PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2024

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2024

 

Nr. doc.

 

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1    Convocarea Consiliului local în țedință extraordinară  04.01.2024  Normativ  
 2    Constiruire comisie recpție finală a obiectivului de investiții Refacere pod peste  pârâul Valea Țigăniei , sat Berislăvești, Comuna Berislăvești 16.01.2024  Normativ   
3    Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 22.01.2024  Normativ   
4    Stabilirea dreptului la ajutorul pentru încălzirea locuinței 23.01.2024  Individual   
5    Încetarea indemnizației  cuvenite  persoanei cu handicap grav Conteș Maria 26.01.2024  Individual   
6    Stabilirea indemnizației lunare a primarului 26.01.2024  Individual   
7    Stabilirea indemnizației  lunare a viceprimarului 26.01.2024  Individual   
8    Stabilirea salarului de bază al doamnei Arion Florentina 26.01.2024  Individual   
9    Stabilirea salariului de bază al doamnei Deaconu Elena 26.01.2024  Individual  
10    Stabilirea salariului de bază al domanei Deaconu Maria 26.01.2024  Individual   
11    Stabilirea salariului de bază al doamnei Enescu Maria 26.01.2024  Individual  
12    Stabilirea salariului de bază al doamnei  Găbrian Mariana 26.01.2024  Individual   
13    Stabilirea salariului de bază  al domnului Mitu Ion 26.01.2024  Individual   
14    Stabilire salariu de bază al doamnei Nica Maria 26.01.2024  Individual   
15    Stabilire  salariu de bază al domnului Nuțu Ion 26.01.2024  Individual   
16   Stabilire salariu de bază al domnului Sandu Gheorghe 26.01.2024  Individual   
17    Stabilire  salariu de bază al doamnei Teleșpan Elena 26.01.2024  Individual  
18    Stabilire salariu de bază al doamnei Ungureanu Lavinia 26.01.2024  Individual   
19    Stabilire salariu de bază al doamnei Volintiru Elena-Ramona 26.01.2024  Individual  
20    Stabilire salariu de bază al doamnei Sandu Elena-Dalia 26.01.2024  Individual   
 21    Stabilire salariu de bază al doamnei Tănase Ana 26.01.2024  Individual  
22     Stabilire salariu de bază al domanei Săman Ionela-Ancuța 26.01.2024   Individual  
 23    Stabilire  cuantum  indemnizție lunară cuvenită  persoanelor cu handicap grav 26.01.2024  Individual   
 24    Aprobarea cererilor  de acordare  a venitului minim de incluziune pentru  55 de titulari 31.01.2024   Individual  
25     Respingerea  cererii de acordare a venitului  mini de incluziune pentru Baldovin Maria 31.01.2024  Individual   
26     Convocarea Consiliului local în ședință  ordinară 06.02.2024  Normativ   
 27    Încetarea dreptului la  stimulentul educațional  sub formă de tichete sociale  06.02.2024  Individual   
28    Stabilire venituri  salariale lunare Cernea Maria 12.02.2024 Individual  
29    Stabilire  venituri salariale lunare ale doamnei Ivan Carmen 12.02.2024 Individual  
30    Stabilire  venituri salariale  lunare ale doamnei Iorga Ana 12.02.2024 Individual  
31    Stabilire venituri salariale lunare ale doamnei Rădulescu Vasilica 12.020.2024 Individual  
32    Stabilire  venituri salariale lunare ale doamnei Popa Ioana 12.02.2024  Individual   
 33    Stabilire venituri salariale lunare  ale doamnei Mitu Maria-Raluca 12.02.2024  Individual   
34    Stabilire venituri salariale lunare ale doamnei Ivan Elena 12.02.2024 Individual  
35    Stabilire venituri salariale lunare  ale doamnei Necșoiu Carmen 12.02.2024 Individual  
36    Stabilire  venituri salariale lunare ale doamnei  Iacob Mariana 12.02.2024 Individual  
37    Stabilire venituri  salariale lunare ale domnului  Iacob Ion Giani 12.02.2024 Individual  
38    Stabilire venituri salariale lunnare  ale domnului Cîrstinoiu  Marian  Răzvan 12.02.2024 Individual  
39    Stabilirevenituri slariale lunare  Iunare ale domnului Ivan Ion 12.02.2024 Individual  
40    Stabilire venituri salariale lunare ale domnului Gherghina Vasile Viorel 12.02.2024 Individual  
41    Stabilire vemnituri salariale lunare ale domnului Rădulescu Sorin 12.02.2024 Individual  
42    Constituire comisie  de evaluare a performanțelor profesionale ale  secretarului general 15.02.2024 Normativ  
43    Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Stoian Nicoleta 21.02.2024 Individual  
44    Acordare indemnizație persoană cu handicap grav  Chinceanu Gheoreghița 21.02.2024 Individual  
45    Aprobarea Planului  de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2024 26.02.2024   Normativ  
46    Acordare venit minim de incluziune Gîndac Verginia 29.02.2024  Individual   
47    Acordare venit minim de incluziune Oncete Gheorghe 29.02.2024  Individual   
48    Acordare ajutor de urgență Chinceanu Gheorghița 29.02.2024  Individual  
49    Acordare ajutor de urgență Cîrstinoiu Marian-Răzvan 29.02.2024  Individual   
50    Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Maria 20.02.2024  Individual   
51    Încetare contarct individual de  muncă asistent personal Sandu Gheorghe 14.03.2024   Individual  
52    Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Sandu Maria 14.03.2024   Individual  
53    Convocare Consiliul local în ședință ordinară în data de  27.03.2024 20.03.2027  Normativ   
54    Constituire comisie  evaluare oferte la obiectivul de investiții:dotare cu  mobilier, materiale didactice și echipamente digitale  Școala gimnazială berislăvești  22.03.2024 Normativ  
 55    Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Conteș Aurica 22.03.2024   Individual  
 56    Menținere drept  venit minim de incluziune Lupu Maria 28.03.2024   Individual  
57   Modificare  cuantum  beneficiari venit minim de incluziune  începând cu data de 01.03.2024 28.03.2024 Individual  
 58    Stabilirea salariului de bază al doamnei Săman Ionela-Ancuța-asistent  medical      
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis