PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2024

 

Nr. de inregistrare

Data inregistrarii

Functia, prenumele si numele initiatorului

Titlul proiectului de hotarare a consiliului local

Avizele comisiilor de specialitate sesizate

Structura/ persoana din aparatul de specialitate al primarului responsabila cu elaborarea raportului compartimentului de resort

Alte avize necesare conform legiiNumarul de amendamenteData dezbaterii in sedinta consiliului localFinalizarea procedurii
0123456789
 1  04.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Utilizare excedent bugetar-parțial  favorabile  compartiment contabilitate - -  09.01.2024  Hcl nr. 1
 2  04.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare modificare tarif taxă  salubizare  favorabile  compartiment mediu  -  -  09.01.2024  Hcl nr. 2
 3  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Însușire inventar bunuri  favorabile  comisia de inventariere  -  -  30.01.2024  Hcl nr. 3
4  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare Raport activitate                  asistenți personali  favorabile  asistent social  -  -  30.01.2024  Hcl nr. 4
 5  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare încheiere exercițiu  bugetar  favorabile  compartiment contabilitate - -  30.01.2024  Hcl nr. 5
 6  26.01.2024 Primar, Nicolae Popescu   Utilizare excedent  bugetar  favorabile  compartiment  contabilitate  -  30.01.2024  Hcl nr. 6
 7  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Stadiul înscriere date în registrulagricol  favorabile  compartiment registrul agricol  -  30.01.2024  Hcl nr. 7
 8  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu   Desemnare consilieri în comisia de evaluare a performanțelor profesionale ale secretarului general  favorabile  compartiment resurse umane  -  30.01.2024  Hcl nr. 8
 9  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare Regulament de salubrizare al Județului Vâlcea  favorabile  compartiment mediu  -  30.01.2024  Hcl nr. 9
 10  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu   Aprobare neasumare derlare Program pentru școli  favorabile  secretar general  -  30.01.2024  Hcl nr. 10
 11  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare prelungire  contracte închiriere pentru cabinetele medicale  favorabile  secretar general - -  30.01.2024  Hcl nr. 11
 12  26.01.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprobare modificare  contracte de închiriere pășuni comunale  favorabile  secretar general  -  30.01.2024  Hcl nr. 12
13 05.02.2024 Primar,Nicolae Popescu Aprobare buget local pe anul 2024 favorabile compartiment contabilitate - - 12.02.2024 Hcl nr. 13
14 05.02.2024 Primar, Nicolae Popescu Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2024 favorabile  compartiment achiziții publice - - 12.02.2024 Hcl nr. 14
15 05.02.2024 Primar, Nicolae Popescu  Aprobare salarii de bază funcții publice  și funcții contractuale favorabile compartiment resurse umane - - 12.02.2024 Hcl nr. 15
16 05.02.2024 Primar, Nicolae Popescu  Aprobare Regulament funcționare cămine culturale  favorabile  viceprimar - - 12.02.2024 Hcl nr. 16
17 05.02.2024 Primar, Nicolae Popescu  Aprobare participare comună la Programul Rabla 2021-2024 favorabile compartiment contabilitate - - 12.02.2024 Hcl nr. 17
18 05.02.2024 Primar, Nicolae Popescu Alegere președinte de ședință favorabile secretar general - - 12.02.2024 Hcl nr. 18
19 20.03.2024 Primar, Nicoale Popescu Rectificare buget local favorabile  compartiment contabilitate - - 27.03.2024 Hcl nr. 19
 20 20.03.2024  Primar, Nicolae Popescu  Aprbare organigramă și stat de funcții aparat de specialitate  favorabile   compartiment resurse umane  - - 27.03.2024 Hcl nr. 20
21 20.03.2024 Primar, Nicolae Popescu  Actualizare Regulament organizare  și funcționare aparatul propriu favorabile secretar general - - 27.03.2024 Hcl nr. 21
22 20.03.2024 Primar, Nicolae Popescu Aprobare modificare perioadă taxă de salubrizare favorabile  compartiment mediu - - 27.03.2024 Hcl nr. 22
            - -    
            - -    
            - -    
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis