PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2024

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1   Utilizare parțială excedent buget local la 31.12.2023  09.01.2024  Primar  Normativ  
 2   Aprobarea modificării tarif taxă specială de salubrizare  09.01.2024  Primar  Normativ  
 3  Însușirea inventarului cu  bunurile care aparțin Comunei Berislăvești  30.01.2024  Primar  Normativ  
 4   Aprobarea Raportului de activitate al asistenților personali pe Semestrul II/2023  30.01.2024  Primar  Normativ  
5  Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar  la 31.12.2023  30.01.2024  Primar  Normativ  
6  Utilizarea excedentului  bugetului local înregistrat la 31.12.2023  30.01.2024  Primar  Normativ  
 7  Stadiul completării datelor  în registrul  agricol  pe semestrul II/2023 și aprobare măsuri pentru eficientizare  activitate  30.01.2024  Primar  Normativ  
  8   Desemnarea  a doi consilieri locali care vor avea calitatea de evaluatori ai performanțelor profesionale al e secretarului general al comunei  30.01.2024  Primar  Normativ  
 9  Aprobarea  Regulamentului de salubrizare al uat Județul Vâlcea  30.01.2024  Primar  Normativ  
 10  Nesumarea derulării Programului pentru școli al României  30.01.2024  Primar  Normativ  
 11  Arobarea prelungirii contractelor  de închiriere  pentru spațiile în care funcționează cabinetele medicale și farmacia  30.01.2024  Primar  Normativ  
 12  Aprobare modificare contracte de închiriere pășuni comunale  30.01.2024  Primar  Normativ  
13 Aprobarea bugetului local al comuni Berislăvești  12.02.2024  Primar  Normativ  
14   Aprobarea planului anual de achiziții pe anul 2024  12.02.2024  Primar  Normativ  
 15  Aprobarea  salariilor de bază pentru funcționarii publici  și personal contractual  12.02.2024  Primar  Normativ  
16  Aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Căminelor culturale  12.02.2024  Primar  Normativ  
17   Aprobarea participării la Programul rabla 2021-2024 pt. achiziționarea de autoturism  12.02.2024  Primar  Normativ  
18 Alegere președinte de ședință  12.02.2024  Primar  Normativ  
           
           
           
           
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis