
88 Stabilire venituri salariale Necșoiu Carmen 25.04.2023 Individual  
89 Stabilire venituri salariale Iacob Mariana 25.04.2023 Individual  
 90  Stabilire  venituri salariale Ivan Ion 25.04.2023   Individual  
 91  Stabilire venituri salariale Rădulescu Sorin  25.04.2023  Individual  
 92  Stabilire venituri salariale  Gherghina Vasile-Viorel  25.04.2023  Individual   
 93  Stabilire venituri salariale Iacob Ion Giani   25.04.2023  Individual   
 94  Stabilire venituri salariale Cârstinoiu Marian-Răzvan  25.04.2023  Individual   
95   Constituire comisie  licitație pentru  închiriere imobil Magazin-Stoenești 27.04.2023  Normativ   
96   Încetare ajutor social Văcălie Mariana  27.04.2023  Individual  
 97  Încetare plată  suplimentară  pentru energie Ungureanu Elena-Daniela 27.04.2023   Individual  
98 modificare Dispoziție nr. 95/2023 a Primarului Comunei Berislăvești cu privire la componenața comisiei de licitație 11.05.2023 Normativ  
99 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 17.05.2023 Normativ  
100 Încetare indemnizație   persoană cu handicap grav  Oprea Ionela 17.05.2023 Individual  
101   Acordare ajutor  de urgență familiei Popescu Gheorghița 24.05.2023  Individual   
102 Acordare ajutor de urgență familiei Simion Stela 24.05.2023 Individual  
103 Acordare vouchere de vacanță în anul 2023 pentru angajașii din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 26.05.2023 Individual  
104 Convocarea consiliului local  în ședință extraordinară 29.05.2023 Normativ  
105 Încetare ajutor social Nica Elena-Ionela 31.05.2023 Individual  
106 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Ioniță Petria 31.05.2023 Individual  
107   Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 09.06.2023   Normativ  
108  Delegare atribuții  13.06.2023   Individual  
109  Desemnarea persoanei  responsabile cu privire la  declarațiile de avere  și declarațiile de interese 23.06.2023  Normativ   
110   Constituirea  comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 23.06.2023   Normativ  
111 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 23.06.2023 Normativ  
112   Acordare ajutor social Tudosescu Nicolae 26.06.2023   Individual  
113 Aprobare metodologie  identificare a riscurilor și vulnerabilităților SNA 27.06.2023 Normativ  
114 Încetare   alocație susținerea familiei Moțoc Alina Maria 29.06.2023 Individual  
115   Încetrae indemnizație persoană cu handicap Ivan Silvia 29.06.2023   Individual  
116   Acordare   ajutor social Ion Marin 29.06.2023  Individual   
117   Acordare  ajutor social  Mira Marcel-Florin 29.06.2023  Individual   
118 Desemnare  responsabil implementare metodologie  evaluare incidente de integritate 30.06.2023 Normativ  
119 Convocare consiliul local în ședință   extraordinară 30.06.2023 Normativ  
120 Constituire comisie  licitație vânzare teren moara săracă 05.07.2023 Normativ  
 121  Constituire Comisie recepție la ob. de investiție Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  10.07.2023 Normativ   
122   Angajarea domnului Sandu Gheorghe ca asistent personal  13.07.2023  Individual  
123 Încetare ajutor social Șerban Constantin 19.07.2023 Individual  
124 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 21.07.2023 Normativ  
125 Acordare ajutor de urgență Șerban Luminița 26.07.2023 Individual  
126  Constituire comisie recepție la terminarea  lucrărilor   la ob. de investiții Creșterea  eficienței energetice a infrastructuri de iluminat public 26.07.2023 Normativ  
127 Modificare  cuantum și nr.  persoane ajutor social fam. Dumitrașcu Vasile 27.07.2023 Individual  
128 Convocare Consiliul locl în ședință extraordinară 07.08.2023 Normativ  
129 Constituire  echipă implementare    proiect  Eficientizare  energetică  școala cu  clasele I-VIII Berislăvești 10.08.2023 Normativ  
130 Numirea reprezentantului primarului Comunei Berislăvești  în Consiliul de Administrație l Școlii  Gimnaziale Berislvești, Comuna Berislăvești 18.08.2023 Normativ  
131 Constituire Comisie  Recepție ob. de investiții Lucrări de reparație și întreținere acoperiș și coșuri defum la  Căminul Cultural Scăueni 21.08.2023 Normativ  
132 Desemnare salariat responsabil cu  activitatea de exploatare agregate minerale 21.08.2023 Normativ  
133 Delegare atribuții și responsabilități  pe perioada conediului de odihnă al secretarului general al comunei 21.08.2023 Normativ  
134   Convocarea Consiliului local al Comunei Berislăvești în ședință ordinară 24 .08.2023   Normativ  
135 Îndreptarea erorii  materiale  din AC nr. 51/2021 privind valoarea totală a proiectului Continuare lucrări -consolidare ,restaurare și punere în valoare a ansamblului  monument  istric Mănăstirea Berislăvești 29 .08. 2023 Individual  
136 Încetare pălată ajutor social Văcălie Cristian Florin 30.08.2023 Individual  
137 Rectificare act de naștere nr. 1/1955, privind pe numitul Mihăescu Mihai 01.09.2023 Individual  
138 Delegare  atribuții ale Primarului Comunei Berislăvești peperioada concediului de odihnă  către Viceprimarul Comunei Berislăvești 01.09.2023 Normativ  
139 Încetarea plății ajutorului social  domnului Simion Constantin 08.09.2023 Individual  
140 Desemnare persoane autorizate  cu drept de semnătură care vor efectua operațiuni de încasări și plăți derulate  prin Banca Transilvania 08.09.2023 Normativ  
141 Optarea persoanei cu handicap grav  Călina Ioie pentru   acordare indemnizație  cuvenite bolnavului cu handicap grav 15.09.2023 Individual  
142 Constituire Comisie concurs și comisie soluționare contestații pentru concursul de asistent medical generalist 15.09.2023 Normativ  
143 Încetare Contract individual de muncă Tomița Constantin 18.09.2023 Individual  
144 Modificare  nr. persoane și cuantum alocație susținerea  familiei Popescu Gheorghița 18.09.2023 Individual  
145 Modificare nr. persoane și cunatum  alocație susținerea familiei Crețu Maria 18.09.2023 Individual  
146 Constituire comisie recepție lucrări obiectiv amenajare dispozitive scurgere apă și  realizare acces la proprietăți pe Dc 16 19.09.2023 Normativ  
147   Convocare  Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2023  Normativ   
148   Constituire  Comisie  de recepție la terminarea   lucrărilor la ob, de investiții Extindere iluminat public în Comuna Berislăvești 21.09.2023  Normativ   
149   Optarea persoanei cu handicap grav Conteș Maria pt. acordarea  indemnizației cuvenite bolnavului cu handicap grav 22.09.2023  Individual   
150 Angajarea  doamnei Sandu Elena-Dalia cu  contract individual de muncă,pe perioadă  nedeterminată, ca asistent personal 26.09.2023 Individual  
151 Încetarea indemnizației cuvenite  persoanei cu handicap grav Tănase  Maria 26.09.2023 Individual  
152 Constituire comisie de recepție materiale  la obiectivul de investiții Sistem de  supraveghere video stradală în Comuna Berislăvești 27.09.2023 Normativ  
153 Optarea persoanei cu handicap grav necșoiu Eugen pentru acordarea  indemnizației cuvenite bolnavului cu  handicap grav 29.09.2023 Individual  
154 Acordare ajutor social doamnei Conteș Elena 29.09.2023 Individual  
155   Încetarea indemnizației cuvenite persoanei  cu handicap grav Călina Ilie 05.10.2023   Individual  
156 Acordare  ajutor de urgență 05.10.2023 Individual  
157 Stabilire salariu de bază  Arion Florentina-asistent personal 09.10.2023 Individual  
158 Stabilire salariu de bază Deaconu Elena- asistent personal 09.10.2023 Individual  
159 Stabilire salariu  de bază Deaconu Maria-asistent personal 09.10.2023 Individual  
160 Stabilire  salariu de bază Găbrian Mariana-asistent personal 09.10.2023 Individual  
161 Stabilire salariu de bază Mitu Ion-asistent personal 09.10.2023 Individual  
162 Stabilire salariu de bază-Nuțu Ion-asistent personal 09.10.2023 Individual  
163 Stabilire salariu de bază Ungureanu Lavinia-asistent personal 09.10.2023 Individual  
164 Stabilire salariu de  bază Volintiru Elena-Ramona-asistent personal 09.10.2023 Individual  
165  Stabilire  salariu de bază Teleșpan Elena-asistent personal  09.10.2023 Individual   
166   Stabilire  salariu de bază Nica Maria-asistent personal 09.10.2023  Individual   
167   Stabilire salariu de bază Sandu Gheorghe-asistent personal 09.102.2023  Individual  
168   Stabilire salariu de bază Enescu Maria-asistent personal 09.10.2023  Individual   
 169  Stabilire  salariu  de  bază Iacob Mariana-guard  09.10.2023 Individual   
 170   Acordare  stimulent educațional 11.10.2023  Individual   
 171  Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Floroiu Maria 11.10.2023   Individual  
172 Angajarea doamnei Săman Abncuța-Ionela ca asistent medical Grădinița cu Program prelungit 17.10.2023 Individual  
173 Convocarea consiliului local în ședință ordinară 20.10.2023 Normativ  
174 Acordare ajutor de urgență Ivan Maria 30.10.2023 Individual  
175 Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Călin Filoftia 30.10.2023 Individual  
 176  Acordare ajutor social Șerban Constantin 30.10.2023   Individual  
177 Numirea persoanei  responsabile cu gestionarea  câinilor fără stăpân 06.11.2023 Normativ  
178 Inventarierea patrimoniului u.a.t. Comuna Berislăvești,pe anul 2023 06.11.2023 Normativ  
179 Convocarea Consiliului local în  ședință extraordinară 06.11.2023 Normativ  
180 Angajarea doamnei Tănase Ana  ca asistent personal 08.11.2023 Individual  
181 Numirea persoanei responsabile  cu crearea conturilor  de administratori locali la  nivelul u.a.t. Comuna Berislăvești pentru utilizare  microaplicație  VMI 08.11.2023 Normativ  
182 Încetarea plății  ajutorului social Simion Maria 10.11.2023 Individual  
183   Constituire comisie  de evaluare oferte   și comisie  soluționare a contestațiilor pt. concesionare imobil din domeniul privat al comunei 13.11.2023  Normativ   
 184  Optare indemnizație pesoană cu handicap grav Tănase Teodosie 13.11.2023  Individual   
185 Acordare ajutor soacial Pătru Vasile 16.11.2023 Individual  
186 Constituire comisie recepție  exploatare  și transort material lemnos 16.11.2023 Normativ  
187 Acordare ajutor încălzire 20.11.2023 Individual  
188 Convocare consiliul local în ședință ordinară 20.11.2023 Normativ  
189 Acordare ajutor social Stoica Constantin 24.11.2023 Individual  
190 Acordare ajutor social Tănase Liviu 24.11.2023 Individual  
191 Acordare ajutor social Iorga Ioan 24.11.2023 Individual  
192 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Nicolae 24.11.2023 Individual  
193 Acordare indemnizație pesoană cu handicap grav Călina Mariana 28.11.2023 Individual  
194 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Ion 28.11.2023 Individual  
195 Încetare  alocație susținerea familiei Nica Elena-Ionela 28.11.2023 Individual  
196 Convocarea consiliului local în ședință extraordinară 04.12.2023 Normativ  
197 Constituire comisie recepție lucrări  04.12.2023 Normativ  
198 Constituire comisie evaluare oferte 11.12.2023 Normativ  
199 Constituire comisie recepție lucrări Cămin Robaia 11.12.2023 Normativ  
200 Convocare consiliului local în ședință ordinară 15.11.2023 Normativ  
201 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Nicolae 19.12.2023 Individual  
202 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Andrei Dumitru 19.12.2023 Individual  
203 Constituire comisie recepție ob. de investiții Sistem de supraveghere  video stradală în Comuna Berislăvești 20.12.2023 Normativ  
204 Acordare ajutor de încălzire 20.12.2023 Individual  
         
         
         
         
         

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis