PRIMĂRIA COMUNEI BERISLĂVEŞTI
Strada Principală, Nr. 30, Sat Stoeneşti, Comuna Berislăveşti, Judeţul Vâlcea, Tel.: 0250.753.077

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2023

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare consiliul local în ședință extraordinară 04.01.2023  Normativ   
 2  Constituirea unității locale de Sprijin la nivelul  local al u.a.t. Comuna Berilăvești 10.01.2023  Normativ   
 3 Aprobare regulament propiru cuprinzând  măsurile metodologice ,organizatorice,  termenele  și circulația proiectelor de dispoziții și  a dispozițiilor  10.01.2023  Normativ  
 4  Încetare ajutor social Marin Vasile 18.01.2023   Individual  
5 Încetare indemnizație  Durescu Elena, persoană cu handicap grav 18.01.2023 Individual  
6 Încetare indemnizație Ivan Petre,persoană cu handicap grav 18.01.2023 Individual  
7 Încetare ajutor social Păun Cosmina Lenuța 18.01.2023 Individual  
8 Acordare ajutor  social Necșoiu Nicolae 18.01.2023 Individual  
9 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 18.01.2023 Individual  
10 Acordare ajutor de încălzire 20.01.2023 Individual  
11 Convocare  consiliul local în ședință ordinară  20.01.2023 Normativ  
12 Modificare cuantum șiu număr persoane  la ajutor social fam.Văcălie Elena Ionela 27.01.2023 Individual  
13 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Văcălie Elena-Ionela 27.01.2023 Individual  
14 Încetare alocație susținerea familiei Radu Aurica 27.01.2023 Individual  
15 Angajarea doamnei Deaconu maria ca asistent personal 27.01.2023 Individual  
16 Constituire  comisie constatare  și evaluare pagube produse culturilor agricole,silvice, animalelor domestice și autovehicolelor 31.01.2023 Normativ  
17 Acordare alocație susținerea familiei  Moțoc Alina-Maria 31.01.2023 Individual  
18 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Deaconu Elena 31.01.2023 Individual  
19 Constituire comisie de evaluare a performanțelor profesionale individuale ale secretarului general al Comunei Berislăvești 06.02.2023 Normativ  
20   Angajarea doamnei Teleșpan Elena  ca aistent personal 09.02.2023  Individual   
 21  Aprobarea Planului  de prgătire  în domeniul situațiilor de urgență al Comunei Berislăvești pe anul 2023 15.02.2023   Normativ  
22 Acordare stimulent educațional-tichete grădiniță 15.02.2023 Individual  
23 Desemnare funcționar public însărcinat  cu  exeturaea atribuțiilor de  executor fiscal 15.02.2023 Normativ  
24 Recuperare prejudiciu reprezentând  creanțe ale bugetului local 15.02.2023 Normativ  
25 Acordare ajutor de urgență Dumitru Violeta 16.02.2023 Individual  
26 Acordare ajutor de urgență Pătru Vasile 16.02.2023 Individual  
27 Încetare acordare alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 17.02.2023 Individual  
28  Acordare ajutor de încălzire 20.02.2023  Individual   
29   Încetare acordare alocație susținerea familiei Popa Ana Maria 21.02.2023  Individual   
30   Încetare acordare alocație susținerea familiei Marin Vasile 21.02.2023  Individual   
 31 Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.02.2023  Normativ   
32   Constituire comisie pentru exercitarea  controlului propiru privind disciplina  în construcții și a urbanismului 27.02.2023  Normativ   
 33  Acordare ajutor social Popa Petre 27.02.2023  Individual   
 34  Acordare ajutor social Mitu Constantin 27.02.2023   Individual  
35   Stabilire indemnizație lunară primar 28.02.2023  Individual  
 36  Stabilire indemnizație lunară viceprimar  28.02.2023  Individual  
 37 Stabilire venituri salariale secretar general  28.02.2023  Individual   
38    Stabilire venituri salariale Ivan Carmen 28.02.2023  Individual   
39   Stabilire venituri salariale Iorga Ana   28.02.2023 Individual   
 40 Stabilire venituri salariale  Rădulescu Vasilica  28.02.2023  Individual   
41   Stabiliore venituri salariale Popa Ioana 28.02.2023  Individual   
 42  Stabilire venituri salariale Mitu Maria Raluca 28.02.2023  Individual   
43   Stabilire venituri salariale Ivan Elena 28.02.2023   Individual  
 44  Stabilire venituri salariale Necșoiu Carmen 28.02.2023  Individual   
45   Stabilire venituri salariale Iacob Mariana 28.02.2023   Individual  
46 Stabilire venituri salariale Ivan Ion 28.02.2023 Individual  
47  Stabilire venituri salariale Rădulescu Sorin  28.02.2023  Individual   
48 Stabilire venituri salariale Gherghina Vasile Viorel 28.02.2023 Individual  
49 Stabilire venituri salariale Cîrstinoiu Marian Răzvan 28.02.2023 Individual  
50 Stabilire venituri salariale Iacob Ion Giani 28.02.2023 Individual  
51 Acordare alocație susținerea familiei Popa Petre 28.02.2023 Individual  
52 Stabilire cuantumuri alocație susținerea familiei 06.03.2023 Individual  
53  Angajare asistent personal  Volintiru Elena-Ramona 06.03.2023   Individual  
 54  Stabilire cuantum venit minim garantat 06.03.2023   Individual  
55   Constituire comisie evaluare oferte ob. de investiții Cresterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public 07.03.2023   Normativ  
56 Constituire comisie verificare pășuni 09.03.2023 Normativ  
57 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 09.03.2023 Normativ  
58 Modificare cuantum și număr persoane Crețu Maria 20.03.2023 Individual  
59 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ploscaru Floarea 20.03.2023 Individual  
60 Acordare ajutor de încălzire 20.03.2023 Individual  
 61  Modificare cuantum  stimulent educațional 20.03.2023  Individual   
62   Convocare consiliul local în ședință ordinară 24.03.2023  Normativ   
 63  Constituire comisie casare  obiecte de inventar și mijloace fixe 24.03.2023  Normativ  
64 Încetare indemnizație persoană cu handicp grav Oprea Maria 27.03.2023 Individual  
65 Reactualizre componență Comitetului local pt. situații de urgență 27.03.2023 Normativ  
66 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Popescu Elena 27.03.2023 Individual  
67 Stabilire cuantum indemnizație primar (perioadă implementare proiecte) 27.03.2023 Individual  
 68  Stabilire cuantum indemnizție viceprimar (perioadă implementare proiecte) 27.03.023  Individual  
69 Nominalizare  personal din cadrul  Primăriei în cadrul echipei  de implementare proiecte 27.03.2023 Individual  
70 Acordare tichet social pe suport electronic pentru cupluri mamă nou-născut, pe perioada 01.01.- 31.03. 2023 31.03.2023 Individual  
71

Constituire comisie recepție finală ob. de investiții Refacere drumuri și podețe-Pod Beton armat Valea Mamului

05.04.2023  Normativ   
72   Constituire  comisie de recepție ob. de investiții Reparație  scenă Cămin Cultural Dângești 07.04.2023  Normativ   
73   Convocare consiliul local în ședință extraordinară 13.04.2023  Normativ   
74 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 18.04.2023 Normativ  
 75  Modifiocare cuantum  alocație susținerea familiei Popa Florina 25.04.2023   Individual  
76   Modificare   nume titular, număr persoane și cuantum alocație susținerea familiei Nica Elena-Ionela  25.04.2023 Individual   
77   Modificare  nume titular, număr persoane și cuantum  ajutor sosial familiei Nica Elena-Ionela  25.04.2023  Individual  
78  Desemnare  persoană împuternicită  să semneze cererea  de însriere în  derularea Programului privind  casarea autovehiculelor uzate  25.04.2023 Individual   
79   Stabilire indemnizație  Primar 25.04.2023   Individual  
 80  Stabilire indemnizație  viceprimar 25.04.2023   Individual  
81   Stabilire venituri salariale Cernea Maria 25.04.2023  Individual   
 82  Stabilire venituri salariale Ivan Carmen 25.04.2023   Individual  
83   Stabilire venituri salariale Iorga Ana 25.04.2023  Individual   
 84  Stabilire venituri salariale Rădulescu Vasilica 25.04.2023  Individual   
85   Stabilire venitur salariale Popa Ioana 25.04.2023  Individual   
 86  Stabilire venituri salariale Mitu Maria Raluca 25.04.2023  Individual   
 87  Stabilire venituri salariale Ivan Elena 25.04.2023   Individual  
88 Stabilire venituri salariale Necșoiu Carmen 25.04.2023 Individual  
89 Stabilire venituri salariale Iacob Mariana 25.04.2023 Individual  
 90  Stabilire  venituri salariale Ivan Ion 25.04.2023   Individual  
 91  Stabilire venituri salariale Rădulescu Sorin  25.04.2023  Individual  
 92  Stabilire venituri salariale  Gherghina Vasile-Viorel  25.04.2023  Individual   
 93  Stabilire venituri salariale Iacob Ion Giani   25.04.2023  Individual   
 94  Stabilire venituri salariale Cârstinoiu Marian-Răzvan  25.04.2023  Individual   
95   Constituire comisie  licitație pentru  închiriere imobil Magazin-Stoenești 27.04.2023  Normativ   
96   Încetare ajutor social Văcălie Mariana  27.04.2023  Individual  
 97  Încetare plată  suplimentară  pentru energie Ungureanu Elena-Daniela 27.04.2023   Individual  
98 modificare Dispoziție nr. 95/2023 a Primarului Comunei Berislăvești cu privire la componenața comisiei de licitație 11.05.2023 Normativ  
99 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 17.05.2023 Normativ  
100 Încetare indemnizație   persoană cu handicap grav  Oprea Ionela 17.05.2023 Individual  
101   Acordare ajutor  de urgență familiei Popescu Gheorghița 24.05.2023  Individual   
102 Acordare ajutor de urgență familiei Simion Stela 24.05.2023 Individual  
103 Acordare vouchere de vacanță în anul 2023 pentru angajașii din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului 26.05.2023 Individual  
104 Convocarea consiliului local  în ședință extraordinară 29.05.2023 Normativ  
105 Încetare ajutor social Nica Elena-Ionela 31.05.2023 Individual  
106 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Ioniță Petria 31.05.2023 Individual  
107   Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 09.06.2023   Normativ  
108  Delegare atribuții  13.06.2023   Individual  
109  Desemnarea persoanei  responsabile cu privire la  declarațiile de avere  și declarațiile de interese 23.06.2023  Normativ   
110   Constituirea  comisiei de evaluare și inventariere a bunurilor primite cu titlu gratuit 23.06.2023   Normativ  
111 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 23.06.2023 Normativ  
112   Acordare ajutor social Tudosescu Nicolae 26.06.2023   Individual  
113 Aprobare metodologie  identificare a riscurilor și vulnerabilităților SNA 27.06.2023 Normativ  
114 Încetare   alocație susținerea familiei Moțoc Alina Maria 29.06.2023 Individual  
115   Încetrae indemnizație persoană cu handicap Ivan Silvia 29.06.2023   Individual  
116   Acordare   ajutor social Ion Marin 29.06.2023  Individual   
117   Acordare  ajutor social  Mira Marcel-Florin 29.06.2023  Individual   
118 Desemnare  responsabil implementare metodologie  evaluare incidente de integritate 30.06.2023 Normativ  
119 Convocare consiliul local în ședință   extraordinară 30.06.2023 Normativ  
120 Constituire comisie  licitație vânzare teren moara săracă 05.07.2023 Normativ  
 121  Constituire Comisie recepție la ob. de investiție Creșterea eficienței energetice a infrastructurii de iluminat public  10.07.2023 Normativ   
122   Angajarea domnului Sandu Gheorghe ca asistent personal  13.07.2023  Individual  
123 Încetare ajutor social Șerban Constantin 19.07.2023 Individual  
124 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 21.07.2023 Normativ  
125 Acordare ajutor de urgență Șerban Luminița 26.07.2023 Individual  
126  Constituire comisie recepție la terminarea  lucrărilor   la ob. de investiții Creșterea  eficienței energetice a infrastructuri de iluminat public 26.07.2023 Normativ  
127 Modificare  cuantum și nr.  persoane ajutor social fam. Dumitrașcu Vasile 27.07.2023 Individual  
128 Convocare Consiliul locl în ședință extraordinară 07.08.2023 Normativ  
129 Constituire  echipă implementare    proiect  Eficientizare  energetică  școala cu  clasele I-VIII Berislăvești 10.08.2023 Normativ  
130 Numirea reprezentantului primarului Comunei Berislăvești  în Consiliul de Administrație l Școlii  Gimnaziale Berislvești, Comuna Berislăvești 18.08.2023 Normativ  
131 Constituire Comisie  Recepție ob. de investiții Lucrări de reparație și întreținere acoperiș și coșuri defum la  Căminul Cultural Scăueni 21.08.2023 Normativ  
132 Desemnare salariat responsabil cu  activitatea de exploatare agregate minerale 21.08.2023 Normativ  
133 Delegare atribuții și responsabilități  pe perioada conediului de odihnă al secretarului general al comunei 21.08.2023 Normativ  
134   Convocarea Consiliului local al Comunei Berislăvești în ședință ordinară 24 .08.2023   Normativ  
135 Îndreptarea erorii  materiale  din AC nr. 51/2021 privind valoarea totală a proiectului Continuare lucrări -consolidare ,restaurare și punere în valoare a ansamblului  monument  istric Mănăstirea Berislăvești 29 .08. 2023 Individual  
136 Încetare pălată ajutor social Văcălie Cristian Florin 30.08.2023 Individual  
137 Rectificare act de naștere nr. 1/1955, privind pe numitul Mihăescu Mihai 01.09.2023 Individual  
138 Delegare  atribuții ale Primarului Comunei Berislăvești peperioada concediului de odihnă  către Viceprimarul Comunei Berislăvești 01.09.2023 Normativ  
139 Încetarea plății ajutorului social  domnului Simion Constantin 08.09.2023 Individual  
140 Desemnare persoane autorizate  cu drept de semnătură care vor efectua operațiuni de încasări și plăți derulate  prin Banca Transilvania 08.09.2023 Normativ  
141 Optarea persoanei cu handicap grav  Călina Ioie pentru   acordare indemnizație  cuvenite bolnavului cu handicap grav 15.09.2023 Individual  
142 Constituire Comisie concurs și comisie soluționare contestații pentru concursul de asistent medical generalist 15.09.2023 Normativ  
143 Încetare Contract individual de muncă Tomița Constantin 18.09.2023 Individual  
144 Modificare  nr. persoane și cuantum alocație susținerea  familiei Popescu Gheorghița 18.09.2023 Individual  
145 Modificare nr. persoane și cunatum  alocație susținerea familiei Crețu Maria 18.09.2023 Individual  
146 Constituire comisie recepție lucrări obiectiv amenajare dispozitive scurgere apă și  realizare acces la proprietăți pe Dc 16 19.09.2023 Normativ  
147   Convocare  Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2023  Normativ   
148   Constituire  Comisie  de recepție la terminarea   lucrărilor la ob, de investiții Extindere iluminat public în Comuna Berislăvești 21.09.2023  Normativ   
149   Optarea persoanei cu handicap grav Conteș Maria pt. acordarea  indemnizației cuvenite bolnavului cu handicap grav 22.09.2023  Individual   
150 Angajarea  doamnei Sandu Elena-Dalia cu  contract individual de muncă,pe perioadă  nedeterminată, ca asistent personal 26.09.2023 Individual  
151 Încetarea indemnizației cuvenite  persoanei cu handicap grav Tănase  Maria 26.09.2023 Individual  
152 Constituire comisie de recepție materiale  la obiectivul de investiții Sistem de  supraveghere video stradală în Comuna Berislăvești 27.09.2023 Normativ  
153 Optarea persoanei cu handicap grav necșoiu Eugen pentru acordarea  indemnizației cuvenite bolnavului cu  handicap grav 29.09.2023 Individual  
154 Acordare ajutor social doamnei Conteș Elena 29.09.2023 Individual  
155   Încetarea indemnizației cuvenite persoanei  cu handicap grav Călina Ilie 05.10.2023   Individual  
156 Acordare  ajutor de urgență 05.10.2023 Individual  
157 Stabilire salariu de bază  Arion Florentina-asistent personal 09.10.2023 Individual  
158 Stabilire salariu de bază Deaconu Elena- asistent personal 09.10.2023 Individual  
159 Stabilire salariu  de bază Deaconu Maria-asistent personal 09.10.2023 Individual  
160 Stabilire  salariu de bază Găbrian Mariana-asistent personal 09.10.2023 Individual  
161 Stabilire salariu de bază Mitu Ion-asistent personal 09.10.2023 Individual  
162 Stabilire salariu de bază-Nuțu Ion-asistent personal 09.10.2023 Individual  
163 Stabilire salariu de bază Ungureanu Lavinia-asistent personal 09.10.2023 Individual  
164 Stabilire salariu de  bază Volintiru Elena-Ramona-asistent personal 09.10.2023 Individual  
165  Stabilire  salariu de bază Teleșpan Elena-asistent personal  09.10.2023 Individual   
166   Stabilire  salariu de bază Nica Maria-asistent personal 09.10.2023  Individual   
167   Stabilire salariu de bază Sandu Gheorghe-asistent personal 09.102.2023  Individual  
168   Stabilire salariu de bază Enescu Maria-asistent personal 09.10.2023  Individual   
 169  Stabilire  salariu  de  bază Iacob Mariana-guard  09.10.2023 Individual   
 170   Acordare  stimulent educațional 11.10.2023  Individual   
 171  Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Floroiu Maria 11.10.2023   Individual  
172 Angajarea doamnei Săman Abncuța-Ionela ca asistent medical Grădinița cu Program prelungit 17.10.2023 Individual  
173 Convocarea consiliului local în ședință ordinară 20.10.2023 Normativ  
174 Acordare ajutor de urgență Ivan Maria 30.10.2023 Individual  
175 Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Călin Filoftia 30.10.2023 Individual  
 176  Acordare ajutor social Șerban Constantin 30.10.2023   Individual  
177 Numirea persoanei  responsabile cu gestionarea  câinilor fără stăpân 06.11.2023 Normativ  
178 Inventarierea patrimoniului u.a.t. Comuna Berislăvești,pe anul 2023 06.11.2023 Normativ  
179 Convocarea Consiliului local în  ședință extraordinară 06.11.2023 Normativ  
180 Angajarea doamnei Tănase Ana  ca asistent personal 08.11.2023 Individual  
181 Numirea persoanei responsabile  cu crearea conturilor  de administratori locali la  nivelul u.a.t. Comuna Berislăvești pentru utilizare  microaplicație  VMI 08.11.2023 Normativ  
182 Încetarea plății  ajutorului social Simion Maria 10.11.2023 Individual  
183   Constituire comisie  de evaluare oferte   și comisie  soluționare a contestațiilor pt. concesionare imobil din domeniul privat al comunei 13.11.2023  Normativ   
 184  Optare indemnizație pesoană cu handicap grav Tănase Teodosie 13.11.2023  Individual   
185 Acordare ajutor soacial Pătru Vasile 16.11.2023 Individual  
186 Constituire comisie recepție  exploatare  și transort material lemnos 16.11.2023 Normativ  
187 Acordare ajutor încălzire 20.11.2023 Individual  
188 Convocare consiliul local în ședință ordinară 20.11.2023 Normativ  
189 Acordare ajutor social Stoica Constantin 24.11.2023 Individual  
190 Acordare ajutor social Tănase Liviu 24.11.2023 Individual  
191 Acordare ajutor social Iorga Ioan 24.11.2023 Individual  
192 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Nicolae 24.11.2023 Individual  
193 Acordare indemnizație pesoană cu handicap grav Călina Mariana 28.11.2023 Individual  
194 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Ion 28.11.2023 Individual  
195 Încetare  alocație susținerea familiei Nica Elena-Ionela 28.11.2023 Individual  
196 Convocarea consiliului local în ședință extraordinară 04.12.2023 Normativ  
197 Constituire comisie recepție lucrări  04.12.2023 Normativ  
198 Constituire comisie evaluare oferte 11.12.2023 Normativ  
199 Constituire comisie recepție lucrări Cămin Robaia 11.12.2023 Normativ  
200 Convocare consiliului local în ședință ordinară 15.11.2023 Normativ  
201 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Nicolae 19.12.2023 Individual  
202 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Andrei Dumitru 19.12.2023 Individual  
203 Constituire comisie recepție ob. de investiții Sistem de supraveghere  video stradală în Comuna Berislăvești 20.12.2023 Normativ  
204 Acordare ajutor de încălzire 20.12.2023 Individual  
         
         
         
         
         

 

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2021

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  04.01.2021  Normativ  
 2  Reactualizare componență comitetul local pentru situații de urgență  04.01.2021  Normativ  
 3  Stabilire salariu de bază   01.02.2021 Arion Florentina  15.01.2021  Individual  
4 Stabilire salariu de bază  01.02.2021 Călin Elena  15.01.2021  Individual  
 5  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Elena  15.01.2021  Individual  
 6  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Ion  15.01.2021  Individual  
 7  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Enescu Maria  15.01.2021  Individual  
 8  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Gabăr Maria  15.01.2021  Individual  
 9  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Ivan Ion  15.01.2021  Individual  
10 Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Mihai Maria  15.01.2021  Individual  
 11  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nica Maria  15.01.2021  Individual  
 12  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nuțu Ion  15.01.2021  Individual  
 13  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Nuțu Maria  15.01.2021  Individual  
 14 Stabilire  salariu de bază 01.02.2021 Ungureanu Lavinia  15.01.2021  Individual  
 15  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Vladu Vasilica Viorica  15.01.2021  Individual  
 16  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Vasilescu Dumitru  21.01.2021  Individual  
17 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Tudor Dumitru 21.01.2021 Individual  
18 Acordare ajutor de încălzire familii, altele  decât cele beneficiare de ajutor social 22.01.2021 Individual  
19 

Convocare consiliul local în ședință ordinară

22.01.2021 Normativ  
20  Constituire  Comisie  Achiziție  echipament  mobil  I.T. tablete pt. uz școlar  27.01.2021  Normativ  
 21 Încetare contract individual de muncă Potereaș  Alexandru   29.01.2021  Individual  
 22  Încetare ajutor social Clenci Floarea Georgiana  29.01.2021  Individual  
 23  Încetare  alocație susținerea familiei Gurămultă Elena  29.01. 2021  Individual  
 24  Desemnarea persoanei responsabile  cu completarea  și transmiterea în Revisal   04.02.2021  Normativ  
25 Încetare alocație susținerea familiei  Vîlcu Ana-Johana 04.02.2021 Individual  
26 Încetarea alocației susținerea familiei Budeică Nicolae 04.02.2021 Individual  
27 Încetare indmnizație persoană cu handicap grav Stăneci Gheorghe 11.02.2021 Individual  
28 Acordare ajutor social Călin  Nicolae 17.02.2021 Individual  
29 Convocare Consiliul local  în ședință ordinară 19.02.2021 Normativ  
 30  Modificare Dispoziție nr. 3/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 31  Modificare Dispoziție nr. 4/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 32  Modificare Dispoziția nr. 5/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
33 Modificare Dispoziție  nr. 6/2021  a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
34 Modificare Dispoziție nr. 7/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
35 Modificare Dispoziție nr. 8/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
36 Modificare Dispoziție  nr.9/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
37 Modificare Dispoziție nr. 10/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
38 Modificare Dispoziție nr. 11/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
39 Modificare Dispoziție nr. 12/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
40 Modificare Dispoziție nr. 13/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
41 Modificare Dispoziție nr. 14/2021 A Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
42 Modificare Dispoziție nr. 15/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
43 Acordare ajutor social Dumitrașcu Nicolae 24.02.2021 Individual  
44 Modificare cuantum  și nr. persoane Alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 24.02.2021 Individual  
45 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 24.02.2021 Individual  
46 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Ungureanu Ana-Maria 24.02.2021 Individual  
47  Stabilire indemnizație primar, începând cu 01.091.2021 26.02.2021 Individual  
48 Stabilire indemnizație viceprimar ,începând cu ata de 01.01.2021 26.02.2021 Individual  
49 Constituire comisie evluare  oferte achiziții directe 26.02.2021 Normativ  
50 Constituire Comisie evaluare  performanțe individuale secretar general 08.03.2021 Normativ  
51 Desemnare persoane responsabile  muncă în folosul comunității 10.03.2021 Normativ  
52 Acordare ajutor social Șerban Constantin 10.03.2021 Individual  
53 Încetare contract individual de muncă Ivan Vasile 11.03.2021 Individual  
54 Încetare ajutor social  Linte Dumitru 16.03.2021 Individual  
55 Acordare indemnizație persoană cu handicap Bucur Floarea 16.03.2021 Individual  
56 Încetare indemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 22.03.2021 Individual  
57 Convocare Consiliul local în ședință ordinară  22.03.2021 Normativ  
58 Încetare contract de muncă Ivan Ion 25.03.2021 Individual  
59  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 29.03.2021 Individual  
60 Modificare cuantum și nr persoane alocație susținerea familiei Jurj larisa Elena 31.03.2021 Individual  
61 Acordare alocație susținerea familiei Vladu Vasilica Viorica 31.03.2021 Individual  
62 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 31.03.2021 Individual  
63 Încetare inemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 31.03.2021 Individual  
64 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 02.04.2021 Normativ  
65 Acordare gradație  corespunzătoare  Popa Ioana 07.04.2021 Individual  
66 Desemnare persoană pentru exercitarea CFP 12.04.2021 Normativ  
67 Modificare raport de servicu al doamnei Mitu Maria Raluca 15.04.2021 Individual  
68 Convocare Consiliul local  în ședință  ordinară 15.04.2021 Normativ  
69 Revocare Dispoziția nr. 67/2021 a Primarului Comunei Beislăvești 16.04.2021 Individual  
70 Constituire Comisie recpție  ob. Modernizare  infrastructură rutieră de interes local 20.04.2021 Normativ  
71 Modificare cuantum și număr persoane Tudor Elena 23.04.2021 Individual  
72 Încetare ajutor social Ceaușoiu Denisa Elena 23.04.2021 Individual  
73 Completare Art.II al Dispoziției nr. 30/2021 26.04.2021  Individual  
74 Completare Art.II al Dispoziției nr. 31/2021  26.04.2021  Individual  
 75  Completare Art.II al Dispoziției nr. 32/2021  26.04.2021  Individual  
 76  Completare Art. II al Dispoziției nr. 33/2021  26.04.2021  Individual  
 77 Completare Art. II al Dispoziției nr. 34/2021   26.04.2021  Individual  
 78  Completare Art. II al Dispoziției nr. 35/2021  26.04.2021  Individual  
 79 Completare Art. II al Dispoziției nr. 36/2021   26.04.2021  Individual  
 80  Completare Art. II al Dispoziției nr. 37/2021  26.04.2021 Individual   
 81  Completare Art.II al Dispoziției nr. 38/2021  26.04.2021  Individual  
 82  Completatre Art. II al Dispoziției nr. 39/2021  26.04.2021 Individual   
 83 Completatre Art. II al Dispoziției nr.40/2021   26.04.2021  Individual  
84 Completare Art. II al Dispoziției nr. 41/2021 26.04.2021 Individual   
85 Completare Art. II  al Dsispoziței nr. 42/2021 26.04.2021 Individual  
 86  Stabilire drpturi salariale 01.01.2021-secretar general  26.04.2021  Individual  
 87 Stabilire drepturi salariale  01.01.2021 Iorga Ana  26.04.2021   Individual  
 88 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Vasilica   26.04.2021 Individual   
 89  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Carmen  26.04.2021  Individual  
 90  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Popa Ioana  26.04.2021  Individual  
91   Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Alexandra cristina  26.04.2021  Individual  
 92  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Maria Raluca  26.04.2021  Individual  
 93  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Lupu Elena  26.04.2021  Individual  
 94 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Iacob Mariana  26.04.2021  Individual  
 95  Stabilire drepturi  salariale 01.01.2021 Iacob Ion Giani   26.04.2021 Individual   
 96  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Ion  26.04.2021  Individual  
 97  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Sorin  26.04.2021  Individual  
 98  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Gherghina Vasile -Viorel  26.04.2021 Individual   
 99  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Cârstinoiu Marian Razvan  26.04.2021  Individual  
 100  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Necșoiu Carmen 26.04.2021   Individual  
 101  Exercitare control financiar preventiv  27.04.2021  Normativ  
 102  Plan de servicii pentru  Gruianu Georgiana Florina  06.05.2021  Individual  
 103  Delegare atribuții situații de urgență  06.052021  Normativ  
 104  Desemnare responsabil cu evidență militară  06.05.2021  Normativ  
 105  Constituire Comisie  pentru probleme de apărare  06.05.2021  Normativ  
 106  Nominalizare agenți economici care vor distribui produse raționalizate către poulație   06.05.2021 Normativ   
 107  Desemnare agent de inundații la nivelul Comunei Berislăvești   12.05.2021  Normativ  
 108  Desemnare  angajat care să procedeze la eliberare carnet de producător  14.05.2021  Normativ  
 109  Optare  indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Petre  18.05.2021  Individual  
 110 Constituire comisie recepție   18.05.2021  Normativ  
 111  Convocare consiliul local în ședință ordinară pe luna mai/2021  20.05.2021  Normativ  
 112  Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ungureanu Gheorghe  24.05.2021  Individual  
113 Completare Dispoziție nr. 110/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 26.05.2021 Normativ  
114 Acordare  stimulent educațional 10.06.2021 Individual  
115 Constituire Comisie analiză dosare  pt. declarare  stare  insolvabilitate 18.06.2021 Normativ  
116 Convocare consiliul local în ședință ordinară 22.06.2021 Normativ  
117 Acordare indemnizație persoană cu handicap  Nuțu C Marin 22.06.2021 Individual  
118 Încetare ajutor social Călin Nicolae 23.06.2021 Individual  
119 Constituire comisie lucrări modernizare drumuri de interes  local în Comuna Berislăvești 23.06.2021 Normativ  
120 Încetare alocație susținerea familiei Ioniță Mariana 24.06.2021 Individual  
121 Încetarea alocație susținerea familiei  Nical Daniela 24.06.2021 Individual  
122 Încetare contract individual de muncă Gabăr Maria 24.06.2021 Individual  
123 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 25.06.2021 Individual  
124 Modificare cuantum  alocație  susținerea familiei   Neamțu Carmen Georgiana 28.06.2021 Individual  
125 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Oprea Ionela 30.06.2021 Individual  
126 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bucur Floarea 01.07.2021 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 01.07.2021 Individual  
128 Modificare cuantum și nr. persoane ajutor social Tudor Elena 07.05.2021 Individual  
129 Modificare titular dosar ajutor social Văcălie Mariana 08.07.2021 Individual  
130 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Călin Gheorghe 13.07.2021 Individual  
131 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Elena 20.07.2021 Individual  
132 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 23.07.2021 Normativ  
133 Încetare  contract individual de muncă Nuțu Maria 26.07.2021 Individual  
134 Optare indemnizație  persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 26.07.2021 Individual  
135 Constituire comisie disciplină la nivelul Comunei Berislăvești 27.07.2021 Normativ  
136 Constituire comisie paritară la nivelul Comunei berislăvești 27.07.2021 Normativ  
137  Delegare atribuții  pe eprioada concediului de odihnă f.p Rădulescu Vasilica 30.07.2021 Normativ  
138 Delegare atribuții pe perioada concediului de odihnă al f.p. Iorga Ana 30.07.2021 Normativ  
139 Desemnare persoană monitprizare situații  incompatibilitate pantouflage 08.02.2021 Normativ  
140 desemnare persoană responsabilă cu formuarele de integritate aferente procedurilor de atribuire 08.02.2021 Normativ  
141 Constituire  comisie achiziție execuție lucrări pt. realizarea amenaărilor la ob. Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă 17.08.2021 Normativ  
142 Delegare atribuții viceprimar 19.08.2021 Normativ  
143 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Crețu maria 25.08.2021 Individual  
144 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dincă Vasile 30.08.2021 Individual  
145 Încetarea alocție susținerea familiei Popescu Gheorghița 31.08.2021 Individual  
146 Încetarea alocației susținerea familiei  Ungureanu Ana-Maria 31.08.2021 Individual  
147 Încetarea alocației de susținere familiei Ceaușoiu Denisa ionela 31.08.2021 Individual  
148 Desemnare reprezentant legal al primarului  în CA al Școlii gimnaziale , Comuna Berislăvești 02.09.2021 Normativ  
149 Constituire Comisie  evaluare  oferte pentru vânzare teren imobil domeniul privat 08.09.2021 Normativ  
150 Delegare atribuții pe perioada  concediului de odihnă al secretarului general 08.09.2021 Normativ  
151 Acordare ajutor de urgență  Moțoc  Vasile-daniel 09.09.2021 Individual  
152 Consvocare Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2021 Normativ  
153 Constituire comisie de disciplină la nivelul Comunei Berislăvești  și Comuna Runcu 24.09.2021 Normativ  
154 Acordare alocație susținerea familiei  Mesea Elena-Iuliana 28.09.2021 Individaul  
155 Acordare ajutor social familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
156 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
 157 Convocare consiliul local în ședință extraordinară   08.10.2021  Normativ  
 158  Reactualizarea componență comitet local pentru situații de urgență  12.10.2021  Normativ  
 159  Încetare contract individual de muncă Mihai Maria  18.10.2021  Individual  
 160  Acordare ajutor de încălzire familii beneficiare de ajutor social  18.10.2021  Individual  
 161  Acordare ajutor de urgență Trocaru Constantin  19.10.2021  Individual  
 162  Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.10.2021  Normativ  
163 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Căpruci Nicolae 22.10.2021 Individual  
164 Acordare iondemnizație persoană cu handicap grav cantu Dumitru 26.10.2021 Individual  
165 Acordare ajutor social familiei Popa Vasile 26.10.2021 Individual  
166 Desemnare reprezentant  UAT Comuna Berislăvești pt. supraveghere lucrări pe drumuri 26.10.2021 Normativ  
167  Acordare  alocație susținerea familiei  Popescu Gheorghița 27.10.2021 Individual  
168  Acordare  ajutor social Popa Ana Maria 28.10.2021 Individual  
169 Acordare ajutor social Trocaru Constantin 28.10.2021 Individual  
 170  Acordare ajutor social Călin Nicolae  28.10.2021  Individual  
 171 Acordare alocație suisținerea familiei Ticu Ion   28.10.2021  Individual  
 172  Reactualizare comisie   pentru Recensământul populației  29.10.2021  Normativ  
 173  Constituire Comisie  evaluare oferte vânzare  imobil  din domeniul privat 29.10.2021   Normativ  
 174  Convocarea Consiliului local în ședină extraordinară  29.10.2021  Normativ  
 175 Constituire Comisie inventariere patrimoniu   12.11.2021 Normativ   
 176  Acordare  alocație  susținerea  familiei  Tudosescu Elisabeta  17.11.2021 Individual  
 177  Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Duțulete Gheorghe 17.11.2021   Individual  
 178  Revocare Dispoziția  nr. 155/2021 a primarului Comunei Berislăvești  17.11.2021  Individual  
 179  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară  19.11.2021  Normativ  
 180  Acordare ajutor încălzire beneficiari ajutor social  19.11.2021  Individual  
181 Acordare ajutor social familiei Mesea Elena-Iuliana 22.11.2021 Individual  
182 Modificare  cuantum  și nr. de persoane ajutor social Dincă Vasile 22.11.2021 Individual  
183 Acordare ajutor încălzire pt consumatorii vulnerabili 22.11.2021 Individual  
 184  Acordare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia  25.11.2021  Individual  
 185  Constituire comisie evaluare oferte vanzare teren domeniul privat  25.11.2021  Normativ  
 186  Recuperare zi de muncă liberă 29.11.2021  26.11.2021 Normativ   
 187  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  07.12.2021  Normativ  
 188  Constituire comisie   ob. de investiții Grădiniță cu program normal  07.12.2021  Normativ  
 189  Desemnare  gestionar Grădiniță cu program prlungit 14.12.2021   Normativ  
190 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 14.12.2021 Normativ  
191 Acordare ajutor social Dumitru Gheorghe 16.12.2021 Individual  
192 Acordare ajutor de urgență Călin Gheorghe 16.12.2021 Individual  
193 Acordare ajutor urgență Iorga Maria 16.1.2.2021 Individual  
194 Încetare  alocație susținerea familiei Garofă Viorica 16.12.2021 Individual  
195 Revocarea Dispoziției nr. 167/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 16.12.2021 Individual  
         
         

 

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise 2022

Registrul pentru evidenta dispozitiilor emise

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Încetare contract individual de muncă Călin Elena  11.01.2022  Individual  
2 Acordare  ajutor social  Gâjulete Vasile 12.01.2022 Individual  
3 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 19.01.2022 Normativ  
4 Acordare stimulent educațional familiei Tudor Ionela 20.01.2022 Individual  
5 Încetare acordare indemnizație  persoană cu handicap  grav Ilisei Didina 20.01.2022 Individual  
6 Acordare indeminiație susținerea familiei  Tudor Ionela 21.01.2022 Individual  
7 Acordare ajutor social familiei Dumtrașcu Vasile 28.01.2022 Individual  
8 Acordare  ajutor de urgență Iacob Ioana-Daliana 31.01.2022  Individual  
9 Încetare supliment energie Linte Constantin 31.01.2022 Individual  
10 Acordare ajutor încălzire  persoane nebenificare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
11 Acordare  ajutor  de încălzire  persoane beneficiare de ajutor social 31.01.2022 Individual  
12 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 03.02.2022 Normativ  
13 Constituire comisie de evluare performanțe individuale ale secretarului general al comunei 03.02.2022 Normativ  
14 Constituire comisie de evaluare oferte  privind achizițiile publice 03.02.2022 Normativ  
15 Încetare ajutor social Pițigoi Ioana 09.02.2022 Individual  
16 Acordare  alocație susținerea familiei Popescu Claudia-Alexandra 09.02.2022 Individual  
17 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dumitrașcu Vasile 09.0.2022 Individual  
 18  Acordare  ajutor social Ungureanu ion 11.02.2022   Individual  
19   Modificare cuantum alocație susținerea  familiei Neamțu Cramen Giorgiana  11.02.2022  Individual  
20  Stabilire  indemnizație lunară Primar  16.02.2022   Individual  
 21  Stabilire indemnizație lunară Viceprimar 16.02.2022   Individual  
 22 Stabilire venituri salariale lunare secretar general 16.02.2022   Individual  
 23 Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022  Individual  
 24  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022  Individual  
 25  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior  16.02.2022   Individual  
 26  Stabilire venituri salariale lunare inspector superior 16.02.2022   Individual  
27 Stabilire venituri salariale lunare inspector principal 16.02.2022 Individual  
28 Stabilire venituri slariale lunare inspector asistent 16.02.2022 Individual  
29 Stabilire venituri salariale lunare inspector    compartiment mediu 16.02.2022 Individual  
30 Stabilire venituri salariale lunare guard 16.02.2022 Individual  
31 Stabilire venituri salariale lunare  paznic pășuni 16.02.2022 Individual  
32 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
 33 Stabilire venituri salariale lunare șofer  16.02.2022 Individual  
34 Stabilire venituri salariale lunare șofer 16.02.2022 Individual  
35 Stabilire venituri salariale lunare buldoexcavatorist 16.02.2022 Individual  
36 Stabilire venituri salariale lunare bibliotecar 16.02.2022 Individual  
37 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 24.02.2022 Normativ  
38  Încetare activitate asistent  personal Deaconu Ion  28.02.2022   Individual  
 39 Optare pt. acordare  indemnizație  persoană cu handicap Deaconu Nicolae  28.02.2022  Individual   
40  Organizarea, implementarea și  menținerea  SCIM, în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 28.02.2022 Normativ   
41 Încetare  ajutor social Dincă Mihaela 28.02.2022 Individual  
42 Acordare ajutor încălzire Gâjulete Vasile 28.02.2022 Individual   
 43  Încetare  supliment  energie Dincă Mihaela 28.02.2022   Individual  
44  Încetare supliment energie Pițigoi Ioana  28.02.2022   Individual  
 45  Reglementarea utilizării focului deschis pe teritoriul Comunei  și în cadrul Primăriei Comunei Berislăvești 01.03.2022   Normativ  
 46  Acordare  ajutor urgență Dragomir Gheorghe 03.03.2022   Individual  
47   Comisie casare obiecte de inventar și milloace fixe 03.03.2022   Normativ  
48 Constituyire comisie  recepție  bunuri achiziționate  de Primăria Comunei Beislăvești 04.03.2022 Normativ  
49 Stabilire și organizare locuri special amenajate pt. ARA în cadrul RPL 2021 07.03.2022 Normativ  
50 Modificare cuantum ajutor social 07.03.2022 Individual  
51 Modificare cuantum alocație susținerea familiei 07.03.2022 Individual  
52 Apobare plan de pregătire în domeniul situațiilor de urgență în anul 2022 09.03.2022 Normativ  
53 Încetare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia 11.03.2022 Individual  
54 Încetare ajutor social Trocaru Constanin 14.03.2022 Individual  
55 Convocare  Consiliul local în ședință  ordinară 17.03.2022 Normativ  
56 Modificare cuantum   și nr. persoane  alocație susținerea familiei  Crețu Maria 21.03.2022 Individual  
57 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea familiei Șerban  Luminița 21.03.2022 Individual  
58 Încetare plată  supliment energie Trocaru Constantin 22.03.2022 Individual  
59 Încetare plată supliment energie  Garofă  Viorica 22.03.2022 Individual  
60 Acordare ajutor  încălzire  familie  Mesea  Elena-Iuliana 22.03.2022 Individual  
61  Aprobarea declarației privind asumarea agendei de integritate, a Planului de integritate, desemnarea  coordonatorului și responsabililor  implemnetare SNA 25.03.2022   Normativ  
 62  Încetare ajutor social Șerban Constantin 28.03.2022   Individual  
 63  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 28.03.2022   Individual  
64 Încetare supliment energie Ungureanu Ion 29.03.2022 Individual  
65 Încetrae supliment energie Șerban Constantin 31.03.2022 Individual  
 66 Semnarea documentelor de plată  05.04.2022   Normativ  
67 Delegare atribuții și responsabilități pe perioada concediului medical 06.04.2022 Normativ  
68  Desemnare împuterniciți ai primarului pentru  constatare contravenții și aplicare sancțiuni pe mediu  06.04.2022  Normativ  
69   Modificare cuantum , nr. persoane și titular ajutor social  Văcălie Constantin 06.04.2022   Individual  
70 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 11.04.2022 Normativ  
71  Constituire comisie recepție teren  sport 14.04.2022   Normativ  
72 Convocare consiliul local în ședimță ordinară 18.04.2022 Normativ  
73 Desemnare persoane care să exercite controlul financiar preventiv 20.04.2022 Normativ  
74 Modificare Art. 1 al Dispoziției  nr. 17/2022 a Primarului comunei Berislăvești 26.04.2022 Individual  
75 Angajarea doamnei Necșoiu Marinela ca asistent personal 26.04.2022 Individual  
 76  Constituire  comisie recepție pt. ob. de investiție  Amenajare Curte  primărie 06.05.2022   Normativ  
77   Constituire  comisie recepție pt. ob. de investiții Executare gard primărie și montare bănci 06.05.2022  Normativ  
78  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 06.05.2022 Individual  
 79  Comisie recepție de lucrări de consolidare și punre în siguranță a podețului peste torentul Valea Calului 11.05.2022   Normativ  
 80  Desemnare gestionar bunuri Comuna Berislăvești -teren sport Vărzărie și teren sport școală 12.05.2022   Normativ  
81 Convocare consiliul local în ședință ordinară 17.05.2022 Normativ  
82  Desemnare persoane împuternicite de primar pt. constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor pentru persoanele care refuză recenzarea 18.05.2022 Normativ  
83  Aprobarea regulamentului intern pt acordarea voucherelor de vacanță 19.05.2022 Normativ  
 84 Acordare ajutor  social doamnei Mărunțelu Alexandrina  25.05.2022   Individual  
85   Angajare în funcție de asistent personal a domnului Mitu Ion 30.05.2022   Individual  
86   Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Deaconu Nicolae 30.05.2022   Individual  
 87  Acordare ajutor de urgență deaconu Gheorghița 31.05.2022   Individual  
 88

  Reactualizare comisie selecționare arhivă

02.06.2022   Normativ  
89   Încetare ajutor social Gherghina Elena 09.06.2022   Individual  
90   Delegare atribuții secretar general pe perioada concedilui de odihnă 09.06.2022   Normativ  
91   Încetare ajutor social Constantinescu Vasile 17.06.2022   Individual  
 92  Convocare consiliul local în ședință ordinară  17.06.2022   Normativ  
93   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Bădescu Nicolae 27.06.2022   Individual  
 94  Acordare  ajutor social Constantinescu Toma-Marian 27.06.2022   Individual  
 95  Acordare  indemnizație  persoană cu handicap grav Ivan Gheorghe 28.06.2022   Individual  
 96   Constituire comisie evaluare oferte lucrări de reparații drum comunal Dc 15 28.06.2022   Normativ  
 97 Sesemnarea pesoanei responsabile   cu aplicarea  prevederior referitoare  la combatarea  buruienii ambrozia  12.07.2022   Normativ  
98   Acordare ajutor social Gherghina Elena 21.07.2022   Individual  
 99  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 22.07.2022   Normativ  
100   Acordare ajutor social  familiei Udrea Ion 25.07.2022   Individual  
101 Încetare plată ajutor social  Văcălie Cristian Florin 25.07.2022  Individual  
102 Încetare plată ajutor social  Dumitrașcu Nicolae 26.07.2022 Individual  
103   Acordare ajutor social  Văcălie Mariana 26.07.2022   Individual  
104 Acordare ajutor social Gheorghe Cornelia 26.07.2022 Individual  
105 Acordare ajutor urgență Dumoitrașcu Gabriela 26.07.2022 Individual  
106 Acordare  ajutor social Șerban Constantin 28.07.2022 Individual  
107 Angajare asistent pesonal Deaconeasa Mariana Delia 28.07.2022 Individual  
108 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bădescu Vasile 29.07.2022 Individual  
109 Încetare indemnizație persoana cu handicap grav Nuțu Gabriela-Raluca 29.07.2022 Individual  
 110 Acordare indemnizație  persoană cu handicap grav Dincă mMarin  08.08.2022   Individual  
111 Încetare  alocație susținerea familiei Marinescu Lina  08.08.2022   Individual  
 112 Desemnare persoană responsabilă la nivel u.a.t. Comuna Berislăvești să raproteze în platforma SALT  09.08.2022   Normativ  
113 Comisie inventariere materie impozabilă la nivelul u.a.t. Comuna Berislăvești 09.08.2022 Normativ  
114 Încetare stimulent energie electrică Marinescu Lina 09.08.2022 Individual  
115 Încetare stimulent energie electrică Dincă Marin 09.08.2022 Individual  
116 Încetare stimulent energie electrică Ivan Viorica 09.08.2022 Individual  
117 Încetare stimulent energie electrică Duimitrașcu Nicolae 09.08.2022 Individual  
118   Încetare ajutor social Gîjulete Vasile  11.08.2022 Individual  
119  Convocare Cosiliul local în ședință ordinară 16.08.2022   Normativ  
120   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Durescu Elena 17.08.2022   Individual  
121   Încetare supliment energie  electrică Gîjulete Vasile 17.08.2022   Individual  
122   Acordare ajutor de înmormântare Gîjulete Vasile 17.08.2022   Individual  
123  Numire  curator   Dumitru Roberta Giovana și Dumitru Davide-Ion 22.08.2022   Individual  
124   Numire reprezentant primar în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale 22.08.2022   Normativ  
125 Convocare Consiliul local în ședință extraordinară 29.08.2022 Normativ  
126 Încetare contract individual de muncă Deaconeasa Delia Mariana 31.08.2022 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 31.08.2022 Individual  
128  Acordare ajutor social Moldovan Sergiu Marian 09.09.2022   Individual  
129   Constituire comisie  recpție obiectiv Execuție lucrări de  construcție intersecții laterale la 703 G 12.09.2022   Normativ  
 130  Încetare alocație pt. susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 13.09.2022  Individual  
131 Încetare contract individual de muncă Necșoiu Marinela 16.09.2022 Individual  
132 Angajarea doamnei Găbrian Mariana ca asistent personal 20.09.2022 Individual  
133 Acordre indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 20.09.2022 Individual  
134 Desemnare persoană responsabilă cu identificarea  funcțiilor sensibile la nivel u.a.t. Comuna Berislăvești 21.09.2022 Normativ  
135 Constituire comisie  de evaluare oferte la obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local  în Comuna Berislăvești 21.09.2022 Normativ  
136 Acordare ajutor social Văcălie Cristian Florin 23.09.2022 Individual  
 137  Acordare  ajutor  social Văcălie Elena-Ionela 23.09.2022   Individual  
138 Acordare  alocație  susținerea  familiei Văcălie Elena-Ionela 23.09.2022 Individual  
139 Acordare ajutor social Lupulețu Petre 23.09.2022 Individual  
140 Convocare  Consiliullocal în ședință ordinară 23.09.2022 Normativ  
141 Constituire comisie evaluare oferte pt. obiectivul de investiții construcție anexă  magazie parter  primărie 23.09.2022 Normativ  
142 Încetarea  dreptului la alocația  pentru susținerea familei d.lui Tomița Constantin 23.09.2022 Individual  
143 Acordarea stimulentului educațional 23.09.2022 Individual  
144 Modificarea Dispoziției  124/2022 a Primarului comunei Berislăvești cu privire la desemnarea  reprezentantului în CA al Școlii Gimnaziale 27.09.2022 Normativ  
145 Suspendare raport de serviciu  al doamnei Mitu Alexandra Cristina pe perioada creșterii copilululi până la vârsta de doi ani 28.09.2022 Individual  
146 Delegare atribuții și responsabilității pe perioada  concediului  pt. creșterea copilului  al doamnei Mitu Alexandra Cristina 28.09.2022 Normativ  
147 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 14.10.2022 Normativ  
148  Acordare ajutor social Tudosescu Floarea 21.10.2022   Individual  
149   Acordare indemnizație persoană cu handicap  grav Ploscaru Floarea 21.10.2022   Individual  
150  Convocare Consiliul local în ședință ordinară pe luna octombrie 2022 24.10.2022   Normativ  
151  Constituore Comisie verificare concordanță între lucrările decontate și lucrările efectuate la obiectivele de investiții 25.10.2022   Normativ  
152  Modificare cuantum și nr. persoane  alutor social Tudor Elena 31.10.2022   Individual  
153  Acordare tichete  grădiniță  Văcălie Elena-Ionela 31.10.2022  Individual  
154  Acordare ajutor de urgență Stanca Mariea 31.10.2022   Individual  
155  Constituire  Comisie  de recepție la  terminarea lucrărilor  la ob. de investiții Reparație  magazie Cămin cultural Robaia 02.11.2022   Normativ  
 156  Constituire comisie de recepție  la terminarea lucrărilor la ob. de investiții lucrări de reparații drumuri comunale 02.11.2022   Normativ  
 157  Convocare consiliul local în ședință extraordinară 17.11.2022  14.11.2022  Normativ  
158   Constituire comisieconcur  și soluțonare contestații 17.11.2022   Normativ  
159 Acordare ajutor încălzire 21.11.2022 Individual  
160 Angajare asistent personal Tomița Constantin 21.11.10222 Individual  
161 Acordare alocație  susținerea familiei Conteș Elena 21.11.2022 Individual  
162 Încetare indemnizație persoană cu handicap ghrav Dumitru Elena 21.11.2022 Individual  
163 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan P Ion 21.11.2022 Individual  
164 Inventariere patrimoniu uat Comuna Berislăvești pe anul 2022 22.11.2022 Normativ  
165 Convocare Consiliul local Berislăvești în ședință ordinară 22.11.2022 Normativ  
166 Constituire  comisie de recepție ob de investiție anexă  magazie primărie 24.11.2022 Normativ  
167  Constituire comisie concurs și soluționare contestații 24.11.2022   Normativ  
168   Încetare indemnizație persoană cu handicap grav  Roșca Elena 28.11.2022   Individual  
169   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Anghel Andrew Ionuț 29.11.2022   Individual  
 170  Constituire comisie recepție ob. de investiție igienizare  sediu primărie și cămin cultural 12.12.2022  Normativ  
171   Convocare consiliul local  în ședință  ordinară 13.12.2022   Normativ  
172   Constituire comisie recepție Extindere rețea alimentare și branșamente str. Căprucești 16.12.2022   Normativ  
173   Încetare indemnizație persoană cu handicap Urluiescu Elena 20.12.2022   Individual  
174   Acordare ajutor de încălzire  21.12.2022   Individual  
175   Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Chirca Elena 27.12.2022   Individual  
176 Acordare alocație complementară Tomița Constantin 28.12.2022 Individual  
177 Constitire comisie recepție  ob. de investiție Construire platformă antiderapant 28.12.2022 Normativ  
178 Stabilire salariu de bază 0.01.2023 Arion Florentina 29.12.2022 Individual  
179 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Deaconu Elena 29.12.2022 Individual  
180 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Enescu Maria 29.12.2022 Individual  
181 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Găbrian Mariana 29.12.2022 Individual  
182 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Mitu Ion 29.12.2022 Individual  
183 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Nica Maria 29.12.2022 Individual  
184 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Nuțu Ion 29.12.2022 Individual  
185 Stabilire salariu de bază 01,01.2023 Ungureanu Lavinia 29.12.2022 Individual  
186   Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Tomița Constantin 29.12.2022   Individual  
187 Stabilire salariu de bază 01.01.2023 Iacob Mariana 29.12. 2022 Individual  
188 Promovare grad superior Mitu  Maria Raluca 29.12.2022 Individual  
189 Promovare grad superior Ivan Elena 29.12.2022 Individual  
190-230 Stabilire cuantum indemnizație persoane cu handicap grav începând cu  01.01.2023 29.12.2022   Individual  
         
         
         
         
         
         

 

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii 2021

Registrul pentru evidenta proiectelor de dispozitii

 

Nr. doc.

Titlul dispoziției

Data emiterii 

Caracter

Acțiuni

 1  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  04.01.2021  Normativ  
 2  Reactualizare componență comitetul local pentru situații de urgență  04.01.2021  Normativ  
 3  Stabilire salariu de bază   01.02.2021 Arion Florentina  15.01.2021  Individual  
4 Stabilire salariu de bază  01.02.2021 Călin Elena  15.01.2021  Individual  
 5  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Elena  15.01.2021  Individual  
 6  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Deaconu Ion  15.01.2021  Individual  
 7  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Enescu Maria  15.01.2021  Individual  
 8  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Gabăr Maria  15.01.2021  Individual  
 9  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Ivan Ion  15.01.2021  Individual  
10 Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Mihai Maria  15.01.2021  Individual  
 11  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nica Maria  15.01.2021  Individual  
 12  Stabilire salariu de bază la 01.02.2021 Nuțu Ion  15.01.2021  Individual  
 13  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Nuțu Maria  15.01.2021  Individual  
 14 Stabilire  salariu de bază 01.02.2021 Ungureanu Lavinia  15.01.2021  Individual  
 15  Stabilire salariu de bază 01.02.2021 Vladu Vasilica Viorica  15.01.2021  Individual  
 16  Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Vasilescu Dumitru  21.01.2021  Individual  
17 Încetare indemnizție persoană cu handicap grav Tudor Dumitru 21.01.2021 Individual  
18 Acordare ajutor de încălzire familii, altele  decât cele beneficiare de ajutor social 22.01.2021 Individual  
19 

Convocare consiliul local în ședință ordinară

22.01.2021 Normativ  
20  Constituire  Comisie  Achiziție  echipament  mobil  I.T. tablete pt. uz școlar  27.01.2021  Normativ  
 21 Încetare contract individual de muncă Potereaș  Alexandru   29.01.2021  Individual  
 22  Încetare ajutor social Clenci Floarea Georgiana  29.01.2021  Individual  
 23  Încetare  alocație susținerea familiei Gurămultă Elena  29.01. 2021  Individual  
 24  Desemnarea persoanei responsabile  cu completarea  și transmiterea în Revisal   04.02.2021  Normativ  
25 Încetare alocație susținerea familiei  Vîlcu Ana-Johana 04.02.2021 Individual  
26 Încetarea alocației susținerea familiei Budeică Nicolae 04.02.2021 Individual  
27 Încetare indmnizație persoană cu handicap grav Stăneci Gheorghe 11.02.2021 Individual  
28 Acordare ajutor social Călin  Nicolae 17.02.2021 Individual  
29 Convocare Consiliul local  în ședință ordinară 19.02.2021 Normativ  
 30  Modificare Dispoziție nr. 3/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 31  Modificare Dispoziție nr. 4/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
 32  Modificare Dispoziția nr. 5/2021 a Primarului Comunei Berislăvești  23.02.2021  Individual  
33 Modificare Dispoziție  nr. 6/2021  a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
34 Modificare Dispoziție nr. 7/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
35 Modificare Dispoziție nr. 8/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
36 Modificare Dispoziție  nr.9/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
37 Modificare Dispoziție nr. 10/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
38 Modificare Dispoziție nr. 11/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
39 Modificare Dispoziție nr. 12/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
40 Modificare Dispoziție nr. 13/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
41 Modificare Dispoziție nr. 14/2021 A Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
42 Modificare Dispoziție nr. 15/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 23.02.2021 Individual  
43 Acordare ajutor social Dumitrașcu Nicolae 24.02.2021 Individual  
44 Modificare cuantum  și nr. persoane Alocație susținerea familiei Jurj Larisa-Elena 24.02.2021 Individual  
45 Modificare cuantum și nr. persoane alocație susținerea  familiei Clenci Floarea Georgiana 24.02.2021 Individual  
46 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Ungureanu Ana-Maria 24.02.2021 Individual  
47  Stabilire indemnizație primar, începând cu 01.091.2021 26.02.2021 Individual  
48 Stabilire indemnizație viceprimar ,începând cu ata de 01.01.2021 26.02.2021 Individual  
49 Constituire comisie evluare  oferte achiziții directe 26.02.2021 Normativ  
50 Constituire Comisie evaluare  performanțe individuale secretar general 08.03.2021 Normativ  
51 Desemnare persoane responsabile  muncă în folosul comunității 10.03.2021 Normativ  
52 Acordare ajutor social Șerban Constantin 10.03.2021 Individual  
53 Încetare contract individual de muncă Ivan Vasile 11.03.2021 Individual  
54 Încetare ajutor social  Linte Dumitru 16.03.2021 Individual  
55 Acordare indemnizație persoană cu handicap Bucur Floarea 16.03.2021 Individual  
56 Încetare indemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 22.03.2021 Individual  
57 Convocare Consiliul local în ședință ordinară  22.03.2021 Normativ  
58 Încetare contract de muncă Ivan Ion 25.03.2021 Individual  
59  Încetare ajutor social Ungureanu Ion 29.03.2021 Individual  
60 Modificare cuantum și nr persoane alocație susținerea familiei Jurj larisa Elena 31.03.2021 Individual  
61 Acordare alocație susținerea familiei Vladu Vasilica Viorica 31.03.2021 Individual  
62 Încetare ajutor social Popa Ana Maria 31.03.2021 Individual  
63 Încetare inemnizație persoană cu handicap Mârzoi Vasile 31.03.2021 Individual  
64 Convocarea Consiliului local în ședință extraordinară 02.04.2021 Normativ  
65 Acordare gradație  corespunzătoare  Popa Ioana 07.04.2021 Individual  
66 Desemnare persoană pentru exercitarea CFP 12.04.2021 Normativ  
67 Modificare raport de servicu al doamnei Mitu Maria Raluca 15.04.2021 Individual  
68 Convocare Consiliul local  în ședință  ordinară 15.04.2021 Normativ  
69 Revocare Dispoziția nr. 67/2021 a Primarului Comunei Beislăvești 16.04.2021 Individual  
70 Constituire Comisie recpție  ob. Modernizare  infrastructură rutieră de interes local 20.04.2021 Normativ  
71 Modificare cuantum și număr persoane Tudor Elena 23.04.2021 Individual  
72 Încetare ajutor social Ceaușoiu Denisa Elena 23.04.2021 Individual  
73 Completare Art.II al Dispoziției nr. 30/2021 26.04.2021  Individual  
74 Completare Art.II al Dispoziției nr. 31/2021  26.04.2021  Individual  
 75  Completare Art.II al Dispoziției nr. 32/2021  26.04.2021  Individual  
 76  Completare Art. II al Dispoziției nr. 33/2021  26.04.2021  Individual  
 77 Completare Art. II al Dispoziției nr. 34/2021   26.04.2021  Individual  
 78  Completare Art. II al Dispoziției nr. 35/2021  26.04.2021  Individual  
 79 Completare Art. II al Dispoziției nr. 36/2021   26.04.2021  Individual  
 80  Completare Art. II al Dispoziției nr. 37/2021  26.04.2021 Individual   
 81  Completare Art.II al Dispoziției nr. 38/2021  26.04.2021  Individual  
 82  Completatre Art. II al Dispoziției nr. 39/2021  26.04.2021 Individual   
 83 Completatre Art. II al Dispoziției nr.40/2021   26.04.2021  Individual  
84 Completare Art. II al Dispoziției nr. 41/2021 26.04.2021 Individual   
85 Completare Art. II  al Dsispoziței nr. 42/2021 26.04.2021 Individual  
 86  Stabilire drpturi salariale 01.01.2021-secretar general  26.04.2021  Individual  
 87 Stabilire drepturi salariale  01.01.2021 Iorga Ana  26.04.2021   Individual  
 88 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Vasilica   26.04.2021 Individual   
 89  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Carmen  26.04.2021  Individual  
 90  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Popa Ioana  26.04.2021  Individual  
91   Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Alexandra cristina  26.04.2021  Individual  
 92  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Mitu Maria Raluca  26.04.2021  Individual  
 93  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Lupu Elena  26.04.2021  Individual  
 94 Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Iacob Mariana  26.04.2021  Individual  
 95  Stabilire drepturi  salariale 01.01.2021 Iacob Ion Giani   26.04.2021 Individual   
 96  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Ivan Ion  26.04.2021  Individual  
 97  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Rădulescu Sorin  26.04.2021  Individual  
 98  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Gherghina Vasile -Viorel  26.04.2021 Individual   
 99  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Cârstinoiu Marian Razvan  26.04.2021  Individual  
 100  Stabilire drepturi salariale 01.01.2021 Necșoiu Carmen 26.04.2021   Individual  
 101  Exercitare control financiar preventiv  27.04.2021  Normativ  
 102  Plan de servicii pentru  Gruianu Georgiana Florina  06.05.2021  Individual  
 103  Delegare atribuții situații de urgență  06.052021  Normativ  
 104  Desemnare responsabil cu evidență militară  06.05.2021  Normativ  
 105  Constituire Comisie  pentru probleme de apărare  06.05.2021  Normativ  
 106  Nominalizare agenți economici care vor distribui produse raționalizate către poulație   06.05.2021 Normativ   
 107  Desemnare agent de inundații la nivelul Comunei Berislăvești   12.05.2021  Normativ  
 108  Desemnare  angajat care să procedeze la eliberare carnet de producător  14.05.2021  Normativ  
 109  Optare  indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Petre  18.05.2021  Individual  
 110 Constituire comisie recepție   18.05.2021  Normativ  
 111  Convocare consiliul local în ședință ordinară pe luna mai/2021  20.05.2021  Normativ  
 112  Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ungureanu Gheorghe  24.05.2021  Individual  
113 Completare Dispoziție nr. 110/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 26.05.2021 Normativ  
114 Acordare  stimulent educațional 10.06.2021 Individual  
115 Constituire Comisie analiză dosare  pt. declarare  stare  insolvabilitate 18.06.2021 Normativ  
116 Convocare consiliul local în ședință ordinară 22.06.2021 Normativ  
117 Acordare indemnizație persoană cu handicap  Nuțu C Marin 22.06.2021 Individual  
118 Încetare ajutor social Călin Nicolae 23.06.2021 Individual  
119 Constituire comisie lucrări modernizare drumuri de interes  local în Comuna Berislăvești 23.06.2021 Normativ  
120 Încetare alocație susținerea familiei Ioniță Mariana 24.06.2021 Individual  
121 Încetarea alocație susținerea familiei  Nical Daniela 24.06.2021 Individual  
122 Încetare contract individual de muncă Gabăr Maria 24.06.2021 Individual  
123 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 25.06.2021 Individual  
124 Modificare cuantum  alocație  susținerea familiei   Neamțu Carmen Georgiana 28.06.2021 Individual  
125 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Oprea Ionela 30.06.2021 Individual  
126 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Bucur Floarea 01.07.2021 Individual  
127 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Ivan Silvia 01.07.2021 Individual  
128 Modificare cuantum și nr. persoane ajutor social Tudor Elena 07.05.2021 Individual  
129 Modificare titular dosar ajutor social Văcălie Mariana 08.07.2021 Individual  
130 Acordare indemnizație persoană cu handicap grav Călin Gheorghe 13.07.2021 Individual  
131 Încetare indemnizație persoană cu handicap grav Udrea Elena 20.07.2021 Individual  
132 Convocare Consiliul local în ședință ordinară 23.07.2021 Normativ  
133 Încetare  contract individual de muncă Nuțu Maria 26.07.2021 Individual  
134 Optare indemnizație  persoană cu handicap grav Nuțu Raluca Gabriela 26.07.2021 Individual  
135 Constituire comisie disciplină la nivelul Comunei Berislăvești 27.07.2021 Normativ  
136 Constituire comisie paritară la nivelul Comunei berislăvești 27.07.2021 Normativ  
137  Delegare atribuții  pe eprioada concediului de odihnă f.p Rădulescu Vasilica 30.07.2021 Normativ  
138 Delegare atribuții pe perioada concediului de odihnă al f.p. Iorga Ana 30.07.2021 Normativ  
139 Desemnare persoană monitprizare situații  incompatibilitate pantouflage 08.02.2021 Normativ  
140 desemnare persoană responsabilă cu formuarele de integritate aferente procedurilor de atribuire 08.02.2021 Normativ  
141 Constituire  comisie achiziție execuție lucrări pt. realizarea amenaărilor la ob. Grădiniță cu program normal 3 săli de grupă 17.08.2021 Normativ  
142 Delegare atribuții viceprimar 19.08.2021 Normativ  
143 Modificare cuantum alocație susținerea familiei Crețu maria 25.08.2021 Individual  
144 Modificare cuantum și număr persoane ajutor social Dincă Vasile 30.08.2021 Individual  
145 Încetarea alocție susținerea familiei Popescu Gheorghița 31.08.2021 Individual  
146 Încetarea alocației susținerea familiei  Ungureanu Ana-Maria 31.08.2021 Individual  
147 Încetarea alocației de susținere familiei Ceaușoiu Denisa ionela 31.08.2021 Individual  
148 Desemnare reprezentant legal al primarului  în CA al Școlii gimnaziale , Comuna Berislăvești 02.09.2021 Normativ  
149 Constituire Comisie  evaluare  oferte pentru vânzare teren imobil domeniul privat 08.09.2021 Normativ  
150 Delegare atribuții pe perioada  concediului de odihnă al secretarului general 08.09.2021 Normativ  
151 Acordare ajutor de urgență  Moțoc  Vasile-daniel 09.09.2021 Individual  
152 Consvocare Consiliul local în ședință ordinară 21.09.2021 Normativ  
153 Constituire comisie de disciplină la nivelul Comunei Berislăvești  și Comuna Runcu 24.09.2021 Normativ  
154 Acordare alocație susținerea familiei  Mesea Elena-Iuliana 28.09.2021 Individaul  
155 Acordare ajutor social familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
156 Acordare alocație susținerea familiei Garofă Viorica 30.09.2021 Individual  
 157 Convocare consiliul local în ședință extraordinară   08.10.2021  Normativ  
 158  Reactualizarea componență comitet local pentru situații de urgență  12.10.2021  Normativ  
 159  Încetare contract individual de muncă Mihai Maria  18.10.2021  Individual  
 160  Acordare ajutor de încălzire familii beneficiare de ajutor social  18.10.2021  Individual  
 161  Acordare ajutor de urgență Trocaru Constantin  19.10.2021  Individual  
 162  Convocare consiliul local în ședință ordinară  21.10.2021  Normativ  
163 Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Căpruci Nicolae 22.10.2021 Individual  
164 Acordare iondemnizație persoană cu handicap grav cantu Dumitru 26.10.2021 Individual  
165 Acordare ajutor social familiei Popa Vasile 26.10.2021 Individual  
166 Desemnare reprezentant  UAT Comuna Berislăvești pt. supraveghere lucrări pe drumuri 26.10.2021 Normativ  
167  Acordare  alocație susținerea familiei  Popescu Gheorghița 27.10.2021 Individual  
168  Acordare  ajutor social Popa Ana Maria 28.10.2021 Individual  
169 Acordare ajutor social Trocaru Constantin 28.10.2021 Individual  
 170  Acordare ajutor social Călin Nicolae  28.10.2021  Individual  
 171 Acordare alocație suisținerea familiei Ticu Ion   28.10.2021  Individual  
 172  Reactualizare comisie   pentru Recensământul populației  29.10.2021  Normativ  
 173  Constituire Comisie  evaluare oferte vânzare  imobil  din domeniul privat 29.10.2021   Normativ  
 174  Convocarea Consiliului local în ședină extraordinară  29.10.2021  Normativ  
 175 Constituire Comisie inventariere patrimoniu   12.11.2021 Normativ   
 176  Acordare  alocație  susținerea  familiei  Tudosescu Elisabeta  17.11.2021 Individual  
 177  Încetare indemnizație  persoană cu handicap grav Duțulete Gheorghe 17.11.2021   Individual  
 178  Revocare Dispoziția  nr. 155/2021 a primarului Comunei Berislăvești  17.11.2021  Individual  
 179  Convocarea Consiliului local în ședință ordinară  19.11.2021  Normativ  
 180  Acordare ajutor încălzire beneficiari ajutor social  19.11.2021  Individual  
181 Acordare ajutor social familiei Mesea Elena-Iuliana 22.11.2021 Individual  
182 Modificare  cuantum  și nr. de persoane ajutor social Dincă Vasile 22.11.2021 Individual  
183 Acordare ajutor încălzire pt consumatorii vulnerabili 22.11.2021 Individual  
 184  Acordare alocație susținerea familiei Iovu Elisa Verginia  25.11.2021  Individual  
 185  Constituire comisie evaluare oferte vanzare teren domeniul privat  25.11.2021  Normativ  
 186  Recuperare zi de muncă liberă 29.11.2021  26.11.2021 Normativ   
 187  Convocare Consiliul local în ședință extraordinară  07.12.2021  Normativ  
 188  Constituire comisie   ob. de investiții Grădiniță cu program normal  07.12.2021  Normativ  
 189  Desemnare  gestionar Grădiniță cu program prlungit 14.12.2021   Normativ  
190 Convocarea Consiliului local în ședință ordinară 14.12.2021 Normativ  
191 Acordare ajutor social Dumitru Gheorghe 16.12.2021 Individual  
192 Acordare ajutor de urgență Călin Gheorghe 16.12.2021 Individual  
193 Acordare ajutor urgență Iorga Maria 16.1.2.2021 Individual  
194 Încetare  alocație susținerea familiei Garofă Viorica 16.12.2021 Individual  
195 Revocarea Dispoziției nr. 167/2021 a Primarului Comunei Berislăvești 16.12.2021 Individual  
         
         

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2023

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2022  al Secțiunii de Dezvoltare  din excedentul bugetului local  06.01.2023  Primar  Normativ  
 2  Însușirea  inventarului bunurilor care aparțin  Comunei Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
 3  Aprobarea Raportului cu activitatea asistenților personali  pe sem II/2022  30.01.2023  Primar  Normativ  
 4  Aprobarea rețelei școlare  pentru anul 2023-2024 în Comuna Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
5  Aprobarea  contului de  încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2022  30.01.2023  Primar  Normativ  
6  Utilizarea  excedentului bugetului local  înregistrat la 31.12.2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 7  Aprobarea stadiului de înscriere a datelor în Registrul agricol al Comunei Berslăvești pe semestrul II/2022 și  stabilire măsuri pt. eficentizare  activitate pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 Desemnare 2 consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluatori în comisia de  evaluare a performanțelor  profesionale  ale secregarului general al Comunei Berislăvești 30.01.2023   Primar  Normativ  
 Aprobarea acordului de parteneriat privind  executarea lucrărilor de aliomentare cu apă/ canalizare / gaze naturale pe traseul  drumurilor județene modernizate   în perioada  de garanție  30.01.2023  Primar  Normativ  
 10   Aprobarea bugetului local al comunei Berislăvești pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
 11  Aprobarea planului anual de achiziții publice pe anul 2023  30.01.2023  Primar  Normativ  
12   Aprobarea sumei  necesare pentru  prepararea masei calde pentru preșcoalrii înscriși la Grădinița cu Program Prelungit   30.01.2023  Primar  Normativ  
13   Aprobarea protocolului de colaborare între  M.M.S.S. și Comuna Berislăvești  30.01.2023  Primar  Normativ  
 14  Aprobarea organigramei și a statului  de funcții pentru aparatul propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  28.02.2023  Primar  Normativ  
15   Aprobareaq salariilor de bază pentru fucnționarii publici și personalul contractual din aparatul propriu de specialitate al primaruluyi Comunei Berislăvești  28.02.2023  Primar  Normativ  
16   Aprobarea închirierii pășunilor comunale  28.02.2023   Primar  Normativ  
 17 Achiziționarea serviciului de consultanță juridică   28.02.2023  Primar  Normativ  
18   Acceptarea  ofertei de donație  pentru Extinderea  rețelei de alimentare cu apă, str. Nebuni, sat Rădăcinești  28.02.2023  Primar  Normativ  
 19  Alegere președinte e ședință  28.02.2023  Primar  Normativ  
 20  Aprobarea ob. de investiții Dotare cu mobilier, materiale  didactice și echipamente digitale  Școala Gimnazială, Comuna Berislăvești  13.03.2023  Primar  Normativ  
21   Apărobarea asocierii cu UAT -județul Vâlcea în vederea depunerii cererii de finanțare, implementăii și monitorizării proiectului Bibliotecile vâlcene, noi hub-uri  de  dezvoltare  a competențelor digitale  13.03.2023  Primar   Normativ  
 22  Rectificarea bugetului local  13.03.2023  Primar  Normativ  
 23   Modificarea  organigramei și Statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  31.03.2023  Primar  Normativ  
24   Actualizarea Planului de analiză și acoperirea riscurilor din zona de competență a CLSU Berislăvești  31.03.2023  Primar  Normativ  
25   Aprobare vânzare prinlicitație publică a terenului în suprafață de 1670 mp teren  în pct Moara Săracă  31.03.2023  Primar  Normativ  
 26 Aprobare vânzare prin licitație publică a terenului în suprafață de 1090 mp  teren în pct. Scăueni   31.03.2023  Primar  Normativ  
 27  Transmiterea spre folosință  operatorului regional APAVIL SA a unor bunuri: Str. Căprucești și Str. Nebuni  31.03.2023  Primar  Normativ  
 28  Completarea Hotărârii nr. 82/2022 a Consiliuluimlocal al Comunei Berislăvești privind implementarea proiectului Sistem de supraveghere stradală în Comuna Berislăvești  18.04.2023  Primar  Normativ  
29   Aprobarea Contului  de execuție al bugetului local la 31.03.2023  25.04.2023  Primar  Normativ  
30   Indexarea impozitelor  și taxelor locale pentru anul 2024 , cu rata inflației de 13,8 %  25.04.2023  Primar  Normativ  
31  Modificarea  Hotărârii  nr. 49/2017 a Consiliului local a Comunei Berislăvești, privind Nomenclatura Stradală a Comunei Berislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
32   Completarea Hotărârii nr. 25/2023 a Consiliului local al Comunei Beislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
33 Completarea Hotărârii nr. 26/2023 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 25.04.2023  Primar Normativ  
 34  Stabilirea datei și aprobarea  organizării ev. Ziua Comunei Berislăvești  25.04.2023  Primar  Normativ  
35   Aprobarea participării Comunei Berislăvești la Parteneriatul LEADER cu denumirea CASTRA TRAIANA pentru implmentarea Strategiei de Dezvoltare Locală cu  finan'are prin  Planul Național Strategic 2023-2027  25.04.2023  Primar  Normativ  
36 Stabilirea  salariilor de bază pentru funcționarii publici și personal contractual începând cu data de 25.04.2023  25.04. 2023  Primar  Normativ  
 37  Aprobare actualizare valoare  lucrări obiectiv de investiții Modernizare drumuri comunale și de interes local  23.05.2023  Primar  Normativ  
 38  Asociere u.a.t. Comuna Berislăvești cu u.a.t. Județul  Vâlcea  pt. obiectivul de investiții Microbuze electrice pentru elevi  23.05.2023  Primar  Normativ  
 39  Aprobarea vânzării  suprafeței de 440 mp teren în pct. Richeru, sat Stoenești  23.05.2023  Primar  Normativ  
 40   Rectificare buget local  23.03.2023  Primar  Normativ  
 41  Acord de principiu  în vederea inițierii  procedurii de concesionare  a suprafeței de 10 ha teren  pășune  pentru  dezvolatarea  unui  parc  fotovoltaic  23.05.2023  Primar  Normativ  
42 Alegere președinte de ședință 23.05.2023 Primar Normativ  
43 Rectificare buget local 31.05.2023 Primar Normativ  
 44  Aprobare  achiziționare  serviciul de consultanță , asistență și reprezentare juridică 13.06.2023  Primar  Normativ  
45   Rectificare buget local 29.06.2023  Primar  Normativ  
46  Modificarea Hotărârii nr.73/2017 a Consiliului Local al Comunei Berislăvești și a Anexelor nr. 1 și nr. 2 29.06.2023  Primar  Normativ  
 47  Aprobarea investiției Amenajare rigole de scurgere  a apelor și executare podețe de acces la proprietăți, aferente Dc 16,sat Berislăvești  29.06.2023  Primar  Normativ  
48   Acordare  mandat  special reprezentantului Comunei Berislăvești în  Adunarea generală a ADI APA VÂLCEA  29.06.2023  Primar  Normativ  
49  Aprobarea documentației cadastrale de actualizare date, modificare suprafață și geometrie imobil înscris  în CF 36122 Berislăvești   05.07.2023  Primar  Normativ  
50   Modificarea  Hotărârii nr. 49/2017 a Consiliului local al Comunei Berislăvești prin care a fost aprobată Nomenclatura Stradală  28.07.2023  Primar  Normativ  
51 Aprobarea  raportului cu activitatea asistenților  personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I/2023 28.07.2023 Primar Normativ  
52 Aprobarea  modului de întocmire a registrului agricol la nivelul Primăriei Comunei Berislăvești și măsuri pentru eficientiarea activității 28.07.2023 Primar Normativ  
53 Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30.06.2023 28.07.2023 Primar Normativ  
 54   Rectificarea bugetului  local și actualizare liste de investiții 28.07.2023  Primar Normativ  
55 Aprobarea punerii în valoare material lemnos de pe pășunile comunale 28.07.2023 Primar Normativ  
56 Extinderea rețelei de  iluminat public în satul Brădișor  și montarea  de lămpi  unde este cazul 28.07.2023 Primar Nomativ  
57 Înregistrarea u.a.t.Comuna Berislăvești în   Sistemul Național  Electronic de Plată online a taxelor și impozitelor și înrolarea  în sistemul Ghișeul.ro 28.07.2023 Primar Normativ  
58  Completarea Hotărârii nr. 11/2023 a Consiliuluim local al Comunei Berislăești cu privire la aprobarea Programului anual al achizițiilor  publice   al Comunei Berislăvești pe anul 2023 28.07.2023 Primar Normativ  
59 Aprobarea  investiției Construire  și dotare slă de educație fizică școlară  în satul Scăueni 28.07.2023 Primar Normativ  
60 Aprobarea investiției Creșterea  eficienței  energetice a clădirii școala cu clasele I-VIII Berislăvești 10.08. 2023 Primar Normativ  
 61  Desemnarea  reprezentantului Consiliului local al Comunei Berislăvești în Consiliul de Administrație  al Școlii Gimnaziale , Comuna Berislăvești  31.08.2023  Primar  Normativ  
62   Aprobarea cantității  de material lemnos  ce  va  fi pus în valoare de pe pășunile  comun ale și stabilirrea  prețului    de valorificare către populație  31.08.2023  Primar   Normativ  
63 Alegere președinte de ședință 31.08.2023  Primar   Normativ  
 64  Aprobare prelungire  termen  de execuție al lucrărilopr  pt. ob. de investiție  Modernizare drumuri comunale și de interes local  în Comuna Berislăvești și semnare act adițional la contractul  de execuție lucrări 31.08.2023  Primar  Normativ  
65 Aprbarea sumei de  5.000 lei pentru organizarea  turneului  de fotbal între echipele satelor Comunei Berislăvești 31.08.2023 Primar Normativ  
66 Rectificarea  bugetului local al Comunei Berislăvești 31.08.2023 Primar Normativ  
 67  Actualizarea  structurii  de specialitate în domeniul urbanismului, amenajării teritoriale și autorizării executării lucrărilor construire/desființare  27.09.2023  Primar  Normativ  
68 Actualizarea echipei  mobile  care asigură intervenția de urgență  în caz de violență domestică 27.09.2023 Primar Normativ  
69 Acordare  mandat special reprezentantului Comunei Berislăvești în  adunarea generală  ADI APA Vâlcea  27.09.2023 Primar Normativ  
70 Rectificarea buetului local 27.09.2023 Primar Normativ  
71 Aprobarea studiului de fezabilitate reactualizat , a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pt. obiectivul de investiții Înfiinațre rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 27.09.2023 Primar Normativ  
72 Acordare sprijin financiar în sumă de 100.000 lei către Parohia Rădăcinești din satul Rădăcinești pentru refacerea prăznicarului bisericesc 27.09.2023 Primar Normativ  
73 Exprimare acord de principiu în vederea  inițierii procedurii de concesionare a suprafeței de 302 mp teren pct Lot școlar Stoenești 27.09.2023 Primar Normativ  
74   Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la 30.09.2023  27.10.2023  Primar  Normativ  
75  Rectificarea  bugetului local și actualizarea  listelor de investiții  pe surse de finanțare pentru anul 2023  27.10.2023  Primar  Normativ  
76 Concesionarea prin licitație  privată a terenului în suprafață de 302 mp situat în comuna Berislăvești, pct Lot Școlar Școală Stoenești 27.10.2023 Primar Normativ  
77 Aprobarea  obiectivului  de investiții Refularea apelor uzate din Comuna Berislăvești în Comuna Sălătrucel 27.10.2023 Primar Normativ  
78 Completarea Hotărârii nr.  11/2023 a Coniliului local al Comunei Berislăvești cu privire la Planul anual al achiziții  publice  27.10.2023 Primar Normativ  
79 Achiziționarea cantității  de 350 tone material antiderapant   și 40  de tone antiderapant 27.10.2023 Primar Normativ  
80 Aprobarea  subvenționării microcipării și înregsitrării în RECS a câinilor cu stăpân ce aparțin rasei comune sau a metișilor  acestora pe raza comunei Berislăvești  27.10.2023  Primar  Normativ  
 81  Rectificarea bugetului local  10.11.2023  Primar  Normativ  
 82  Modificarea organigramei și a statului de funcții al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Berislăvești  29.11.2023  Primar  Normativ  
83  Dezmembrare imobil  aflat în domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.11.2023  Primar  Normativ  
84 Aprobarea sumei  de 25.000 lei pentru  organizarea Pomului de Crăciun 29.11.2023  Primar  Normativ  
85  Alegere președinte de ședință 29.11.2023  Primar  Normativ  
86 Aprobarea proiectului rețelei școlare pentru anul școlar 2024-2025 în Comuna Berislăvești, județul Vâlcea 29.11.2023  Primar  Normativ  
87 Aprobarea  achiziționării servicii expert topo  29.11.2023  Primar  Normativ  
88 Rectificarea bugetului local 08.12.2023  Primar Normativ  
89 Stabilirea cuantumului ajutorului  de urgență pentru anul 2024 21.12.2023  Primar Normativ  
90

Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări  de inters local pe anul 2024 pentru persoanele apte de muncă, beneficiare ale venitului minim  de incluziune

 

21.12.2023  Primar Normativ  
91 Aprobarea Regulamentului privind  aprobarea condițiilor în care se realizează ccesul furnizorilor de rețele de comunicații eletronice pe proprietatea publică/privată a u.a.t. Comua Berislăvești 21.12.2023 Primar Normativ  
92 Stabilirea taxelor și impozitelor locale pentru anul 2024 21.12.2023 Primar Normativ  
93  Modificrea  Hotărârii nr. 49/2017 a Consiliului local al Comunei Berislăvești,  prin care a fost aprobată Nomenclatura  Stradală 21.12.2023 Primar Normativ  
 94  Aprobarea Contractului de  delegare a Serviciului public de salubrizare al Comunei Berislăvești către SC Urban SA  21.12.2023  Primar  Normativ  
 95  Aprobarea rectificării bugetului local  21.12.2023  Primar  Normativ  
96   Aprobarea rețelei școlare pentr anul 2024-2025 în Comuna Berislăvești  21.12.2023  Primar  Normativ  
97 Reactualizarea indicatorilor tehnico economici ai obiectivului de investiții Modernizare drumuri comunale și de interes local în Comuna Berislăvești  21.12.2023  Primar  Normativ  
           
           
           

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2021

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 2  Implementarea  proiectului achiziție de echipament  IT mobile, de tip tablată pentru uz școlar și alte  echipamente /dispozitive pentru desfășurarea activităților didactice  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 3  Aprobarea prelungirii duratei de execuție  și a scrisorii  de garanție aferente proiectului Modernizare infrastructură  rutieră în Comuna Berislăvești,  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 4  Însușirea inventarului cu bunurile care  aparțin Comunei Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 5  Aprobarea rețelei  școlare pt anul școlar 2021-2022 în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 6  Aprobarea prelungirii  duratei de execuție a contractului și  a scrisorii de garanție în cadrulmProiectului Înființare  grădiniță cu program  prelungit în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 7  Actualizare indicatori ai  proiectului ce face  obiectul cererii de finanțare Achiziție echipamente IT mobile și alte dispozitive electronice  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 8  Aprobarea prelungirii contractului de acoperirea costurilor nete pentru colectare și transport, stocarea și sortarea deșeurilor  de ambalaje  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 9  Aprobarea asocierii UAT Comuna Berislăvști cu UAT Comuna Sălătrucel pentru implementarea  proiectului Înfiinațre sistem inteligent de distribuire a gazelor naturale  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 10 Alegere președinte de ședință   29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 11  Utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 12  Aprobarea  procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor  persoane fizice /persoane juridice, conform art. 265 din legea nr. 207/2015 26.02.2021   Primar  Normativ Descarcă
 13  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor pentru prestarea  activității/muncii neremunerate în folosul comunității  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 14  Desemnarea a doi consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluator în cadrul comisiei  de evaluare a performanțelor Secretarului General al U.A.T. Comuna Berislăvești  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 15  Aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2020  26.02.2021  Primar  Normativ

Descarcă

 16 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru Situații de Urgență 26.02.2021 Primar  Normativ  
 17 Modificarea și completarea  Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 26.02.2021 Primar Normativ  
 18  Aprobarea acordului de colaborare pentru acoperirea  costului pentru colectarea și transportul, stocarea  și sortarea deșeurilor menajere între UAT Comuna Berislăvești, SC MUSTAȚĂ Construct SRL și ECOSMART UNION  SA  26.02.2021  Primar  Normativ  
19 Modificarea  Hotărârii  nr. 68/2019 a Consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la însușirea acordului de colaborarea privind organizarea și exercitarea activității de  audit  public intern 26.02.2021 Primar Normativ  
20 Alegere președinte de ședință 31.03.2021 Primar Normativ  
21 Aprobarea numărului și cuantumului pentru bursele școlare 31.03.2021 Primar Normativ  
22 Încetarea de drept înainte  de expirarea  duratei  normale a mandatului de consilier local 31.03.2021 Primar Individual  
23 Modificarea  Hotărârii nr.  17/2021 a consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la consumul de carburanți 31.03.2021  Primar  Normativ  
 24  Dezmembrare teren proprietatea Comunei Berislăvești 31.03.2021  Primar  Normativ  
 25  Aprobare  prelungire  durată de execuție a contractului de finanțare încheiat  cu AFIR și aprobare  prelungire Scrisoare de garanție  pentru proiectul Modernizare  instfrastructură rutieră  07.04.2021  Primar  Normativ  
 26  Aprobare  buget local  al Comunei Berislăveștin pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 27  Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 28  Stabilirea cuantumului indemnizației lunare  pentru consilierii locali  22.04.2021  Primar  Normativ  
 29  Aprobarea  organigramei și a ststului de funcții  al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.04.2021  Primar  Normativ  
 30  Aprobare salarii de bază pentru funcțioarii  publici și personalul contractual  22.04. 2021  Primar  Normativ  
 31  Completare hotărâre  nr. 16/2020 a Consiliului local al comunei Berislăvești cu privire la texele și impozitele locale  22.04.2021   Primar  Normativ  
 32  Indexarea impozitelor  și taxelor  locale pentru anul 2022 cu rata inflației  de 2,6%  22.04.2021  Primar  Normativ   
 33  Actualizarea  componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ  22.04.2021  Primar  Normativ  
34 Aprobarea  achiziționării  Serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică 22.04.2021 Primar Normativ  
35 Rectificare buget local 28.05.2021 Primar Normativ  
36 Aprobarea contului de execuție al bugetului local  la 31.03.2021 28.05.2021 Primar Normativ  
37 Aprobare prelungire Contract încheiat cu AFIR pentru Grădinița cu program prelungit 28.05.2021 Primar Normativ  
38  Modificarea organigramei și nr. de personal și R.O.F. al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență  28.05.2021 Primar Normativ  
39 Aprobare Strategie de  dezvoltare a Comunei Berislăvești 2021-2027 28.05.2021 Primar Normativ  
40 Aprobare notă conceptuală și temă proiectare pt. obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local în Comuna Berislăvești 28.05.2021 Primar Normativ  
41 Alegere președinte de ședință 28.05.2021 Primar Normativ  
42 Închiriere Cămin Cultural Scăueni și Foișor pct Vărzărie 28.05.2021 Primar Normativ  
43 Exprimare acord de principiu referitor la vânzarea a două imobile 28.05.2021 Primar Normativ  
44 Aprobare  norme  procedurale privind   vânzarea prin licitație  publică a  bunurilor  imobile  din  domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.06.2021 Primar Normativ  
45 Aprobare vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8978 mp teren extravilan 29.06.2021 Primar Normativ  
46 Apriobarea vânzării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5282 mp , teren extravialn 29.06.2021 Primar Normativ  
47 Scoaterea din evidența fiscală  a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență la 31.12.2018 29.06. 2021 Primar Normativ  
48 Mandatare  reprezentant Comuna Berislăvești în AG ADI APA VÂLCEA 29.06.2021 Primar Normativ  
49 Aprobare achiziție execuție lucrări de împrejmuire teren  și amenajare loc de joacă 29.06.2021 Primar Normativ  
50 Vânzare prin licitație publică a  unui teren în  suprafață de 5.282 mp teren 29.06.2021 Primar Normativ  
51 Vânzare suprafață de teren 8978mp   teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
52 Vânzare suprafață de teren 5282 mp teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
 53  Aprobare raport activitate  asistenți personali pe semestrul I/2021 30.07.2021  Primar Normativ  
 54 Aprobare contului de  încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021  30.07.2021  Primar  Normativ  
 55  Rectificare buget local  30.07.2021  Primar  Normativ  
 56  Solicitare publică a Primarului  comunei Berislăvești, pentru acordarea unui  ajutor financiar în sumă de  1.200.000 lei 30.07.2021   Primar  Normativ  
 57  Desființare punte pietonală pct Valea Mamului  30.07.2021  Primar  Normativ  
 58  Desemnare reprezentant ADI APA VALCEA  30.07.2021  Primar  Normativ  
 59  Desemnare consilieri locali în  Comisia de evaluare  oferte și Comisia de contestații  30.07.2021  Primar  Normativ  
 60  Alegere președinte de ședință  30.09.2021  Primar  Normativ  
 61  Desemnare reprezentant Consiliul local  în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale berislăvești  30.09.2021  Primar  Normativ  
62 Aprobarea sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate la ob. de investiții Înființare rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 30.09.2021 Primar Normativ  
63 Rectificare buget local 30.09.2021 Primar Normativ  
64 Aprobarea vânzării prin licitație publică   cu strigare a unui teren în suprafață de  8978 mp teren în pct Vărzărie  30.09.2021 Primar Normativ  
65 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață d  5.282 mp teren pct Vărzărie 30.09.2021 Primar Normativ  
66 Aprobare cuantum burse școlare pentru anul școlar 2021-2022 pt. elevii din învățământul gimnazial 30.09.2021 Primar Normativ  
67 Aprobare cerere de  finanțare și a devizului general  pt. obiectivul de investiții Modernizare  druuri comunale și d interes local în Comuna Berislăvești, prin   PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
68 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului  general pt. ob. de investiții  Înființare  rețea  canalizare menajeră prin PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
69 Asigurare  cofinanțare de la bugetul  local pt. cheltuielile care nu sunt  eligibile prin PNI Înființare  rețea canalizare menajeră 14.10.2021 Primar Normativ  
70 Rectificare buget local 14.10.2021 Primar Normativ  
71 Împuternicire primar pentru  a depune cerere de acordare eșalonare  28.10.2021 Primar Normativ  
72 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la data de 30.09.2021 28.10.2021 Primar Normativ  
73 Desemnarea reprezentantului consiliului local  în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de director al școlii  28.10.2021 Primar Normativ  
74 Aprobarea încetării contractului de concesiune  Lăutaru Nicolae Mircea 28.10.2021 Primar Individual  
75 Aprobarea încetării Contractului de concesiune cu Ivan Ionuț Bogdan 28.10.2021 Primar Individual  
76 Aprobare acceptare ofertă de donație având ca obiect investiția Execuție  extindere rețea alimentare cu apă 28.10.2021 Primar Normativ  
77 Rectificare buget local 11.02.2021 Primar Normativ  
 78  Aprovizionare  cu material antiderapat  pt sezonul rece  11.02.2021  Primar  Normativ  
79 Aprobarea sumei de 300.000 lei pentru proiectare și construire teren sport 11.02.2021 Primar Normativ  
80 Aprobare dezmembrare și alipire imobile 11.02.2021 Primar Normativ  
81 Aprobarea sumei de 55.000 lei +tva pt. achiziționare servicii pt. întcomire DALI și audit energetic a infrastructurii de iluminat public. 11.02.2021 Primar Normativ  
82 Aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 26.11.2021 Primar Normativ  
83 Aprobarea completării  hotărârii nr. 49/2021 privind Nomenclatura Stadală 26.11.2021 Primar Normativ  
84 Aprobarea sumei pentrunoganizarea Pomului de Crăciun 26.11.2021 Primar Normativ  
85 Rectificare buget local 26.11.2021 Primar Normativ  
86 Trecere imobil din domeniul privat al uat în domeniul public al uat 26.11.2021 Primar Normativ  
87 Instrumentare proiect  lucrări consolidare  torent Valea Calului 26.11.2021  Primar  Normativ  
 88  Alegere președinte de ședință  26.11.2021  Primar  Normativ  
 89  Participarea la Programul  privind  creșterea eficienții energetice  a infrastructurii de iluminat  public, aprobare DALI și indicatori tehnico economici  10.12.2021  Primar  Normativ  
 90  Aprobarea taxelor și impozitelor  locale pentru anul 2022  22.12.2021  Primar  Normativ

 

91 Stabilirea cuantumului ajutorului de urgență pentru anul 2022 22.12. 2021  Primar Normativ  
92 Aprobarea Planului de acțiuni și lucrări de interes 22.12.2021 Primar Normativ  
93 Rectificare bugetului local 22.12.2021  Primar  Normativ  
94 Aprobarea prelungirii perioadei  de delegare a serviciului de salubriazare al comunei și fluxului  tehnologic 22.12.2021 Primar Normativ  
95 Completarea Hotărârii  nr. 47/2021 a Consiliului local al Comunei Berislăvești privind scoaterea  din evidența fiscală  a persoanelor  fizice și juridice aflate în stare de insolvabilitate 22.12.2021 Primar Normativ  
 96 Încheierea  unui contract  în vederea gestionării deșeurilor de ambalaje din Comuna Berislăvești   22.12.2021  Primar  Normativ  
           

 

Registrul pentru evidența hotărârilor adoptate 2022

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Însușirea inventarului bunurilorbunurilor care aparțin Comunei Berislăvești 27.01.2022  Primar  Normativ  
2 Aprobarea Raportului de activitate desfășurat de asistenții personali ai persoanelor cu handicap pe semestrul I/2021 27.01.2022 Primar Normativ  
Aprobarea rețelei școlare  pentru anul școlar  2022-2023 27.01.2022 Primar Normativ  
4 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului bugetar la 31.12.2021 27.01.2022 Primar  Normativ  
5 Aprobarea utilizării excedentului bugetar  27.01.2022 Primar Normativ  
6 Modificarea hotărârii  nr. 34/2019 a  Consiliului local al Comunei Berislăvești 27.01.2022 Primar Normativ  
7 Desemnarea a doi consilieri  locali care vor avea calitatea de evaluatori  în cadrul   Comisiei de evalșuare a sceretarului general  27.01.2022 Primar Normativ  
 Aprobarea bugetului local al Comunei Berislăvești pe anul 2022 10.02.2022  Primar  Normativ  
 9  Aprobarea Planului  anual de achiziții publice pe anul 2022  10.02.2022  Primar  Normativ  
10   Aprobarea organigrami și a statului de funcții din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
11   Aprobarea salariilor de bază pentru funcționarii publici și personalul contractual din cadrul aparatului propriu de specialitate al Primarului și serviciilor din subordinea Consiliului local  10.02.2022  Primar  Normativ  
12   Aprobarea regulamentului de organizare și funcționare al aparatului propriu de specialitate al primarului Comunei Berislăvești  10.02.2022 Primar  Normativ  
 13  Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru situații de Urgență al Comunei Berilăvești  10.02.2022  Primar  Normativ  
 14  Alegerea președintelui de ședință  10.02.2022  Primar  Normativ  
 15   Rectificare buget local  28.02.2022  Primar  Normativ  
 16   Desemnare reprezentant consiliul local în Comisia de interviu la concursul  pt. ocuparea funcției de director la școala  gimnazială  28.02 .2022  Primar  Individual  
 17 Rectificarea bugetului local 24.03.2022 Primar Normativ  
 18  Aprobarea  asocierii uat Berislăvești cu uat sălătrucel pentru proiectul Înființare sistem inteligent de distribuție a  gazelor naturale  în Parteneriatul Sălătrucel(Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
 19   Aprobarea cererii de finanțare și a deviului general pt. ob. Înființare sistem inteligent de distribuție a gazelor naturale în parteneriatul Sălătrucel (Comuna Sălătrucel și Comuna Berislăvești)  24.03.2022  Primar  Normativ  
20   Actualizare indicatori proiect Achiziție echipamente IT mobile de tip tablete școlare  24.03.2022  Primar  Normativ  
21 Aprobarea necesității și oportunității realizării obiectivului de investiții Amenajare curte primărie   14.04.2022  Primar  Normativ  
 22

Acordare mandat special reprezentantului  Comunei Berislăvești în AG ADI APA Vâlcea

în vederea expărimării  votutlui cu privire  la modificarea și completarea  ,prin Act adițional a Contractului de delegare  nr. 1/2008

 26.04.2022  Primar  Normativ  
23   Acordare mandat special reprezentantului Comunei Berislăvești în vederea exprimării votului în AG ADI APA Vâlcea  26.04.2022  Primar  Normativ  
24  Însușirea Raportului informării și consultării publicului în etapa elaborării pentru actualizarea PUG și aprobarea extinderii suprafeței de extravilan a Comunei Berislăvești.  26.04.2022  Primar  Normativ  
25   Trecere  din  domeniul public al Comunei  Berislăvești  în domeniul privat al Comunei Berislăvești     26.04.2022  Primar  Normativ  
26   Dezmembrare imobil în domeniul  privat al Comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
27  Stabilirea Zilei comunei Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
28  Aprobarea completării cap. VII-Alte taxe locale   al Hotărârii nr.  90/2021 a Consiliului local al Comunei Berislăvești privind   nivelul impozitelor ,taxelor  și al altor sume cuvenite   bugetului local pe anul 2022  26.04.2022  Primar Normativ   
29   Acceptarea  ofertei de donație  având ca obiectiv investiția  Execuție  extindere rețea de apă potabilă pe starda Năsturești, în satul Berislăvești,   26.04.2022  Primar  Normativ  
 30  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea  unor măsuri  pentru păstrarea   ordinii și curățeniei în Comuna Berislăvești  26.04.2022  Primar  Normativ  
 31 Acord de principiu pentru  reabilitare termică Școala Gimnazială ,Comuna Berislăvești și  Căminul Cultural scăueni   26.04.2022  Primar  Normativ  
 32 Rectificarea  bugetului local și actualizarea listelor de investiți  pe surse de finanțare pentru anul 2022   26.-4.2022  Primar  Normativ  
 33  Aprobarea indexării impozitelor și taxelor  locale  pentru  anul 2023 cu rata inflației   26.04.2022  Primar  Normativ  
 34  Rectificare buget local  24.05.2022  Primar  Normativ  
35   Aprobare sumă omegiere  cupluri și elevi  cu rezultate deosebite la învățătură  24.05.2022  Primar  Normativ  
36   Alegere președinte de ședință  24.05.2022  Primar  Normativ  
37 Aprobare cotizație Comuna Berislăvești către ADI Apa Vâlcea, pentru anul 2022   24.06.2022  Primar  Normativ  
38 Aprobarea asocierii  UAT Berislăvești cu UAT Județul Vâlcea pentru realizarea lucrărilor de racordare a drumurilor laterale  la DJ 703 G  pe raza Comunei Berislăvești 24.06.2022 Primar Normativ  
39   Aprobarea Planului anual  de evoluție a tarifelor  serviciilor de apă și de canalizare  24.06.2022  Primar  Normativ  
40   Rectificare buget local și actualizare liste de investiții pe surse de finanțare  24.06.2022  Primar  Normativ  
41 Aprobarea  achiziției serviciilor de închiriere  a unor utilaje cu operator și a serviciilor de transport a utilajelor pentru amenajarea drumului sătesc din pct. Bălășești 24.06.2022 Primar Normativ  
42 Conferirea titlului de cetățean de onoare al Comunei Berislăvești  Înaltpreasfințitului Varsanufie-Arhiepiscopul Râmnicului 24.06.2022 Primar Individual  
 43  Aprobarea achiziționării și montării marcajelor rutiere , indicatoare și oglinzi convexe pe drumurile  din Comuna Berislăvești.  24.06.2022  Primar  Normativ  
 44  Aprobare Raport cu activitatea  desfășurată de asistenții personali ai persoanelor cu handicap în semestrul II/2022  29.07.2022  Primar  Normativ  
  45  Aprobarea contului de încheiere a exercițiukui bugetar la 30.06.2022   29.07.2022  Primar  Normativ  
 46  Aprobare dezvoltare și implementare sistem inteligent integrat implementare portal servicii către cetățeni  29.07.2022  Primar Normativ   
 47 Aprobare marcare material lemnos   29.07.2022  Primar  Normativ  
 48  Aprobare studiu fezabilitate , a devizului  general și a indicatorilor tehnico-economici ai ob. Modenirzare drumuri  de interes loca-Anghel Saligny  29.07.2022  Primar Normativ   
49 Asigurare cofinanțare de la bugetul local  pt. cheltuielile  neeligibile la ob :Modernizare drumuri de interes local-Anghel Saligny. 29.07.2022 Primar Normativ  
50   Rectificare buget local  23.08.2022  Primar  Normativ  
 51  Desemnare reprezentant Consiliul local  Berislăvești în Consiliul de Adminuistrație al Școlii Gimnaziale Berislăvești  23.08.2022  Primar  Normativ  
52   Aprobare studiu de fezabilitate,  indicatori tehnico-economici și deviz actualizat, precum  și cofinanțarea pt. modernizare drumuri pe   Anghel Saligny  23.08.2022  Primar  Normativ  
53 Atestare domeniul public 23.08.2022 Primar Normativ  
54 Stabilirea cantității de material lemnos și prețului de vânzare pe mc. 23.08.2022 Primar Normativ  
55 Aprobare sumă reevaluare  active fixe pe anul 2022 23.08.2022 Primar Normativ  
 56  Alegere președinte de ședință  23.08.2022  Primar  Normativ  
 57  Completarea  Planului anual al achizițiilor publice pe anul 2022  02.09.2022  Primar  Normativ  
58 Achiziționarea Serviciului de  asigurare masă caldă pt. preșcoalrii înscriși la Grădinița cu Program prelungit  02.09.2022 Primar Normativ  
59  Suplimantare marcare material lemnos pe pășunile comunale  02.09.2022 Primar Normativ  
60   Rectificare buget local  30.09.2022  Primar Normativ  
61   Aprobare modificare HCL nr. 49/2017 privind Nomenclatura stradală  30.09.2022  Primar  Normativ  
62  Atestare domeniul public   30.09.2022 Primar   Normativ  
63   Constituire drept de superficie   în favoarea județului Vâlcea pentru suprafața de 2500 mp  în pct Vărzărie , sat Berislăvești  18 .10.2022  Primar  Normativ  
 64  Exprimare acord de principiu  pentru extinderea rețelei de alimentare cu pă  pe strada Căprucești, sat Berislăvești.  18.10.2022  Primar  Normativ  
65   Aderarea Comunei Berislăvești la Serviciul  de audit public  intern din cadrul   Filialei Județene Vâlcea ACoR  31.1.0.2022  Primar  Normativ  
66  Însușirea acordului de cooperare cu Filiala Județeană Vâlcea  31.10.2022  Primar  Normativ  
67  Aprobarea contribuției  Comunei Berislăvești pt. susținerea și funcționarea  Serviciului de audit public intern Filiala Județeană Vâlcea  31.10.2022  Primar  Normativ  
68  Rectificarea bugetului local  31.10.2022  Primar  Normativ  
69  Aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar la 30.09.2022  31.10.2022  Primar  Normativ  
70  Aprobarea aprovizionării cu  material antiderapant pentru sezonul rece  2022-2023  31.10.2022  Primar  Normativ  
 71  Aprobarea cuantumului și a numărului  de burse școlare pentru anul școlar 2022-2023  31.10.2022  Primar  Normativ  
 72   Aprobarea  închirierii imobil- spațiu  în pct. Magazin Stoenești  31.10.2022  Primar  Normativ  
 73  Înființare centre de colectare prin aport voluntar  17.11.2022  Primar  Normativ  
 74    Aprobarea sumei pentru organizarea Pomului de Crăciun  29.11.2022  Primar  Normativ  
 75  Rectificarea bugetului local al Comunei Berislăvești  29.11.2022  Primar  Normativ  
76   Aprobarea proiectului rețelei școlare pentru anul 2023-2024 în Comuna Berislăvești  29.11.2022  Primar  Normativ  
 77  Aprobarea  taxelor și impozitelor locale pentru anul 2023  29.11.2022  Primar  Normativ  
78 Alegerea   președinte de ședință decembrie 2022,ianuarie 2023 și februarie 2023 29.11.2022 Primar Normativ  
 79  Stabilirea cuantumului  ajutorului  de urgență pe anul 2023  22.12.2022  Primar  Normativ  
 80  Aprobare plan de  acțiuni și lucrări de interes local pe anul 2023  22.12.2022  Primar  Normativ  
81   Rectificare buget local  22.12.2022  Primar  Normativ  
82   Mandatare reprezentant uat Berislăvești în ADI Apa Vâlcea  22.12.2022  Primar  Normativ  
83  Modificare hotărârea nr. 49/2017 a Consiliului local Berislăvești, privind Nomenclatura Stradală  22.12.22022  Primar  Normativ  
84 Aprobare Regulament propriu cu privire la măsurile metodologice , organizatorice, termene și circulația proiectelor de hotărâri 22.12.2022 Primar Normativ  
85  Modificare Stat de funcții din cadrul  aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.12.2022  Primar  Normativ  
86   Aprobare prelungire perioadă de delegare a serviciului public de  salubrizare și aprobare tarife colectare deșeuri  22.1.22022  Primar  Normativ  
87  Transmiterea spre folosință SC Apavil SA a unor bunuri, precum și modificarea și completarea Listei  bunurilor din  domeniul public al Copmunei  transmise  operatorului regional prin Contractul de delegare a gestiunii nr. 1/2008   22.12.2022  Primar  Normativ  
 88 Implementare proiect Sistem de supraveghere video stradală în Comuna Berislăvești, județul Vâlcea   22.1.2.2022  Primar  Normativ  

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2023

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2021

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1  Acoperirea definitivă a deficitului bugetar pe anul 2020 al secțiunii de dezvoltare din excedentul  bugetului local  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 2  Implementarea  proiectului achiziție de echipament  IT mobile, de tip tablată pentru uz școlar și alte  echipamente /dispozitive pentru desfășurarea activităților didactice  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 3  Aprobarea prelungirii duratei de execuție  și a scrisorii  de garanție aferente proiectului Modernizare infrastructură  rutieră în Comuna Berislăvești,  07.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 4  Însușirea inventarului cu bunurile care  aparțin Comunei Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 5  Aprobarea rețelei  școlare pt anul școalr 2021-2022 în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 6  Aprobarea prelungirii  duratei de execuție a contractului și  a scrisorii de garanție în cadrulmProiectului Înființare  grădiniță cu program  prelungit în Comuna Berislăvești  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 7  Actualizare indicatori ai  proiectului ce face  obiectul cererii de finanțare Achiziție echipamente IT mobile și alte dispozitive electronice  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 8  Aprobarea prelungirii contractului de acoperirea costurilor nete pentru colectare și transport, stocarea și sortarea deșeurilor  de ambalaje  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 9  Aprobarea asocierii UAT Comuna Berislăvști cu UAT Comuna Sălătrucel pentru implementarea  proiectului Înfiinațre sistem inteligent de distribuire a gazelor naturale  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 10 Alegere președinte de ședință   29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 11  Utilizarea excedentului bugetului local înregistrat la 31.12.2021  29.01.2021  Primar  Normativ Descarcă
 12  Aprobarea  procedurii pentru declararea stării de insolvabilitate a debitorilor  persoane fizice /persoane juridice, conform art. 265 din legea nr. 207/2015 26.02.2021   Primar  Normativ Descarcă
 13  Aprobarea Regulamentului privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locurilor pentru prestarea  activității/muncii neremunerate în folosul comunității  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 14  Desemnarea a doi consilieri locali  care vor avea calitatea de  evaluator în cadrul comisiei  de evaluare a performanțelor Secretarului General al U.A.T. Comuna Berislăvești  26.02.2021  Primar  Normativ Descarcă
 15  Aprobarea contului de încheiere a  exercițiului bugetar  la 31 decembrie 2020  26.02.2021  Primar  Normativ

Descarcă

 16 Actualizarea Planului de analiză și acoperire a riscurilor din zona de competență a Comitetului local pentru Situații de Urgență 26.02.2021 Primar  Normativ  
 17 Modificarea și completarea  Hotărârii nr. 9/2018 a Consiliului local al Comunei Berislăvești 26.02.2021 Primar Normativ  
 18  Aprobarea acordului de colaborare pentru acoperirea  costului pentru colectarea și transportul, stocarea  și sortarea deșeurilor menajere între UAT Comuna Berislăvești, SC MUSTAȚĂ Construct SRL și ECOSMART UNION  SA  26.02.2021  Primar  Normativ  
19 Modificarea  Hotărârii  nr. 68/2019 a Consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la însușirea acordului de colaborarea privind organizarea și exercitarea activității de  audit  public intern 26.02.2021 Primar Normativ  
20 Alegere președinte de ședință 31.03.2021 Primar Normativ  
21 Aprobarea numărului și cuantumului pentru bursele școlare 31.03.2021 Primar Normativ  
22 Încetarea de drept înainte  de expirarea  duratei  normale a mandatului de consilier local 31.03.2021 Primar Individual  
23 Modificarea  Hotărârii nr.  17/2021 a consiliului local al Comunei Berislăvești cu privire la consumul de carburanți 31.03.2021  Primar  Normativ  
 24  Dezmembrare teren proprietatea Comunei Berislăvești 31.03.2021  Primar  Normativ  
 25  Aprobare  prelungire  durată de execuție a contractului de finanțare încheiat  cu AFIR și aprobare  prelungire Scrisoare de garanție  pentru proiectul Modernizare  instfrastructură rutieră  07.04.2021  Primar  Normativ  
 26  Aprobare  buget local  al Comunei Berislăveștin pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 27  Aprobare plan anual de achiziții publice pe anul 2021  22.04.2021  Primar  Normativ  
 28  Stabilirea cuantumului indemnizației lunare  pentru consilierii locali  22.04.2021  Primar  Normativ  
 29  Aprobarea  organigramei și a ststului de funcții  al aparatului propriu de specialitate al Primarului Comunei Berislăvești  22.04.2021  Primar  Normativ  
 30  Aprobare salarii de bază pentru funcțioarii  publici și personalul contractual  22.04. 2021  Primar  Normativ  
 31  Completare hotărâre  nr. 16/2020 a Consiliului local al comunei Berislăvești cu privire la texele și impozitele locale  22.04.2021   Primar  Normativ  
 32  Indexarea impozitelor  și taxelor  locale pentru anul 2022 cu rata inflației  de 2,6%  22.04.2021  Primar  Normativ   
 33  Actualizarea  componenței Comitetului local pentru Situații de Urgență și a Centrului operativ  22.04.2021  Primar  Normativ  
34 Aprobarea  achiziționării  Serviciului de consultanță, asistență și reprezentare juridică 22.04.2021 Primar Normativ  
35 Rectificare buget local 28.05.2021 Primar Normativ  
36 Aprobarea contului de execuție al bugetului local  la 31.03.2021 28.05.2021 Primar Normativ  
37 Aprobare prelungire Contract încheiat cu AFIR pentru Grădinița cu program prelungit 28.05.2021 Primar Normativ  
38  Modificarea organigramei și nr. de personal și R.O.F. al Serviciului  Voluntar pentru Situații de Urgență  28.05.2021 Primar Normativ  
39 Aprobare Strategie de  dezvoltare a Comunei Berislăvești 2021-2027 28.05.2021 Primar Normativ  
40 Aprobare notă conceptuală și temă proiectare pt. obiectivul de investiții Modernizare drumuri comunale  și de interes local în Comuna Berislăvești 28.05.2021 Primar Normativ  
41 Alegere președinte de ședință 28.05.2021 Primar Normativ  
42 Închiriere Cămin Cultural Scăueni și Foișor pct Vărzărie 28.05.2021 Primar Normativ  
43 Exprimare acord de principiu referitor la vânzarea a două imobile 28.05.2021 Primar Normativ  
44 Aprobare  norme  procedurale privind   vânzarea prin licitație  publică a  bunurilor  imobile  din  domeniul privat al Comunei Berislăvești 29.06.2021 Primar Normativ  
45 Aprobare vânzării prin licitație publică a unui teren în suprafață de 8978 mp teren extravilan 29.06.2021 Primar Normativ  
46 Apriobarea vânzării  prin licitație publică a unui teren în suprafață de 5282 mp , teren extravialn 29.06.2021 Primar Normativ  
47 Scoaterea din evidența fiscală  a persoanelor fizice și juridice aflate în stare de insolvență la 31.12.2018 29.06. 2021 Primar Normativ  
48 Mandatare  reprezentant Comuna Berislăvești în AG ADI APA VÂLCEA 29.06.2021 Primar Normativ  
49 Aprobare achiziție execuție lucrări de împrejmuire teren  și amenajare loc de joacă 29.06.2021 Primar Normativ  
50 Vânzare prin licitație publică a  unui teren în  suprafață de 5.282 mp teren 29.06.2021 Primar Normativ  
51 Vânzare suprafață de teren 8978mp   teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
52 Vânzare suprafață de teren 5282 mp teren Vărzărie 30.07.2021 Primar Normativ  
 53  Aprobare raport activitate  asistenți personali pe semestrul I/2021 30.07.2021  Primar Normativ  
 54 Aprobare contului de  încheiere a exercițiului bugetar la data de 30.06.2021  30.07.2021  Primar  Normativ  
 55  Rectificare buget local  30.07.2021  Primar  Normativ  
 56  Solicitare publică a Primarului  comunei Berislăvești, pentru acordarea unui  ajutor financiar în sumă de  1.200.000 lei 30.07.2021   Primar  Normativ  
 57  Desființare punte pietonală pct Valea Mamului  30.07.2021  Primar  Normativ  
 58  Desemnare reprezentant ADI APA VALCEA  30.07.2021  Primar  Normativ  
 59  Desemnare consilieri locali în  Comisia de evaluare  oferte și Comisia de contestații  30.07.2021  Primar  Normativ  
 60  Alegere președinte de ședință  30.09.2021  Primar  Normativ  
 61  Desemnare reprezentant Consiliul local  în Consiliul de administrare al Școlii Gimnaziale berislăvești  30.09.2021  Primar  Normativ  
62 Aprobarea sumei necesare pentru realizarea studiului de fezabilitate la ob. de investiții Înființare rețea canalizare menajeră în Comuna Berislăvești 30.09.2021 Primar Normativ  
63 Rectificare buget local 30.09.2021 Primar Normativ  
64 Aprobarea vânzării prin licitație publică   cu strigare a unui teren în suprafață de  8978 mp teren în pct Vărzărie  30.09.2021 Primar Normativ  
65 Aprobarea vânzării prin licitație publică cu strigare a unui teren în suprafață d  5.282 mp teren pct Vărzărie 30.09.2021 Primar Normativ  
66 Aprobare cuantum burse școlare pentru anul școlar 2021-2022 pt. elevii din învățământul gimnazial 30.09.2021 Primar Normativ  
67 Aprobare cerere de  finanțare și a devizului general  pt. obiectivul de investiții Modernizare  druuri comunale și d interes local în Comuna Berislăvești, prin   PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
68 Aprobarea cererii de finanțare și a devizului  general pt. ob. de investiții  Înființare  rețea  canalizare menajeră prin PNI Anghel Saligny 14.10.2021 Primar Normativ  
69 Asigurare  cofinanțare de la bugetul  local pt. cheltuielile care nu sunt  eligibile prin PNI Înființare  rețea canalizare menajeră 14.10.2021 Primar Normativ  
70 Rectificare buget local 14.10.2021 Primar Normativ  
71 Împuternicire primar pentru  a depune cerere de acordare eșalonare  28.10.2021 Primar Normativ  
72 Aprobarea  contului de încheiere a exercițiului  bugetar la data de 30.09.2021 28.10.2021 Primar Normativ  
73 Desemnarea reprezentantului consiliului local  în Comisia de evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea postului de director al școlii  28.10.2021 Primar Normativ  
74 Aprobarea încetării contractului de concesiune  Lăutaru Nicolae Mircea 28.10.2021 Primar Individual  
75 Aprobarea încetării Contractului de concesiune cu Ivan Ionuț Bogdan 28.10.2021 Primar Individual  
76 Aprobare acceptare ofertă de donație având ca obiect investiția Execuție  extindere rețea alimentare cu apă 28.10.2021 Primar Normativ  
77 Rectificare buget local 11.02.2021 Primar Normativ  
 78  Aprovizionare  cu material antiderapat  pt sezonul rece  11.02.2021  Primar  Normativ  
79 Aprobarea sumei de 300.000 lei pentru proiectare și construire teren sport 11.02.2021 Primar Normativ  
80 Aprobare dezmembrare și alipire imobile 11.02.2021 Primar Normativ  
81 Aprobarea sumei de 55.000 lei +tva pt. achiziționare servicii pt. întcomire DALI și audit energetic a infrastructurii de iluminat public. 11.02.2021 Primar Normativ  
82 Aprobarea proiectului privind organizarea rețelei școlare a unităților de învățământ 26.11.2021 Primar Normativ  
83 Aprobarea completării  hotărârii nr. 49/2021 privind Nomenclatura Stadală 26.11.2021 Primar Normativ  
84 Aprobarea sumei pentrunoganizarea Pomului de Crăciun 26.11.2021 Primar Normativ  
85 Rectificare buget local 26.11.2021 Primar Normativ  
86 Trecere imobil din domeniul privat al uat în domeniul public al uat 26.11.2021 Primar Normativ  
87 Instrumentare proiect  lucrări consolidare  torent Valea Calului 26.11.2021  Primar  Normativ  
 88  Alegere președinte de ședință  26.11.2021  Primar  Normativ  
 89  Participarea la Programul  privind  creșterea eficienții energetice  a infrastructurii de iluminat  public, aprobare DALI și indicatori tehnico economici  10.12.2021  Primar  Normativ  
           

 

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri 2022

 

Nr. doc.

Titlul Hotărârii

Data adoptării 

Inițiatori

Caracter

Acțiuni

 1          
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           
           

 

INFOCONS

infocons

112

Guvernare transparentă

download

Harta judetului

hartal judet Valcea1

Votează legal !

afis